Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

Sayfa 1/2 12 SonSon
17 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Nereden Yer
  afyon
  Mesajlar Mesajlar
  750
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 108 + 4350


  Kuran ı Kerim hakkında ilginç sorular ve cevapları

  İlk soru bismillah :1.soru: Hangi ayette bütün arapça harfler yeralır ?fetih suresinin son ayeti2.soru: Ayet sayısı en fazla olan sayfa hangisidir ?Ayet sayısı en fazla sayfa Kuranın 534 .sayfası olan Vakıa suresinin 34 ayetli 2. sayfasıdır.son rakamlar tevafuklu...534-343.soru: Bir cüzde kaç hizb vardır ?3.soru 4 hizb4.soru: Sayfa sayısı en fazla olan sure hangisidir ?bakara suresidir. Sayfa sayısı 48 ayet sayısı 2865.soru: Hangi sayfa bir ayetten ibarettir?Bir sayfalık bu ayetin ismi nedir ?Bakara suresinin 282.ayettir.borçlanma yani müdayene ayetidir. diye biliyorum ben...6.soru: Harf sayısı en fazla olan sure hangisidir?7.soru: Kuran ı kerim kaç harfden oluşur?300.620 harften oluşur.8.soru: Hangi sure 2 defa nazil olmuştur?fatiha suresi9.soru: Sayfa sonları genellikle hangi harfle biter?Bu harfle kaç sayfa sona ermiştir ?Sayfa sonları genellikle nun harfiyle biter.313 SAYFA NUN HARFİYLE BİTER10.soru:Kuran ı Kerimin bir satırında en fazla kaç ayet bulunur ?Bu satırlar hangi surede yeralır ?1-müddessir suresinin 1 . satırı 4 ayettir.2-ihlas suresi 4 ayettir.3-fecr suresinin 1. satırı 4 ayettir


