1-Sure itibariyle Kur'an-ı Kerim'in ortası HADİD Suresidir, 57 Sure
2-Ayet itibariyle Kur'an-ı Kerim'in ortası Şura Suresinin 186 Ayetidir
3-Kelime itibariyle Kur'an-ı Kerim'in ortası Hacc Suresinin 20 Ayeti (Velculud) kelimesidir
4- Harf itibariyle Kur'an-ı Kerim'in ortası Kehf Suresinin 19 Ayetindeki (Velyetelettaf) dır Bu kelimenin (t) si birinci yarıda, (l) si ise ikinci yarıda kalır
5- Elifba harflerinin hepsini içinde toplayan iki ayet vardır Bunlardan birincisi Ali-İmran suresinin 154 Ayeti ile, Fetih suresinin son ayetidir
6- Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara suresidir ve 286 ayettir En kısa suresi ise Kevser suresi ve 3 ayettir
7- Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti Bakara suresinin 282 ayetidir En kısa ayeti ise (Velfecr) dir