Hz.Resulallah (s.a.v) Efendimiz Mekke'lilere ölümü ve tekrar dirilmeyi haber verince, kafirlerden Übey b. Halef, gitti kabristandan çürümüş bir kemik buldu, kemiği elinde ufalayarak Allah Resûlü'nün yanına geldi. Kendisinin ilk yaratılış hâlini unutup alaylı bir tavırla:

"Ya Muhammed! Şu çürümüş kemiklere mi can verilecek ? Sen Allah'ın bu kemikleri tekrar dirilteceğine mi inanıyorsun?" diye sordu. Efendimiz (s.a.v):

"Evet, Allah seni diriltecek ve cehenneme sokacaktır." (1) cevabını verdi. Bu olay üzerine Yüce Rabbimiz şu ayetleri indirerek, Resûlünü tasdik buyurdu:

"Resûlüm, tekrar dirilmeyi inkar eden o kafire deki:

O kemikleri ilk defa yaratan Allah tekrar diriltecek.

O Allah, yaratacağı her şeyi en iyi bilendir.

Yeşil ağaçtan sizin için kırmızı ateşi çıkaran O'dur.

Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya güç yetiremez mi ?

Evet, elbette güç yetirir.

O her şeyi hakkıyla bilen ve dilediğini yaratandır." (2)