  .
  11.soru:Bütün ayetlerinin sonu aynı harfle biten ve bu harfin şekil yapısıyla isimlendirildiği sureye dakik bir sırla işaret eden Kuran ı kerim suresi hangisidir ?
  KAMER SURESİ Bütün ayetlerinin sonu ra harfiyle bitiyor.Ra harfi şekil itibariyle ayın şekline benziyor.Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Kamer" suresinde Ay'a gidileceğine dair işaretler yer almaktadır.Surede "Ay" kelimesi birinci ayette yer alıyor:"Kıyamet saati yaklaştı Ay yarıldı." (Kamersuresi)îşte bu ayetten Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar tam 1389 ayet vardır.Hicri takvimde 1389 yılı Miladi takvime göre 1969 yılına denkgelmektedir ki bu da Ay'a çıkış tarihidir.Kur'an'da gökcismi olarak bahsedilen "Ay (Kamer)" kelimesi tam olarak 27 defa geçmektedir. Aynı şekilde Ay'ın Dünya etrafındaki eliptik (dönüşü) turu da 27 gündür. 12.soru:Yasin ve Mülk (Teberake) surelerinde birer defa Kuran ı kerimde toplam 6 defa tekrar edilen ayet hangisidir ? (veyegulune mete hazel veğdu in küntüm sadıgiiin)13.soru:Kuran ı Kerimde bir surede en fazla tekrar edilen ayet hangisidir?13. soru Rahman suresiBismillahirrahmanirrahim ( Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız) Sadagallahulazim.14.soru : Kur’an’ı Kerim’in son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir? "Kâfirler bugün sizden dininiz hakkında ümitsizliğe kapılmışlardır artık onlardan haşyet etmeyin, benden haşyet edin. Bugün size dinizi ikmal ettim/kabaca, anahatları ile olgunlaştırdım, size ni'metimi itmam ettim/anahatları ile tamamladım, sizin için bir din olarak islama razı oldum " ( [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.], 5/3).15. soru:Kur’an’ı Kerim’in ilk okunduğu mescithangisidir? 15-Beni zerik mescidi.16.soru : Allahın kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir? 16-Rahman suresi.17. soru :Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir? 17-Muhammed suresi18.soru :Kur’an’ı Kerim’de “Zehraveyn”(iki çiçekmanasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikiside Medeni surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adını yazınız. 18-Bakara ve Al-i imran sureleri.19.soru :Kur’an’ı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve okuduğumuz Kur’an’ı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır? 19-Asım kıraatı20.soru: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını ve amcası kaybetmişti. Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve bütün müslümanlar üzülmüşlerdi. Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak zikredilmiştir. Peygamberimizi ve müslümanları teselli etmek için Allah (c.c.) üç sure indirmiştir. Bu surelerin isimleri nelerdir? yunus ,hud ve yusuf sureleri.21.soru: Kur’an’i Kerim’in hangi suresinin her ayetinde “ALLAH” kelimesi vardir?21-mücadele suresinde...22.soru : Allah (cc) kelimesi Kur’an’da kaç defa zikredilmistir? 23.soru: Kur'an ı Kerim sayfaları genelde kaç ayetli sayfalardan oluşmuştur ? 8 Ayetli sayfalar : 3.5.9.14.19.22.31.38.53.54.60.62.66.67.70.71.74.86.95.96.102.103.111.123.127.130.136.141.149.152.153.155.159.161.172.174.176.177.179.184.208.211.214.216.220.225.226.236.237.246.247.249.253.256.267.269.270.273.275.278.279.287.291.298.299.333.335.336.381.385.386.389.396.399.406.411.420.422.425.429.431.434.437.466.469.473.475.480.481.504.507.512.537.547.55224.soru: Kur'an ı Kerim sayfaları (biri hariç) 1 ve 34 ayetli sayfalar arasından oluşmuştur. 1 ve 34 ayetli sayfalar arasında hangi rakamlı ayetli sayfa yoktur ?2 ayetli sayfa kuranda hiç yoktur.25.soru :Kur'an ı Kerimde kaç hizb vardır ?120 hizb vardır.26.soru :Kur'an ı Kerim sayfaları genellikle hangi harfle başlar?Genel olarak sayfa başları vav harfiyle başlar. ( Kuran sayfalarının üçte biri)227 Sayfa vav harfiyle başlıyor. Her cüzde vav harfiyle başlayan sayfa vardır.27.soru: Kur'an ı Kerimde ismi en çok zikredilen peygamber hangisidir ?HZ MUSA 28.soru :Kur'an ı Kerimde ismi en az zikredilen peygamber hangisidir?29.soru: Peygamberimizin ismi Kur'an ı Kerimde kaç defa geçmiştir?30.soru. Hem satır sayısı hemde ayet sayısı aynı olan cüz hangisidir ?16.CÜZÜN HEM SATIR SAYISI HEM AYET SAYISI 269 DUR.31 soru . Kuran cüzleri genellikle kaç satırdan meydana gelmiştir ?298 SATIRDAN MEYDANA GELMİŞTİR. 