Arapçayı bilmekle kişi Kuranı Kerimin manalarını anlayabilir. Arapça düzeyi ne kadar üstü olursa anlama derecesi o kadar artar. Ayrıca Kuranı Kerimin anlamını öğrenmek için meal ve tefsir de okunabilir.

Yusuf suresinin, (Biz Kur'anı Arapça olarak indirdik, umulur ki, siz onu anlarsınız) mealindeki 2. âyet-i kerimesi, tefsirlerde özet olarak şöyle açıklanıyor:


Biz Kur'an-ı kerimi herhangi bir lisan ile değil, en geniş, en açık, en âhenktar olan Arap lügâtı üzere indirdik. Eğer akıllıca düşünürseniz, bu Kitabın ulviyetini, kendisinin bir şaheser, hükümlerinin, tesirli sözlerinin, bütün insanlığa hitap ettiğini, müslüman olmayı en büyük bir vazife, en yüksek bir saadet telakki edersiniz.


Lisanı Arabi olan herkes Kur'anı hakkıyla anlayamaz. Lisan ayrı, ilim ayrıdır. Türkçe bilen insan, tıp, hukuk, fen gibi bilgileri bilir mi? Kur'an-ı kerim baştan başa bir ilim deryasıdır. Bu bakımdan Kuranı Kerimi anlamak için sadece arapça bilmek yetmez.


Sorularla İslamiyet