Bismillahirrahmanirrahim

4:86
- Siz bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya verilen selamı aynen iade edin. Şüphesiz her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.

4:94
- Ey İman edenler! yolunda cihada çıktığınız zaman mümini kâfirden ayırmak için iyice araştırın. Size selam veren kimseye dünya hayatının menfaatini gözeterek "Sen mümin değilsin" demeyin. katında çok ganimetler var. İslâm'a ilk önce girdiğiniz zaman siz de öyle idiniz. Sonra size lutufta bulundu. Onun için iyice araştırın. Şüphesiz ki yaptıklarınızdan haberdardır.

6:54
- Â yetlerimize inananlar sana geldikleri zaman onlara şöyle söyle: Selam olsun size! Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Sizden her kim bilmeyerek bir kötülük işleyip de sonra arkasından tevbe eder kendini düzeltirse muhakkak ki O bağışlayan esirgeyendir".

7:46
- Cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde vardır. A'raf üzerinde de her iki taraftakileri simalarından tanıyan kişiler vardır. Bunlar cennetliklere: "selâm olsun size" diye seslenirler. Bunlar henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.

10:10 - Onların oradaki duaları: "ım sen yücelerden yücesin"; sağlık dilekleri "selâm" dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi 'a hamdolsun." diye şükretmek olacaktır.


11:48
- "Ey Nuh!" denildi " Bizden bir selâm sana ve seninle birlikte olanlardan gelecek ümmetlere kutluluk dileğiyle gemiden in. İlerde kendilerini bir çok nimetten faydalandıracağımız sonra da bu yüzden kendilerine tarafımızdan acıklı bir azap dokunacak nice ümmetler olacaktır."

11:69 - Andolsun ki İbrahim'e de elçilerimiz (melekler) müjde ile geldiler ve "selâm" dediler o da "selâm" dedi ve hemen gidip onlara artılmış bir buzağı getirdi.

13:24 - "Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!"

14:23
- İman edip salih ameller işleyenler ise Rablerinin izniyle içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Oradaki dirlik temennileri "selâm!"dır.

15:52 - Hani melekler İbrahim'in yanına girdikleri zaman "selam" demişler İbrahim de onlara: "Biz sizden korkuyoruz" demişti.

16:32 - Takva sahipleri o kimselerdir ki melekler canlarını hoş ve rahat halde alırlar. "Selam size yapmış olduğunuz güzel işlerin mükafatı olarak girin cennet'e..." derler.

19:15 - Doğduğu gün öleceği gün ve dirileceği gün ona selam olsun.

19:33 - "Doğduğum gün öleceğim gün ve dirileceğim gün selam ve emniyet benim üzerimedir."

19:47 - İbrahim şöyle dedi: "Selâm sana olsun senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkârdır."

19:62 - Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak "Selam" işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
20:47 - Hemen gidin de Firavun'a deyin ki: "Biz Rabbinin (sana gönderilen) elçileriyiz. Artık İsrailoğulları'nı bizimle gönder onlara azab etme; biz sana Rabbinden bir mucize ile geldik. Selam doğru yolda gidenleredir."

24:27 - Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere geldiğinizi farkettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.


24:61 - A'maya güçlük yoktur; topala güçlük yoktur; hastaya da güçlük yoktur. Sizin için de gerek kendi evlerinizden gerekse babalarınızın evlerinden annelerinizin evlerinden erkek kardeşlerinizin evlerinden kardeşlerinizin evlerinden amcalarınızın evlerinden halalarınızın evlerinden dayılarınızın evlerinden teyzelerinizin evlerinden veya anahtarlarına malik olduğunuz yerlerden yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir sakınca yoktur. Toplu halde veya ayrı ayrı yemenizde de bir güçlük ve günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman tarafından mübarek ve güzel bir yaşama dileği olarak kendinize (birbirinize) selam verin. İşte düşünüp anlayasınız diye size âyetlerini böyle açıklar.

25:63 - O çok merhametli 'ın (has) kulları onlardır ki yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman (incitmeksizin) "selam" derler (geçerler).

25:75 - İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamları ile mükafatlandırılacaklar orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır.

27:59 - (Resulüm!) de ki: "Hamd olsun 'a selam olsun seçkin kıldığı kullarına. mı hayırlı yoksa O'na koştukları ortaklar mı?"

28:55 - Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve "Bizim işlerimiz bize sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendini bilmezleri istemeyiz" derler.

33:44 - O'na kavuşacakları gün müminlere esenlik dileği selâmdır. (Allah) onlar için cömertçe bir mükafat hazırlamıştır.

33:56 - Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! siz de ona teslimiyetle salât ve selâm edin.

36:58 - (Onlara) Rahîm olan Rab'den "selâm" sözü vardır.

37:79 - Bütün âlemler içinde Nuh'a selam olsun.

37:109 - Selam olsun İbrahim'e...

37:120 - Selam olsun Musa ile Harun'a.
37:130
- Selam olsun İlyâsîn'e .

37:181 - Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun.

39:73
- Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılır ve bekçileri onlara: "Selâm sizlere ne hoşsunuz! Ebedî olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya!" derler.

43:89 - Ey Muhammed! Şimdilik sen onlara aldırma ve: "Size selâm olsun." de. Onlar yakında bilecekler!

51:25 - Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de "Selam sana!" demişlerdi. İbrahim: "Size de selam" demiş ve içinden: "Bunlar tanınmamış bir topluluk!" diye geçirmişti.

56:26 - Duydukları söz yalnız "selam" "selam" dır.

56:91 - "(Ey sağcı) sana sağcılardan selam!"

58:8 - Gizli konuşmaktan menedildikten sonra yine o menedildikleri şeyi yapmaya kalkışarak günah düşmanlık ve Peygamber'e karşı gelmek hususunda gizlice konuşanları görmedin mi? Onlar sana geldikleri zaman seni Allah'ın selamlamadığı bir tarzda selamlıyorlar. Kendi içlerinden de "bu söylediklerimiz yüzünden Allah'ın bize azap etmesi gerekmez miydi?" derler. Cehennem onlara yeter. Oraya gireceklerdir ne kötü dönüş yeridir orası!