8 CÜZ 298 SATIRDIR32.soru. En fazla satırı olan cüz hangisidir ?EN FAZLA SATIRI OLAN CÜZLER 2 VE 5. CÜZLERDİR.300 SATIRDIR.33 soru Kuranda genelde bir sayfa kaç satırdan meydana gelmiştir ?15 SATIRDAN OLUŞUR34.soru kuranda ayet sayısı en fazla olan cüz hangisidir ?564 AYETLİ 30.CÜZ KURANIN EN FAZLA AYETLİ CÜZÜDÜR.35.soru kuranda ayet sayısı en az olan cüz hangisidir ?111 AYETLİ 2. VE 6. CÜZLERDİR.36.soru:Kuran ı kerim hz muhammed sav indirildiği halde ;Kuranı Kerimde Hz. Musadan çok bahsedilmesinin hikmeti nedir?Musa ismi dinler tarihi kitaplarında geniş yer işgal eder. Semavi (ilâhi) dört bü­yük kitaptan biri olan Tevrat Musa'ya verilmiş, İsa'ya kadar gönderilen Davud dı­şındaki bütün peygamberler onun dinini yayma ve tatbikle görevlendirilmişlerdir.Kur'an-ı Kerim'in 34 suresinde 136 yerde adı geçer. Kur'an'da adı en çok geçen peygamberlerden ikinci sırayı alan Hz. İbrahim'in ismi, bu sayının ancak yansına yaklaşır. Bir başka ifadeyle, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve kavmine ayrılan yer bir kaç cüz tutar.Hz. Musa'nın hayatında ve peygamberlik döneminde işaret taşı sayılabilecek olaylar özetle şöyledir: Doğumu ve suya bırakılması, Mısır'dan ayrılması, Medyen yöresinde geçen yıllar, Mısır'a dönüş, sihirbazlarla yapılan karşılaşma, Firavun ve ordusunun mahvı... Musa (as) Firavunla olan mücadelesi bir iman ve küfür mücadelesi olduğu için Kuranı Kerim de çok zikredilmiştir.37.soru:Kur'an'da hitaplar genellikle niçin erkekleredir?Kur'an bir hitap olarak Hz. Muhammed (a.s.) gönderilen bir kitaptır. Kur'an'ın konuşma üslubuyla gönderildiğini ve bu kitabın konuşma dilinden yazıya aktarıldığını bilmekte yarar vardır. Kur'an'daki üslup bundan dolayı 'de ki', 'ey insanlar', ey iman edenler', 'ey kafirler', 'ey ehl-i kitap', 'ey nebi', 'sana soruyorlar, de ki' gibi hi-taplarla doludur. Ayetlerdeki hitabın çoğunlukla müzekker oluşu peygambere hitaben gönderilmiş olduğundandır: Arapça'nın özelliğine göre, kadına ve erkeğe ayrı ayrı ifade biçimleriyle hitabedilir. Peygambere (a.s.) yapılan hitapların müzekker kalıbıyla olması da bu dilin gereğidir. Kur'ân ve hadîslerde geçen İslâmî emir ve yasaklar, dünya ve âhirete ait vaadler, herhangi bir istisna yapılmadığı sürece hem erkekleri, hem de kadınları kapsar. Bunların erkeklere ait yüklem ve zamirlerle ifade edilmiş olmaları önemli değildir. Bu, hem Arapça, hem de İslâm hukuk metodolojisi bakımından böyledir. Genele hitap ederken Arap dilinin gereği, ya eril (müzekker), ya da dişil (müennes) bir kalıpla hitap edilecektir. Sosyal hayatın bütün yüküyle erkeklerin omuzunda olduğu bir toplumda eril kalıbın seçilmesinden normal ne olabilir? Üstelik bu dil Araplar'ın İslâm'dan önce de konuştukları dildir. Onlar o zaman da böyle konuşuyorlardı. Kendi dilleriyle gelen Kur'ân'ın, bu dili bozması düşünebilir mi? Aynı özellik tamamen Fransızca'da ve kısmen İngilizce'de de vardır. Aynı iddiayı onlar için de söyleyebilir misiniz?38.soru :Allah ;kuran ı kerimde insanlara hitap ederken neden ben yerine biz öznesini tercih etmiştir ?Kâinatın yaratılışının yanı sıra, insanın var edilmesini ve yeniden dirilişi anlatan bir kısmın ayetlerde fail, Allah'a râci olan "Biz" zamiridir. "Âlemler", insanın görüp idrak ettiklerinden ibaret değildir. Allah'ın, dilediği anda ve yerde istihdam ettiği varlıklar ve güçler vardır. "Biz" ifadesi onlara da şamil olabilmektedir.Allah ile kulları arasında bir alaka ve mensubiyet söz konusudur. Nitekim, Resûlullah'ın ve mü'minlerin din hizmetleri, Allah'ın eliyle yapılmış olarak nitelenir (Enfâl, 17). Cenab-ı Hak, dilediği kullarını zâtına nispet etmek suretiyle kendi mensuplarını belirler. Bu, "Biz"in katmanları olduğunu