Sayfa 1/3 123 SonSon
22 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden Yer
  Konya / Akşehir
  Mesajlar Mesajlar
  797
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 157 + 8270


  Meal, Tercüme Tefsir Ticareti...

  Kur'ân meâli, tercümesi yapanlar, tefsir yazanlar birkaç sınıfa ayrılır:
  1. Din ilimlerini okumamış; din alimi, fakih icazeti yok, tefsir yazmak için gereken kisbî (çalışarak elde edilen) 14 ilmi öğrenmemiş, Allah vergisi olan 15'inci vehbî ilme de sahip değil; böylelerinin Kur'ân tercümesi, tefsiri, meali yazması haramdır.
  2. Birinci maddede sayılan şartlar kendisinde var, fakat niyeti bozuk.Kur'ân meali veya tercümesi yapacak, tefsir yazacak ve büyük paralar vuracak, büyük telif ücretleri alacak, bu paralarla evler, daireler, yazlıklar, dükkanlar satın alacak, zengin olacak, köşeyi dönecek... İlmî ehliyeti olmasına rağmen bu ihlassız kişi münafıktır, niyetinde fesat vardır. Onun bu konuda herhangi bir hizmeti olursa, "Allah bu dini fasık ve facir kişilerle de te'yid eder" hadisi dairesinde mütalaa edilir.
  3. Adam mükemmel Arap edebiyatı biliyor. Edebî kültürü kuvvetli. Klasik ve çağdaş dünya kültürüne de vakıf. İtikadında sahih olmayan kısımlar var. Fıkhı ve mezhepleri inkar ediyor. İcmâ-i ümmete, cumhur-i ulemaya, cadde-i kübraya uymayan şazz, aykırı fikir ve görüşleri var. İslâm'ı bir ideoloji gibi gören ve anlayan bir aktivist. Şiddete, vurmaya, kırmaya yönelik. Alimlik, fakihlik, müftülük, müfessirlik icazeti ve ehliyeti yok. Bu zatın, ahlakının doğru olmasına rağmen tefsir yazması doğru değildir. Yazdığı kitaba tefsir demek doğru olmaz. Türkiye'deki birtakım yayınevlerinin para kazanmak için böyle tefsirleri basıp yaymaları da doğru değildir.
  4. Bu kişinin ilmî icazeti var, tefsir yazabilecek ehliyet ve liyakati de var. Ehl-i Sünnete de bağlıdır. Lakin kötü bir alimdir. Dünya, devlet, siyaset büyüklerine yağ çeker, yalakalık yapar, huzurlarına çıkıp bel büker, o zâlimlere "Allah ömürler versin" diye hayır dua eder. Haksızlıkları, sapıklıkları, yanlışları, din konusundaki çarpık inanç ve uygulamaları hiç tenkit etmez... Bu kişi alimdir ama ulema-i su'dandır, yani kötü alimler zümresindendir. Onun yazdığı tefsiri, meal ve tercümeyi de almamak, okumamak gerekir.
  5. Şu sayacağım şartlara sahip gerçek alime gelince: İlmî icazeti vardır... Tefsir yazacak ehliyeti vardır... Hakikî ve samimî din alimi ve fakihtir... İhlaslıdır... Firasetlidir... Dünya kültürüne (genel kültür) sahiptir. İşte bu muhterem zat Allah rızası için, İslâm'a ve Müslümanlara hizmet için bir tefsir yazar, yahut tercüme ve meal yapar, kitabında Ehl-i Sünnet ve Cemaate aykırı bir şey yoktur. Cadde-i Kübra, Cumhur-i Ulema yolundadır, işte bunun yazdığı tefsir alınır, okunur, ona güvenilir.
  6. Yukarıdaki 5'inci maddede anlatılan gerçek alim ve gerçek müfessir yazdığı kitaptan telif ücreti almaz. Ben ücretimi Allah'tan beklerim, dünyada istemem ahirette isterim der. İşte bu zatın ahlakı ve samimiyeti aliyyülâlâdır. Onun elinden öpülür, ayağından öpülür.
  7. Bu gerçek alim ve gerçek müfessir, Kur'ân tefsirini, mealini, tercümesini para kazanmak için, voli vurmak için, köşeyi dönmek niyetiyle yazmamıştır ama kitabevi kendisine bir miktar telif ücreti vermiştir, o da almıştır. 6'ncı maddedeki zat kadar faziletli olmasa da, bu telif ücretini almasından, çoluk çocuğunu geçindirmesinden dolayı kınanmaz ve ayıplanmaz.
  Bugün ülkemizde yüzlerce çeşit Kur'ân meali, tercümesi, tefsiri yayınlanmıştır. Bunların yekun tirajı belki de beş milyondur, belki daha fazladır.
  Bunların kaçta kaçı sırf Allah rızası için, İslâm'ı yüceltmek ve öğretmek için, Ümmete faydalı olmak için sahih ve temiz niyetle kaleme alınmıştır.
  Bazı yayınevlerinin niyeti şudur: Birçok yayınevinin tefsiri, Kur'an Meali, tercümesi var. Aman biz de böyle bir kitap çıkartalım da ticaret yapalım... Soruyorum böyle bir niyet ihlasa uygun olur mu?
  Herkesi suçlamıyorum... Ülkemizde Allah'ın ayetleri ucuza satılıyor.Kur'ân tercümesi, meali, tefsiri furyası var.
  Heva ve re'y tefsirleri yazarak, bunları yayınlayarak evler, apartmanlar, mallar, mülkler ediniliyor.
  Böyle bir şey Kur'ân'a saygısızlık değil midir?
  Biraz âli ve 'âli ilimler okumuş olmak, Kur'ân tefsiri yazmaya yeter mi?
  Allah'ın lütfettiği vehbî ilme, irfana, feyze, nura sahip olmayanların tefsir yazması doğru mudur?
  Tabakat-i fukahanın en alt derecesi olan müftülük makamında bile olmayanların kendilerini dev aynasında görüp tefsir yazmaları ne kadar düşündürücü ve üzücü bir haldir.
  Benim zavallı Müslüman kardeşlerim... Kur'ân meâlî, Kur'ân tercümesi, Kur'ân tefsiri diye okuduğunuz kitaplardaki kasıtlı veya kasıtsız yanlışları biliyor musunuz?
  Netice: Kur'ân'a ihlasla, liyakatle hizmet eden aziz olur.
  Kur'ân'a saygısızlık eden zelil ve rezil olur.
  İçlerinde vahim hatalar, itikad bozuklukları, bid'atler olan tercüme, meal ve tefsirleri okuyanların dini imanı tehlikeye girer.
  Alimler ve fakihler bu konularda halkı uyarmazlarsa sorumlu olur.
  Merhum Sultan Abdülhamid-i Sani efendimiz zamanında herkesin Kur'ân tercümesi, meali yapmasına, tefsir yazmasına izin verilmezdi.
  1908 Meşrutiyetinden sonra hürriyet geldi, Ermeni Cihan Kitabevi, Arapça bilmeyen Giritli Said Cemil adlı birine Fransızca Savary Kur'ân tercümesini Türkçeleştirtip yayınladı.Kur'ân tercümesi, meali, tefsiri konusunda Pandora'nın kutusu açılmıştı.
  Müslümanlar!.. Şu yaldızlı söylemden uzak durunuz:
  "Cahil hocalar aradan çıksın, her Müslüman Allah'ın Kitabı'nı okusun ve ondan mana çıkartsın..."
  Bu söz "Herkes beyin ameliyatı yapsın, herkes büyük yolcu uçağı kullansın..." demek kadar saçma ve tehlikelidir.
  Ebu Bekir Sifil gibi alim ve fakihlerden oluşan bir ehl-i Sünnet ve cemaat heyeti kurulmalı (On kişi olabilir). Bunlar piyasadaki bütün meal, tercüme ve tefsirleri Ehl-i Sünnet ve Cemaat açısından incelemeli, kontrol etmeli ve neticeyi kitap şeklinde basılacak bir raporla Ümmet'e bildirmelidir.
  Hizmet perdesi ardında Kur'ân'a saygısızlık ve ihanet edilmektedir, bunun sonu iyi olmaz. Hainler ve hıyanete sessiz kalanlar, göz yumanlar çarpılır.
  Kur'ân tefsiri, meali, tercümesi yazılsın ama ihlasla, sahih ve temiz niyetle yazılsın.
  İcazetli ve ehliyetli kişiler tarafından yazılsın.
  Köşeyi dönmek, voli vurmak, zengin olmak hırsıyla yazılmasın.
  Hizmet edilsin.
  Sömürü yapılmasın.
  Böyle bir yazının kaleme alınması şarttı, zarurî idi. Yazmak bendenize düştü...
  * (İkinci yazı)
  GÖZLERİ VARDIR, GÖZMEZLER...

