1. Kötülüklerin açıkça dile getirilmesi kuran-ı kerim tarafından yasaklanmıştır. Bu yasağın dışında bırakılan durum aşağıdakilerden hangisidir? ( 4 / 148 )a) Kumar oynayanların ilan edilmesi


b) Tefecilerin duyurulması


c) Zulme uğrayanın bunu dile getirmesi


d) Hiçbiri


2. I.ölmüş hayvan (leş)


II. kan


III. domuz eti


IV. Allahtan başkası adına kesilen hayvan


V. yüksekten düşerek, boynuzlanarak ya da yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölen hayvanlar


Yukarıdakilerden hangisinin / hangilerinin yenilmesi haramdır? ( 5 / 3)


a) Yalnızca III


b) I, III ve IV


c) I, IV ve V


d) Hepsi


3. Aşağıdakilerden hangisi israiloğulları’na daha önce helal olan temiz ve hoş şeylerin, daha sonra haram kılınmasının gerekçelerinden değildir? ( 4 / 160- 161)


a) Allah yollunda sapmaları / saptırmaları


b) İsrail’in (Hz Yakup’un) soyundan gelmeleri


c) Kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları


d) İnsanların mallarını haksız yere yemeleri


4. “beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben âlemlerin rabbi Allahtan korkarım.” Diyerek farklı bir tavır sergileyen ve kuran-ı kerimde kıssası anlatılan kişi kimdir? ( 5/ 27- 28)


a. Hz âdemin, kurbanı Allah tarafından kabul edilen Salih oğlu


b. Babası tarafından öldürülmek istenen hz. İsmail


c. Firavun tarafından öldürülmek istenen hz. Musa


d. Babası tarafından öldürülmek istenen hz. İbrahim


5. İman edenlere en çok düşmanlık yapanlar olarak nitelenenler kimlerdir? ( 5 / 82)


a) Habeşistanlılar


b) Hıristiyanlar


c) Bizanslılar


d) Yahudiler ve Allaha ortak koşanlar


6. İman edenlere sevgi ve şefkat bakımından en yakın olan insanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir? ( 5/ 82)


a) Hıristiyanlar


b) Sasaniler


c) Yahudiler


d) Kureyşliler,


7. “şüphesiz, Allah, ‘Meryem oğlu Mesih’tir.’ Diyenler gerçekten …………. Olmuşlardır.” Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ( 5/ 17)


a) Münafık


b) Mümin


c) Kâfir


d) fasık

8. Kavminin kendisine “sen ve rabbin gidin savaşın.” Demesi üzerine “ ey rabbim! Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle, o yoldan çıkmışların arasını ayır.” Diyen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? ( 5/ 24–25)


a) hz. Musa


b) hz. İbrahim


c) hz. Yusuf


d) hz. Yahya


9. İman edenlere iki şeyde de yardımlaşmaları emredilmektedir. İman edenlereyardımlaşmaları emredilen hususlar nelerdir? ( 5/ 2)


a) Kabilecilik ve milliyetçilik


b) Para ve mülkiyet


c) İktidar ve yöneticilik


d) İyilik ve takva


10. İman edenlere yardımlaşmamaları emredilen hususlar nelerdir? ( 5/ 2)


a) Ahlak ve fazilet


b) İnfak ve dayanışma


c) Günah ve düşmanlık


d) Sevgi ve saygı


11. Allah’ın kendisiyle konuştuğu özellikle belirtilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? ( 4/ 164)


a) hz. Şuayb


b) hz. Musa


c) hz. Yakup


d) hz. Süleyman


12. Hırsızlık suçunun cezası hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 5/ 38)


a) Erkekse eli kesilir, kadınsa seksen sopa vurulur.


b) Her ikisinin de eli kesilir.


c) Kadınsa eli kesilir, erkekse seksen sopa vurulur.


d) Her ikisine de önce seksen sopa vurulur, sonra eli kesilir.


13. Hz. İsa’nın ölümüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ( 4/ 157- 158)


a) hz. İsa, öldürülmemiş ve asılmamıştır. Allah, onu kendine doğru yükseltmiştir.


b) Hz. İsa’yı, Yahudiler işkence altında öldürmüşlerdir.


c) Hz. İsa çarmıha gerilerek öldürülmüştür.


d) Hz. İsa’yı, Romalılar yemeğine zehir katmak suretiyle öldürmüşlerdir.


14. I.taahhütlerini çiğnemeleri


II. Allahın mesajlarını reddetmeleri.


III. peygamberleri haksız yere öldürmeleri.


IV. Meryem’e iftira etmeleri


V. “İsa’yı öldürdük demeleri


Yukarıdakilerden hangileri Yahudilerin kalplerinin mühürlenmesinin sebeplerindendir? ( 4/ 155- 157)


a) I, II, III ve IV


b) I,III, IV ve V


c) II, III, IV ve V


d) Hepsi


15. Birisini öldürmüş ya da yeryüzünde bozgunculuk çıkarmış olmadığı sürece bir insanı öldürme fiili hangi benzetme ile anlatılır? ( 5/ 32)


a) Bir insanın öldürülmesi, gökyüzünün yarılması, dağların yerinden oynaması, denizlerin kaynayıp yerinden fışkırması gibidir.


b) Bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir.


c) Gerektiğinde toplum yararı için bir insan feda edilebilir, bu kişi Allah yolunda bir kurban gibidir.


d) Gerektiğinde toplum yararı için bir insan feda edilebilir, bu durumda bir insanı öldürmek bütün insanları yaşatmak gibidir.

16. İsrailoğulları, hoşlanmadıkları bir hüküm getiren peygamberlere nasıl davranmışlardır? ( 5/ 70)


a) Peygamberlere itaat konusunda her zaman titiz davranmışlar, hoşlansalar da hoşlanmasalar da peygamberlerinin getirdiği hükümlere uymuşlardır.


b) Peygamberlerine, bu hükmü değiştirirse mal ve mülk vereceklerini vaat etmişlerdir.


c) Hoşlanmadıkları bir hükümle gelen peygamberlerin bazılarını yalanlamışlar, bazılarını da öldürmüşlerdir.


d) Hoşlanmadıkları hükmü getiren peygamber zenginlik ve asalet yönünden kendilerinden üstünse ona itaat etmişler, değilse karşı çıkmışlardır.


17. “şüphesiz inananlar ile Yahudiler , …….. Ve Hıristiyanlardan Allah’a ahiret gününe inanan Salih amel işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.” Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ( 5/ 69)


a) Kâfirler


b) Müşrikler


c) Sabiler


d) Mecusiler


18. Allah, Yahudiler kendisine aralarında hüküm vermesi talebiyle geldiğinde hz. Peygamber’in nasıl davranmasını tavsiye ediyor? ( 5/ 42)


a) Onların taleplerini mutlaka yerine getirmesini


b) Onların taleplerini kesinlikle reddetmesini


c) Onlara, elinden geldiğince zorluk çıkarmasını


d) Hüküm verip vermemekte serbest olduğunu; ama hüküm verecekse adaletle hükmetmesini


19. Allaha ve resulüne savaş açanlar ile yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru şekilde verilmiştir? ( 5/ 33)


a) Öldürülmeleri gerekir


b) Öldürülmeleri veya asılmaları gerekir


c) Öldürülmeleri yahut asılmaları veya elleri ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi gerekir


d) Öldürülmeleri veya asılmaları yahut elleri ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmeleri gerekir


20. Ayette kendisine Zebur verildiği bildirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? ( 4/ 163)


e) Hz. İbrahim


f) Hz. Musa


g) Hz. Davut


h) Hz. İsa