gösterir. Peygamberlere kitap, vahiy, hikmet verilmesi gibi meseleleri anlatan âyetlerin "Biz" üslubuyla gelişi, vahiyde vasıtanın olduğunu gösterir. Dolayısıyla Biz'in katmanlarına Cebrail, öteki melekler, Peygamberler, mü'min cinler ve mü'min insanlar da dâhil olabilmektedir. Allah'ın görevlendirdiği kullarına âli bir mertebe ihsan etmek üzere onları "Biz"in şümulüne aldığını; bu azâmetten onları da nasiplendirdiğini söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz'in, "Bir aylık mesafeden düşmana korku salma hususiyeti ile yardım olundum."4 hadisini ve bu üslubun, daha çok Mekkî sûrelerde geldiğini hatırlayalım."Biz" zamirinin Peygamberlerle ilgili gelişinde psikolojik bir yön de vardır: O da birçok ayette görüleceği üzere, oldukça sert muhalefetle karşılaşan Resulleri ve Nebileri teselli, karşıtlarını da inzar ve tehdittir. Allahu a'lem.Ebette Allah'ın, bir şeyi dilediğinde ona sadece 'Ol!' demesi kâfidir. Ama bazı varlıkları istihdam etmek suretiyle, "Biz"in şümulüne almaktadır. Bu, onlar için bir şereftir. Bu nispetlerin, elbette tevhide aykırılığından söz edilemez. Allah'ın zatı vardır; O Vâhit'tir, Samet'tir, hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Bilinen bir üslup olduğundan, muarızlar buna itiraz edememişlerdir. Ayrıca "Biz" ifadesi, egoist nefislere benliği bırakıp kolektif şuurla hareket etme ufkunu da göstermektedir.39-İlk defa tam olarak bütün bir kıssa halinde inen sure hangisidir ?yusuf suresi40- Allahın kuranda en fazla yemin ettiği sure hangisidir ?Allah ,Şems suresindeki ,yarım sayfada 8 defa yemin etmiştir41-Kuran sayfaları ve ayetleri hangi sisteme göre düzenlenmiştir ?Üçüncü Risale olan Üçüncü Kısım
  Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın iki yüz aksâm-ı i’câziyesinden nakşî bir kısmını gösterecek bir tarzda, Kur’ân-ı Azîmüşşânı, Hâfız Osman hattıyla taayyün eden ve Âyet-i Müdâyene mikyas tutulan sayfaları ve Sûre-i İhlâs vahid-i kıyasî tutulan satırları muhafaza etmekle beraber, o nakş-ı i’câzı göstermek tarzında bir Kur’ân yazmaya dair mühim bir niyetimi, hizmet-i Kur’ân’daki kardeşlerimin nazarlarına arz edip meşveret etmek ve onların fikirlerini istimzaç etmek ve beni ikaz etmek için şu kısmı yazdım, onlara müracaat ediyorum.42.soru: Kuran harflerini ilk önce kim noktalamıştır ?Ebül esved ed-DÜELİ43.soru: Kuran harflerini ilk önce kim harekelemiştir ?nasr ibnü asım44 .SORU: Kuran imlasındaki son düzenlemeyi kim yapmıştır ?halil ibnü ahmed45-İlk inen secde ayeti hangisidir ?Alak Suresindeki secde ayetidir.46-Allah ve Muhammed isimleriyle başlayan sayfalar hangileridir ?47-Tilavet secdesi ile biten sureler hangileridir ?48-Sekte bulunan ayetler hangileridir ?49-Kuranda en fazla hangi kavimden bahsedilmiştir ? Hikmetleri ? (yorum)50-Kuranda yeralan kıssalar kaç gruba ayrılır ?51-Ayet sayısına göre mekki ve medeni surelerin en büyükleri ve küçükleri hangileridir ?52-Peygamberimizin bizzat kadınlara öğretilmesini emir buyurduğu sure hangisidir ?Nisa Suresi53-Kuranın 4 temel esası nelerdir ?TEVHİD-NÜBÜVVET- HAŞİR -ADALET54-Müstakil olarak en fazla sure hangi cüzde bulunur ?55-Hangi cüzde müstakil olarak hiç sure bulunmaz ?56-Kuran sayfalarının çoğunlukla vav harfiyle başlamasının hikmetleri neler olabilir ?57-Tekrar ayetler çıkarıldığında kuran ı kerim toplam kaç ayetten oluşur ? 58-Kuran ı kerimin bilinen isimleri nelerdir ?kitap, bürhan,Furkan , nur, beyan , hakim,59-Kuran ı kerim hangi kabilenin lehçesi üzerine indirilmiştir ?Mudar kabilesinin lehçesi üzerine indirilmiştir. RisalelelerdeKELAM I MUDARİ olarak geçer60-Sure isimlerini kim koymuştur ?Sure isimlerini bizzat Hz Muhammed kendisi koymuştur.61-Kuran ı kerime ilk defa mushaf ismini koyan kimdir ?Ebû Bekr'in (ö. 13/634) halifeliği sırasında Kur'an-ı Kerîm toplanıp iki kapak arasında kitap haline getirilince, uygun bir isim aranmış, Abdullah b. Mes'ud'un (ö.32/652) "Habeşistan'da bir kitap gördüm, ona Mişhaf, Mushaf adını vermişlerdi" demesi üzerine, halife tarafından bu isim uygun bulunmuştur .62- Arza neye denir ?63- Resülüllahın vefatından sonra nuzül sırasına göre ilk kuran ı yazan sahabe kimdir ?Ali ibnu Ebi Talib 64-Kaç sayfa kuran mekkede indirilmiştir ? Mekkede 376 sayfa kuranın % 62 si65-Kaç sayfa kuran medinede indirilmiştir ?Medinede 228 sayfa kuranın % 38 i 66-Tıval , Miun , Mesani , Mufassal neye denir ?