  GÖZLERİ vardır, bakarlar görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, nasır tutmuş, mühürlenmiştir.
  Böyleleri içinde Müslümanlık taslayanlar da vardır. İman göğüslerine inmemiştir, Müslümanlıkları dıştadır, yüzeyseldir.
  Peygamber aleyhisselatü vesselam böyleleri için "Onlar Kur'ân okurlar ama okun avı delip, ondan da çıkıp gitmesi gibi dinden çıkarlar" buyuruyor.
  Müslüman görünen bazıları böyle bir felakete nasıl düşmüşlerdir?
  Onlar parayı, malı, zenginliği deliler gibi severler. Onların dini imanı para, maddiyat, menfaattir.
  Onların nefisleri, nefs-i emmâredir. Bu nefs-i emmarelerini terbiye edip dizginleyecek yerde onun her dediğini yaparlar.
  Onlar hiziplerini, fırkalarını, cemaatlerini Din'den ve Ümmet'ten üstün görürler.
  Onlar bağlı bulundukları ruhbanları tanrılaştırır, putlaştırır, erbab haline getirir.
  Onlar mütemadiyen, hiç ara vermeden haram yerler.
  Onlar İslâm ve Müslüman düşmanı kâfirlerle işbirliği yapar, onları sever, onları dost ve velî edinir. Buna mukabil, aynı meşrepten olmayan Müslümanlara düşmanlık eder.
  Onlar, ellerine fırsat geçerse rüşvet alırlar.
  Onlar Şeriatın haram dediği gelirlere rağbet eder.
  Onlarda korkunç bir gurur ve kibir vardır.
  Onlar ya hiç namaz kılmazlar, yahut önemsemeyerek şöyle böyle kılarlar.
  Onlar târik-i cemaattir.
  Onlar riyâset aşkıyla delirmiştir.
  İşte bu gibi sapıklıkları, kötülükleri, azgınlıkları yüzünden gözleri olduğu ve baktıkları halde görmezler.
  Bu yüzden kulak sahibi oldukları halde duymazlar, işitmezler.
  Yine bu sebeplerdendir ki, kalpleri taşlaşmıştır.
  Onlara ne kadar nasihat edilse faydası olmaz.

