Dünya hayatının insanların gözüne nasıl müzeyyen gösterildiğine misal olarak şu kıssa anlatılır:

İsa -aleyhisselam- beraberinde bir yahudi ile sefere çıkmıştı. Yanında üç adet çörek vardı. Bir müddet sonra İsa -aleyhisselam- üç adet çöreği yahudiye emaneten vererek: “Bunlar biraz sende dursun,” dedi. Yahudi bir tarafa çekilip bunlardan birini yalnız başına yedi. Bir müddet geçtikten sonra İsa -aleyhisselam- “O üç çöreği ver” dedi. O da iki çöreği uzattı. “Üçüncüsü nerede?” diye sordu. Yahudi: “Zaten iki tane idi” dedi.

İsa -aleyhisselam- yahudiye yalanını ikrar ettirmeye azmetti. Yola devam ettiler. Biraz gittikten sonra üç parça külçe altın buldular. Yahudi bunları görünce hemen İsa –aleyhisselam-’a:

– Haydi bunları taksim et, dedi.

İsa -aleyhisselam- da:

– Şu biri senin, diğeri benim, üçüncüsü de üçüncü çöreği yiyen arkadaşımızın diye taksim etti, yahudi sabredemeyip:

– Üçüncü çöreği yiyen benim dedi. İsa -aleyhisselam-:

– Öyle ise benden uzak ol artık. İnsaniyyet derecen bu kadarmış. Bu üçü de senin olsun, deyip ondan ayrıldı.

Çok geçmedi üç tane hayırsız kişi geldi. Beraberce anlaşıp yahudiyi oracıkta öldürdüler. Sonra içlerinden birini yiyecek bir şeyler alıp gelmesi için şehrin çarşısına gönderdiler.

O gidince geriye kalan ikisi onu öldürüp üç altını üçe değil ikiye taksim etmek üzere anlaştılar. Ve dediler ki: “O çarşıdan dönüp geldiği zaman onu öldürürüz, altını ikiye taksim ederiz, onun nasibini de biz almış oluruz.”

Çarşıya giden arkadaşları da onları öldürüp altının hepsini almayı düşünerek aldığı yiyeceklerin içine zehir koyarak getirdi. Zehiri de bol koydu ki çabuk ölsünler.

O çarşıdan dönüp geldiği sırada diğer ikisi el birlik hücum ile onu öldürdüler. Sonra oturup ölüsü yanında onun getirdiği yiyeceği yediler. Daha yiyecekler bitmeden onlar da oracıkta öldüler.

Bir müddet sonra İsa -aleyhisselam-’ın yolu bunlara uğradı: Üç parça altın, yanında yatmakta olan dört ölü. İsâ -aleyhisselam- hayretler içinde onlara bakarken Cibril -aleyhisselam- indi ve olanları anlattı.

– İşte dünya budur! Şu insanlar niye bunun zînetine aldanıp kendilerini böyle perişan ediyorlar? dedi.