-Meryem Suresini dinlerken Hz.Zekeriya ve Hz.Meryem'in konuşmama orucu tuttuklarını öğrendim. Bu oruç şeklinin insan psikolojisine faydaları nelerdir ayrıca muhatap üzerinde etkileri nelerdir?

**Bizim şeriatımızda bu çeşit bir oruç olmadığı için pek bilinmez. sadece bazı tasavvuf okulları devam ettirir. Sükut orucu tek başına bir şey ifade etmez, ibadetle yapıldığında bir tür itikaf olmuş olur ki zaten itikaf (herşeyden el etek çekip belli bir zamanı ibadete adamak) bizde sünnettir. Konuşmak arifler tarafından "perde" sayılmıştır. İnsan konuşmak için dışında birine ihtiyaç duyar. Bu da dışa dönmek demektir. İçiyle konuşmak isteyen dışıyla konuşamaz. İşte sükut orucu insanın yüreğiyle konuşmasıdır.

-Bir ayet & surenin mealini ve tefsirini o ayetin mekki & medeni olmasına bakarak mı yapacağız? yoksa bakmadan mı yapacağız?
Yani basit manada değil, ayetin tefsirini mekki-medeni olmasına göre değiştirecek miyiz?
Tıpkı Nesih mensuh gibi üzerinde nerede nazil olduğunda ittifak edilemeyen ayet & sureler için nasıl yol izlenecek?

**1. Sebeb-i Nüzul rivayetleri ayetin dış bağlamını anlamamızı sağlar, bu da onu anlamamızı kolaşlaştırır; bundan ne fazla ne eksik.

2. Sahabenin veya tabiinin "Bu şu olay üzerine inmiştir" sözü, delil değildir, çünkü bu söz zaman olarak o ayetin bu olay üzerine indiğini ifade etmek zorunda değildir. Biz bu ayetle bu olay arasında bağlantı kurduk anlamına da kullanılır.

3. İttifak edilemeyen sureler üzerinde ayrıntılı çalışma yapıldığı kanaatinde değilim. Bendeniz bunu yapıyorum. Çok zor ama imkansız değil. Mealim çıktığında bu emek görülecektir. Özellikle Kur'an içi atıflar, kavram haritaları yol göstericidir...

(Cevaplar Mustafa İslamoğlu'na Aittir.)