  Mehmet Şevke Eygi - Milli Gazete
  09/02/2010

  Benzer Konular
  93. Her tefsir, tefsir edene ait olduğuna göre, Risale-i Nur
  93. Her tefsir, tefsir edene ait olduğuna göre, Risale-i Nur Devami...
  "Ey ifrat ve tefrit sahipleri! Tefsir ve şeriat başkadır; tefsir ve şeriatte tel
  "Ey ifrat ve tefrit sahipleri! Tefsir ve şeriat başkadır; tefsir ve şeriatte tel Devami...
  Kur'an'ın kainata bir tercüme, bir tefsir olması; kainatı Kur'an'dan daha büyük yapma
  Kur'an'ın kainata bir tercüme, bir tefsir olması; kainatı Kur'an'dan daha büyük yapma Devami...
  Kadir Suresi Meal ve Tefsir
  Kadir Suresi Meal ve Tefsir 97-KADİR Bismillahirrahmanirrahim 1 - Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. 2 - Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? 3 - Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
  Hayat Kitabı Kur'an/Gerekçeli Meal-Tefsir(M.İslamoğlu)
  Hayat Kitabı Kur'an/Gerekçeli Meal-Tefsir(M.İslamoğlu) Mustafa İslamoğlu'nun "Hayat Kitabı Kur'an / Gerekçeli Meal-Tefsir" adlı çalı
  Yazar : Risale Forum
  Hudâ Rabbim, nebim hakkâ Muhammeddir Resulullah
  Hem İslam dinidir dinim, kitabımdır kelamullah
  Akaidde, ehl-i sünnet oldu mezhebim, hamdolsun, amelde
  Ebu Hanife mezhebi, mezhebim vallah  Dahi zürriyyetiyim Âdem aleyhisselamın hem
  Halilin milletiyim, dahi kıblem Kâbe, Beytullah
  Hep eshab-ı güzin, tabi’in ve müctehidlerin
  Ne kim var ehl-i sünnet velcemaat, cümle ehlullah

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesajlar Mesajlar
  261
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 110 + 5560


  Cevap: Meal, Tercüme Tefsir Ticareti...

  Yazının çok yanlış noktaları mevcut.Bu yüzden genel tema dikkate alınsın inşaAllah..

  örneğin;

  4. maddede kötü alim denmiş.Alimler için böyle bir sıfat kullanılamaz.Aynı maddede geçen kötü cürümleri yapıyorsa zaten alim denmez.
  Yazar : Risale Forum
  Çekil ey nefsim, çekil..Hakikate perdesin..

  Hakikat başka yerde, sen bambaşka yerdesin..

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden Yer
  Konya / Akşehir
  Mesajlar Mesajlar
  797
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 157 + 8270


  Cevap: Meal, Tercüme Tefsir Ticareti...

  Alıntı elfaz Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Yazının çok yanlış noktaları mevcut.Bu yüzden genel tema dikkate alınsın inşaAllah..