  Tıval: Uzun Sûre demektir. Bunlar: Bakara, Al-i İmran, Nisa, Maide, En’am, A’raf, Yunus veya Kehf sureleridir.
  Miûn: Yaklaşık yüz ayetten oluşan sûrelere denir.Mesânî: Ayetleri yüzden aşağı olan sûrelerdir. yani Miûn’dan daha kısa olan sûrelerdir.Mufassal: Kur’an’ın sonundaki sûrelere denir. Zammı Sûre: Namazlarda okunan çok kısa sûrelere verilen isimdir. Genellikle Kur’an-ı kerimin en sonundaki on sureye denir. (Fil, Kureyş, Maun, Kevser, Kafirun, Nasr, Lehep, İhlas, Felak ve Nas)67- Aşr neye denir ?Aşr , Arapça 10 demektir. On ayetten oluşan ve konu bütünlüğü olan parçalarınezbere okunmasına aşr denir .68- 30. cüzde kaç sure vardır ?37 sure vardır69- En fazla sure hangi cüzde bulunur ?30.cüzde bulunur. Kuran surelerinin üçte biri bu cüzdedir.70- 30. cüz kaç sayfadır ? 30.cüz 24 sayfadır.71- 30 .cüzde en fazla ayetli sure hangisidir ?30.cüzde en fazla ayetli sure 46 ayetli Naziat suresidir.72- 30.Cüzde hangi surelerde secde ayeti vardır ?30. cüzde İnşikak ve Alak surelerinde secde ayeti vardır.73- 30. Cüzde 15 ayetli bir sure olup son harflerinin tamamı elif harfiyle kafiyelendirilmiş sure hangisidir?Şems Suresidir.74- 30.Cüzde 21 ayetli bir sure olup son harflerinin tamamı ye harfiyle kafiyelendirilmiş sure hangisidir ?Leyl suresidir.75- 30. Cüzde Zilhiccenin 10 gününden bahseden sure hangisidir ?Fecr suresidir.76- Koşan atlar anlamına gelen sure hangisidir ?Adiyat Suresidir.77- 30. cüzde tekrar eden ayetler hangileridir ?Müdaffifin Suresinin 9. ve 20. ayetleriMüdaffifin Suresinin 23 . ve 35 ayetleriKafirun Suresinin 3. ve 5. ayetleriİnşikak Suresinin 2. ve 5. ayetleriİnfitar suresinin 13. ve Mudaffifin suresinin 22 ayetiĞaşiye Suresinin 10. ve Hakka Suresinin 22 ayeti78- 30.cüzde Gul kelimesiyle başlayan kaç sure vardır ?4 Sure vardır.79- 30. cüzde ize ile başlayan kaç sure vardır ?5 Sure vardır.80. 30.cüzde kaç sure vav harfiyle başlamıştır ?12 Sure vav harfiyle başlamıştır.81- 30.cüzde hangi Sure ALLAH ismiyle sona ermiştir ?İnfitar Suresi82- Dedikodunun haram kılındığı sure hangisidir ?Hümeze Suresi83- Kurban kesilmenin vacip kılındığı sure hangisidir ?Kevser Suresi84- İslam zaferini (gelmiş -gelecek) ilan eden ( Bu surenin inişinden 80 gün sonra HzMuhammedin vefat ettiği rivayet edilir. ) 30. cüzdeki sure hangisidir?Nasr Suresi85- Ashabın birbirinden ayrılırlarken okuduğu mübarek sure hangisidir ?Asr Suresi86- Çoklukla övünmenin zemmedildiği ( kötülendiği) sure hangisidir ?Tekasür Suresi87- Allahın ,Mekke şehrine yemin ederek başladığı sure hangisidr ?Beled Suresi88- Hz Muhammed ve Ümmü mektum arasında geçen olaydan sonra inen sure hangisidir ?Abese Suresi89- Hz Muhammedin çoğunlukla yatsı namazında okuduğu sure hangisidir ?Tin Suresi90- 30.cüzde 8 ayetli kaç sure vardır ?30.cüzde 8 ayetli 5 tane sure vardır.91- 30.cüzde 13 satırlı kaç sayfa vardır ?30.cüzde 13 satırlı 13 sayfa vardır.92-30 cüzde hangi surede sekte vardır?30. cüzde sadece Müdaffinin suresinde sekte ayeti vardır.93-30.cüzde harf sayısı en az sure hangisidir ?43 Harfli Kevser Suresidir . 94-Uhdud olayı ( yahudilerin ; inananları ; hendeklerin içindeki ateşe diri diri atıp , yanmalarını seyrettikleri olay )hangi surede anlatılmaktadır?Buruc Suresinde anlatılmaktadır.95- Kuranda en çok ayetli cüz hangisidir ?564 ayetli 30.cüzdür. 96-Kuranda en az satırlı sayfalar hangileridir ?600.602.603.604. sayfalar Kuranın en az satırlı (9 satır) sayfalarıdır. 97-30.cüzde mekki olan 2 sure hangisidir ?Beyyine ve Nasr sureleridir.Diğer bütün sureler çoğunluğa göre medenidir . ( Medinede indirilmiştir.)
  cevaplarınızı ve sorularınızı bekliyoruz...

