1.peygamberleri tarafından kendilerinden önce hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin bir işi yapmakla suçlanan kavim aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 80- 81)
Ad kavmi


medyenliler


eykeliler


lut kavmi
2. üzerine Allah adı anılmadan kesilen hayvanların yenilip yenilemeyeceği hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 6 / 121)
Kesinlikle yenilmez


Yasaklanmamıştır; fakat yenilmemesi daha iyidir


Yenilmesinde bir sakınca yoktur


Kuranı kerimde bu konudan bahs edilmez


3. aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kuranda kesin olarak haram kılınanlar sıralanmıştır? ( 6 / 145)
Altın, gümüş ve ipek


Leş, akan kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar


Tavşan, geyik ve zebra


Cekirge, midye ve at


4. aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peygamber ve gönderildiği kavim yanlış eşleştirilmiştir? ( 7 / 65, 73, 85)
hz. hud- eykeliler


hz. şuayb – medyen halkı


Hz Salih- semud kavmi


hz. Süleyman- israiloğulları


5. ayetleri yalanlayanların ve o ayetlere uymayı kendilerine yediremeyenlerin cennete girmesinin imkânsızlığı anlatılırken kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 40)
Ateş serinlik verdiğinde


Göğe merdiven dayanması mümkün olduğunda


Deve / halat iğne deliğinden geçtiğinde


Yer yarılıp merkezine ulaşmak mümkün olduğunda


6. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsi, sığır ve koyunların ise iç yağları niçin haram kılınmıştır? ( 6 / 146)
Yahudi olmaları sebebiyle


Azgınlıkları sebebiyle


Ustün bir ırk oldukları için


Sağlıklarına zarar verebileceği için


7. aşağıdakilerden hangisi Allahın, bazı insanları diğerlerinden üstün kılmasının hikmetlerindendir? ( 6 / 165)
Zekât ve sadaka verilmesi


Toplumsal çeşitliliğin oluşması


İnsanların imtihan edilmesi


Adaletin sağlanması


8. “Allah, her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam’a açar. Kimin de sapmasına izin verirse ………..” ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ( 6/ 125)


a)Onun da kalbi göğe çıkıyormuşçasına daralır, sıkışır


b)Kalpleri katılaşır; kaya gibi, hatta daha katı olur
O alevli bir ateşe girer


Şüphesiz rabbin gözetlemededir


9. aşağıdakilerden hangisi hz. Muhammed’in kavminin eleştirilen davranışlarından biri değildir? ( 6 / 136 – 140)
Cocuklarını öldürmek


Allahın verdiği nimeti kendi isteklerine göre haram kılmak


Hayvanları, Allahın adını anmadan kesmek


Hiç yıkılmayacağını iddia ettikleri sağlam evler yapmak


10.yetim malı konusunda takınılması gereken tavır aşağıdakilerden hangisidir?
Yetim malına ne olursa olsun dokunulmamalıdır.


Yetimin malı, o ergenlik çağına gelinceye kadar güzel bir şekilde kullanılıp geliştirilebilir.


Yetimin malını amcaları istedikleri gibi kullanabilirler.


Yetimlere miras düşmediği için malları da olmaz


11. “kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır.” Mealindeki ayetin devamında kötülük yapan için nasıl bir karşılık zikredilmektedir? ( 6 / 160)


a) yaptığı kötülüğün yüz katıyla cezalandırılır.


b) yaptığı kötülüğün on katıyla cezalandırılır.


c) yaptığı kötülüğün aynısıyla cezalandırılır.


d) ağır işkencelerle cezalandırılır.


12 .“ benim namazım, bütün ibadetlerim, ………… ( yalnızca) bütün âlemlerin rabbi Allah içindir.” Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ( 6 / 162)
Hayatım ve ölümüm


Malım ve mülküm


Karım ve çocuklarım


Orucum ve zekâtım


13. cehennemlikler “ ne olur, sudan ve Allahın size verdiği rızklardan biraz da bizim üzerimize dökün.” Dediklerinde cennetlikler nasıl karşılık verir? ( 7 / 50)


Cehennemliklere acıyarak istediklerini yerine getirirler


Cehennemliklerin sözünü duymazlar.


Allahın bunları kâfirlere haram kıldığını söyleyerek cehennemlikleri reddederler.


Sadece az günah işlemişlerin isteklerine karşılık verirler.


14. şeytan, ağaca yaklaştıkları takdirde neye kavuşacaklarını söyleyerek hz. âdem ve eşini aldatmıştır? ( 7 / 20)


Bol miktarda mal mülk sahibi olmak


Cok sayıda evlat edinmek


Cehennem ateşinden uzak olmak


Melek veya ebedi olmak
15. Allah’a ortak koşanlar kendilerinin ve atalarının şirklerine ve Allahın yasaklamadığı şeyleri haram kılmalarına gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisini ileri sürmüştür? ( 6 / 148)
Bu konuda bilgi sahibi olmamalarını


Böyle bir şeyi asla yapmadıklarını


Allah dilemeseydi bunları yapmayacaklarını


Doğrusunun bu olduğunu


16. hz. Salih’in gönderildiği Semud kavmi aşağıdakilerden hangisiyle imtihan edilmiştir? ( 7 / 73 -77)
Hicret


Deve


Kudüs’e girmek


sırdan çıkmak


17. ahirette aşağıdakilerden hangisi hesaba çekilmeyecektir?( 7 / 6)
Müminler


Takva sahipleri


Peygamberler


Hiçbir insan istisna edilmeyecektir


18. hz. Lut ve ailesinin helak sonrası akıbeti hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? ( 7 / 83)
Bütün ailesi helakten kurtulmuştur


lu hariç bütün ailesi kurtulmuştur


Kendisi kurtulmuş bütün ailesi helak edilmiştir


Karısı hariç bütün ailesi kurtulmuştur


19. “ ey âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik.” Mealindeki ayetin devamında bundan daha hayırlı olduğu bildirilen elbise aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 26)
a)Tevazu elbisesi


b) takva elbisesi


c) ihlâs elbisesi


d) cihat elbisesi
20. hz. Salih’in kavmi nasıl cezalandırıldı?


( 7 / 78)
Suda boğularak


Şiddetli bir sarsıntı ile


Uzerlerine taş yağdırılarak


Kulakları sağır eden bir gök gürültüsü ile