1-Şuayb’ın kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, Hz. Şuayb’ı ve inananları inançlarından döndürmek için ne ile tehdit etmişlerdir? ( 7 / 88)Ateşe atma

Hapis

El ve ayakların kesilmesi

Sürgün2.Hz. Musa, İsrailoğullarını firavun’un zulmünden kurtarmak için alıp götürmek istediğinde firavun da ondan mucize göstermesini istemişti. Bunun üzerine Hz. Musa’nın gösterdiği mucize aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 105- 108)Elinin bembeyaz parlaması ( yed-i Beyza) ve asasının ejderha oluvermesi

Cinleri emri altında çalıştırabilmesi

Ölüleri diriltmesi, körleri görür kılması ve alacalı olanları iyileştirmesi

Kuşlarla konuşabilmesi3.Firavun, Hz. Musa’ya iman eden büyücülere tehditler savurunca büyücülerin tavrı ne oldu? ( 7 / 124- 126)İmanlarından vazgeçmiş gibi göründüler.

Bütün ustalıklarını sergileyerek Hz. Musa’nın yaptıklarını boşa çıkardılar.

İmanlarından vazgeçerek firavundan özür dilediler ve affedilmelerini istediler.

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak canımızı al!” diye dua ettiler.4. İsrailoğulları, firavunun zulmünden kurtulunca nasıl bir durumla karşılaştılar? ( 7/137)Allah onları kutlu ve bereketli kılınan ülkenin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldı.

Mısırlıların esaretinden kurtuldular, ama bu sefer de başka milletlerin hâkimiyeti altına girdiler.

Mısırın yeni sahipleri oldular.

Pek çoğu denizde boğuldu, geriye kalanlar da Mısır’a geri döndüler.5. İsrailoğulları, denizde geçip de putlara tapan bir topluluğa rastladıklarında kendilerini zulümden kurtaran Hz. Musa’dan ne istediler? ( 7/ 138)

a) yerden biten soğan, sarımsak, mercimek gibi yiyecekler

b) kudret helvası ve bıldırcın eti

c) putperestlerle savaşmak için bir komutan görevlendirilmesini

d) kendileri için, putperestlerinkine benzer bir put yapmasını

6. Hz. Şuayb’ın kavmi nasıl cezalandırıldı? ( 7 / 90- 91)Gökten üzerlerine taş yağmasıyla

Suda boğularak

Şiddetli sarsıntıyla

Yıldırım çarpmasıyla7. Hz. Musa’nın, Allah’la kırk günlük görüşmesi öncesinde kendi yerine geçmesini,

İsrailoğulları arasında düzeni koruyup bozgunculara uymamasını istediği kişi aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 142)Samiri

Harun

Belam b. Baura

Yuşa b. Nun8. I. Kudret helvası ve bıldırcın

II. her kabile için taştan suyun fışkırması

III. bir bulutun sürekli üzerlerine gölge olmasıYukarıdakilerden hangisi israiloğullarına verilen nimetlerdendir? ( 7 / 160)I, II ve III

I ve II

Sadece II

Sadece I9. Öğüt alsınlar diye yıllarca süren kuraklık ve kıtlıkla cezalandırılan firavun ailesi, iyilikleri kendilerine mal ediyorlardı. Başlarına gelen kötülüklerin sebebi olarak kimi görüyorlardı? ( 7 / 131)Allah’ı

Hz Musa ve beraberindekileri

Uğursuzluk tanrıçasını

Günahkâr atalarını10. I. Tufan

II. çekirge

III. haşerat

IV. kurbağa

V. kanYukarıdakilerden hangisi firavunun toplumuna ön uyarı olarak gönderilen alametlerdendir? ( 7 / 133)I, II ve III

I, II ve V

II, III, IV ve V

Hepsi11.Firavun’un, İsrailoğulları’na uyguladığı en kötü işkence / zulüm aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 141)Oğulları öldürüp kadınları sağ bırakma

Derilerini yüzdürme

Hapis ve sürgün

Ateşe atma12. Hz. Musa’nın Allah’ı görme talebinin neticesi aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 143)Hz Musa, Allah’la konuştuğu gibi onu görmüştür de

Önce reddedilmiş, Hz Musa’nın ısrarı üzerine kabul edilmiştir.

Kesinlikle göremeyeceği söylenmiştir

İsrailoğullarını mısırdan kurtardıktan sonra görebileceği söylenmiştir13. Hz. Musa, rabbi ile görüşmesinden geriye döndüğünde israiloğullarının kendisinin yokluğunda yanlış bir yol tuttuklarını görür. İsrailoğullarının, Hz. Musa’yı çok kızdıran ve üzen fiilleri aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 148- 150)Mısıra geri dönmeleri

Hz. Harun’u öldürmeleri

Ziynet eşyalarından yaptıkları buzağı heykeline tapmaları

Hz. Musa’nın peygamberliğini inkâr etmeleri14. Kıyametin zamanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 7 / 187)Kur’anda zamanı bildirilmektedir.

Allah sadece Hz. peygambere bildirmiştir.

Hz. peygamber ve Allahın veli kulları bilmektedirler.

Onun bilgisi sadece Allah katındadır.15. Hz. Musa’nın kavmiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? ( 7 / 159)Hz. Musa’ya hiçbiri iman etmemiştir

Hz. Musa’nın emirlerinden hiçbirini yerine getirmemişlerdir

Onların içinde insanları hakikatle doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı.

Hz. Musa’nın bedduası üzerine hepsi yerin dibine geçirilmek suretiyle helak edilmiştir16. “ Onun durumu köpeğin durumu gibidir. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur; kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur” şeklinde kişiliği hakkında bilgi verilen kimseye dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 7 / 175- 176)Bu kişi kuranda kendisinden bahsedilen ve firavunun çevresinde yer alan Haman’dır

Bu kişi kuranda malın çokluğuyla övünen Karun’dur

Bu kişi, israiloğullarına buzağı heykelini yapan Samiridir

Kur’anda bu kişinin ismine dair herhangi bir açıklama yoktur17. Kur’an okunurken müminler nasıl davranmalıdır? ( 7 / 204)Eşlik etmelidirler.

Susup dinlemelidirler.

Tövbe ve istiğfar duaları okumalıdırlar.

Diz üstü oturarak dinlemelidirler.18. Hz. Musa, firavun ve adamlarının yanında mucizeler gösterdiğinde onların tepkisi ne oldu? ( 7/ 107- 112)Hz. musanın bir büyücü olduğunu düşündüler ve bütün büyücüleri toplayarak Hz. musanın onlarla yarışmasını istediler.

Hz. Musa’nın mucizelerini kabul ettiler ve onu serbest bıraktılar; ama kendileri eski dinlerinde kaldılar.

Hz. Musanın bir büyücü olduğunu düşündüler ve onu öldürmek için ateşe attılar

Kararsız kaldılar ve Hz. Musa’dan düşünmek için zaman istediler19. Allahın müminlere yardım için birbiri ardınca inen bin melek göndereceğini vaat etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ( 8 / 9-10)

a) galip geleceklerinden emin olsunlar diye

b) savaş meydanını terk etmesinler diye

c) kalpleri huzur ve itminan bulsun diye

d) günahlarından tövbe etsinler diye20. Müşriklerin Kâbe’nin yanındaki ibadetleri aşağıdakilerden hangisidir?Secdeye kapanmak.

Islık çalıp el çırpmak.

Uzun süre kıyamda durmak.

Kâbe’nin içinde itikâfa girmek.