  Benzer Konular
  Alo Fetva Hattı'na gelen ilginç sorular
  Alo Fetva Hattı'na gelen ilginç sorular Alo Fetva Hattı'na gelen ilginç sorular Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurulan 190 Alo Fetva Hattı'nı arayan vatandaşlar sordukları sorularla hem şaşırttı hem güldürdü. Ma
  Kuran ı kerim hakkında bilgiler
  Kuran ı kerim hakkında bilgiler Soru 1 : Kur’an’ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne
  Kuran Dinle,Kuran-i Kerim,Görüntülü Kuran,kuran i kerim,abdussamed kuran
  Kuran Dinle,Kuran-i Kerim,Görüntülü Kuran,kuran i kerim,abdussamed kuran Görüntülü ve sesli kuran dinlemek için www.kurandinle.org kuran i kerim,abdussamed görüntülü kuran i kerim dinle,Kabe imamlarından kuran hatmi,kuran download,abdussamed kuran i kerim,Kabe imamlarından görüntülü kuran
  oruçla ilgili ilginç sorular
  oruçla ilgili ilginç sorular ayında vatandaşların oruçla ilgili soruları güldürüyor. Ramazan ayında vatandaşların oruçla ilgili soruları hem şaşırtıyor hem de güldürüyor Edirne Müftülüğ
  sorular ve ilginç cevapları...
  sorular ve ilginç cevapları... Öğrenci; -Hocam,diye sormuş.İnsan,maymunun gelişmiş şeklidir''diyorlar.Ne dersiniz? Seyid Ahmet Arvasi cevap vermiş. -O mantığa göre çınar ağacı da maydanozun gelişmiş şeklidir. Lokman Hekim'e: -Hastalarımıza ne ye
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2011
  Nereden Yer
  samsun
  Mesajlar Mesajlar
  1.358
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 171 + 8310


  Cevap: Kuran ı Kerim hakkında ilginç sorular sorabilir miyiz ?

  Allah razı olsun...
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  tebliğ çevrimdışı Vefasız
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 457 + 32174


  Cevap: Kuran ı Kerim hakkında ilginç sorular sorabilir miyiz ?

  Allah (c.c) razı olsun hocam..Güzel bir çalışma yapmışsınız..Merak insanoğlunun fıtri özelliği;Merak etmekte öğrenmenin yarısıdır ;

  Merak ettikçe ademoğlu ilim kapısından içeri girer.
  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  138
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 59 + 1990


  Cevap: Kuran ı Kerim hakkında ilginç sorular sorabilir miyiz ?

  Allah razı olsun ilk defa duyduğum bilmediğim çok şey var paylaşımıznızda.. Hizb nedir acaba?
  Yazar : Risale Forum
  "Harabât ehlini hor görme zâkir, Defîneye mâlik virâneler var” {İbrahim Hakkı Hz.}

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Nereden Yer
  afyon
  Mesajlar Mesajlar
  750
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 108 + 4350


  Cevap: Kuran ı Kerim hakkında ilginç sorular sorabilir miyiz ?

  kuranın her 5 sayfadan oluşan bölümlerine hizb denir.
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2011
  Nereden Yer
  sabit değil.
  Mesajlar Mesajlar
  6
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 32 + 48


  Cevap: Kuran ı Kerim hakkında ilginç sorular sorabilir miyiz ?

  evet ilk defa duyduğumuz birçok ayrıntı var teşekkürler 15. soru gayet güzel bir bilgi oldu kendi adıma.
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  tebliğ çevrimdışı Vefasız
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 457 + 32174


  Cevap: Kuran ı Kerim hakkında ilginç sorular sorabilir miyiz ?

  17. soru :Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir?
  17-Muhammed suresi

  Kaşif hocam bu soruyla ilgili bir şey sorabilirmiyim müsadenizle?
  ben bu sorunun cevabını Rahman suresi diye biliyordum..Acaba yanlış mı biliyormuşuz;Muhammed suresini görünce şaşırdım;bu konuda bizi aydınlatırmısınız lütfen..


  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

 8. #8
  memluk çevrimdışı Hatim Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nereden Yer
  biryerde sabit kalmıyorumki her yerden
  Mesajlar Mesajlar
  6.192
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1447 + 115882


  Cevap: Kuran ı Kerim hakkında ilginç sorular sorabilir miyiz ?

  Allah razı olsun kardeş güzel faydalı bir çalışma olmuş, şu soruyu biraz açarmısınız araştırdım fakat böyle bir bilgiye ulaşamadım sizin kaynağınız nedir ,neden 2 kez nazil olmuş?

  8.soru: Hangi sure 2 defa nazil olmuştur?
  fatiha suresi
  Yazar : Risale Forum
  İnsanın Cenab-ı Haktan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur.
  Bilâkis dâima şükretmeye medyundur. Çünkü, mülk Onundur, insan Onun memluküdür.
  Eğer Mâlik-i Mülke memlûk isen, Onun mülkü senindir, gör.

  Bizi düşmanın attığı taş değil
  Dostun attığı gül yaralar


 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Nereden Yer
  afyon
  Mesajlar Mesajlar
  750
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 108 + 4350


  Cevap: Kuran ı Kerim hakkında ilginç sorular sorabilir miyiz ?

  Biz sana 7’yi verdik Hicr suresi..Buradan kasıt Fatiha Suresidir..Bazı alimler bu ayetten yola çıkarak “Fatiha suresinin hem Mekke’de hem de Medine de indiğini söylemişlerdir”
  Bazı rivayetlerde Fatiha Suresi başta olmak üzere bir kaç surenin iki kez nazil olduğu bildirilmektedir. Fatiha suresi için kullanılan "sebü'l-mesani" tesmiyesinin de iki kere nüzulü sebebiyle olduğunu dile getiren alimler de vardır. Mesâni de ki, sani, iki anlamına gelmektedir. İki defa nazil oldukları halde Kur'an'da bir kez yer aldıklarını görmekteyiz.

  Gelen âyet ve sûrenin nerede yer alacağı, Kur'an'ın neresine gireceği de bizzat Peygamberimize (a.s.m.) Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bildiriliyor, o da vahiy kâtiplerine tarif ederek, gerekeni yaptırıyordu. Böylece Hz. Peygamberin sağlığında Kur'an'ın tamamı yazılmış, nereye neyin gireceği belli olmuştur. Aynca Cebrail (A.S.) her Ramazanda gelir, o güne kadar nazil olmuş âyet ve sûreleri Peygamberimize yeni baştan okurdu.
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Nereden Yer
  afyon
  Mesajlar Mesajlar
  750
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 108 + 4350


  Cevap: Kuran ı Kerim hakkında ilginç sorular sorabilir miyiz ?

  Fatiha sûresinin birçok ismi vardır. Mesela: Ümmü’l- Kur’an: Çünkü Fatiha Kur’anın başında yer alır, bu açıdan bu sûre Kur’anın aslı ve kaynağıdır. Bundan dolayı ona “Esas” da denilir. Fatihaya “esas” denilmesi, Kur’anın temel maksatları olan Allaha sena, O’nun emri ve nehyi ile ibadet, vaad ve vaîdini içine alması yönüyle de değerlendirilebilir. Keza Fatiha sûresi nazarî (teorik) hikmetleri, amelî (pratik) hükümleri ihtiva etmesi itibarı ile de bir “esas”tır. Bunları bilmek, doğru yolda gitmeyi, iyi insanların mertebelerine ve kötü insanların akibetlerine muttali olmayınetice verir. Bundan dolayı Fatiha sûresinin bir adı “Kenz”, bir başka adı “Kâfiye”, diğeri de “Vâfiye”dir. Yani bu sûre bir hazinedir, insanların ihtiyacı olan esaslara kâfi ve vâfidir. Fatiha sûresi hamd, şükür ve dua sûresidir. O, “Şafiye”dir, yani şifa verir. Hz. Peygamber şöyle buyurur: “O, her derde devadır.” Fatiha sûresi “Seb’u’l-Mesanî”dir.[Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] Çünkü ittifakla, ayetlerinin sayısı yedidir. Ancak bazı âlimler baştaki besmeleyi de Fatihadan sayar, bu durumda “En’amte aleyhim” müstakil ayet sayılmaz. Besmelenin Fatihaya dâhil olmadığını söyleyen âlimler ise, o kısmı da müstakil ayet kabul ederler. Fatiha sûresi, namazın her rekâtında okunur, bu da ona “Sebu’l-mesanî” denilmesi sebeplerindendir. Şayet rivayet doğruysa, Fatiha sûresi iki defa nazil olmuştur. 1-Biri, namaz farz kılındığında Mekkede,2-Diğeri de kıble Ka’beye çevrildiğinde Medine’de. Ancak “Andolsun ki, biz sana seb’ul- mesani’yi (tekrarlanan yediyi) verdik.” (Hicr, 87) ayeti sebebiyle Mekkî sûrelerden olduğu anlaşılmaktadır, yani en azından Mekkî olduğu nass ile sabittir.
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222