  örneğin;

  4. maddede kötü alim denmiş.Alimler için böyle bir sıfat kullanılamaz.Aynı maddede geçen kötü cürümleri yapıyorsa zaten alim denmez.
  peki ne denir ??? söylede bizde öğrenelim Alim kimse Alim dir
  Alimliğini iyi yada kötü yönde kullanır bu o alime kalmış bize düşen iyisini takip etmek kötüsünden uzak durmak bu yazı sıradan bir insanın yazısı değil yine üstad alim bir kimse yani M.Şevket Eygiye ait
  Yazar : Risale Forum
  Hudâ Rabbim, nebim hakkâ Muhammeddir Resulullah
  Hem İslam dinidir dinim, kitabımdır kelamullah
  Akaidde, ehl-i sünnet oldu mezhebim, hamdolsun, amelde
  Ebu Hanife mezhebi, mezhebim vallah  Dahi zürriyyetiyim Âdem aleyhisselamın hem
  Halilin milletiyim, dahi kıblem Kâbe, Beytullah
  Hep eshab-ı güzin, tabi’in ve müctehidlerin
  Ne kim var ehl-i sünnet velcemaat, cümle ehlullah

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesajlar Mesajlar
  261
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 110 + 5560


  Cevap: Meal, Tercüme Tefsir Ticareti...

  Geylani hz. bir alimdir.Şimdi deseniz ki geylani hz. kötü bir alim; ama bizim yapmamız gereken kötü özelliklerini bırakıp iyi vasıflarını almak.Ne kadar tesirli olur,bu insandan ne kadar istifade edilir tahayyüllerinize havale ediyorum.

  (Geylani hz. ni anlam kolay olsun diye verdim."x" alimi diyebiliriz.)

  Alimler peygamber değillerdir cürümleri elbette vardır.ama bu malumatı elde bulundurarak, önüne kötü sıfatını koyacak kadar ileri gidemeyiz.su-i edep olur bu.

  Ve de şu hadis; "alimler peygamberlerin varisleridir."

  Hala kalkıp öyle bir tabir kullanırsak nasıl olur ?
  Yazar : Risale Forum
  Çekil ey nefsim, çekil..Hakikate perdesin..

  Hakikat başka yerde, sen bambaşka yerdesin..

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden Yer
  Konya / Akşehir
  Mesajlar Mesajlar
  797
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 157 + 8270


  Cevap: Meal, Tercüme Tefsir Ticareti...

  Alıntı elfaz Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Geylani hz. bir alimdir.Şimdi deseniz ki geylani hz. kötü bir alim; ama bizim yapmamız gereken kötü özelliklerini bırakıp iyi vasıflarını almak.Ne kadar tesirli olur,bu insandan ne kadar istifade edilir tahayyüllerinize havale ediyorum.

  (Geylani hz. ni anlam kolay olsun diye verdim."x" alimi diyebiliriz.)

  Alimler peygamber değillerdir cürümleri elbette vardır.ama bu malumatı elde bulundurarak, önüne kötü sıfatını koyacak kadar ileri gidemeyiz.su-i edep olur bu.

  Ve de şu hadis; "alimler peygamberlerin varisleridir."

  Hala kalkıp öyle bir tabir kullanırsak nasıl olur ?
  peki zekerya beyaz - yaşar nuri öztürk vb. bu tür kimseler alim midir değil midir
  deseniz ki alim değildir ben size yalan söylüyorsunuz derim
  deseniz ki bunlar alim dir peki kötü alim mi iyi mi ???
  kimi kaderi inkar eder kimide horozdan kurban olur der
  ama şunu unutmayalım ki bu saydıklarımda sıradan insan değiller avam dan olanlara göre kat kat yanii senden benden daha bilgili alim kişiler dimi ayrıca

  bu hadis "alimler peygamberlerin varisleridir." bu meal edilmiş bir hadis tefsir değil dimi yani bu hadisin mealinden yola çıkacak olursan ne anlatma istediği anlayamazsın hele bunu sen hiç anlayamazsın en iyi muhadisler anlar yani hadis alimleri o yüzden haddin olmadan hadis mealeri hakkında yorumda bulunma cesareti gösterme yorumunu kendine sakla
  ayrıca alimler hakkında kötü sözünü sevgili peygamber efendimizde kullanıyor şimdi sen o ufak ilminle sevgili peygamber efendimizide eleştirebilecen mi ??? bak ne diyor hadisler sadece 1 kaç tane ekledim

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Sizin için Deccal’den daha çok, sapık önderlerden korkuyorum) (İ.Ahmed)
  (Âlimlerin en kötüsü, insanların en kötüsüdür.) [Bezzar]
  (Ümmetim, kötü din görevlilerinden çok zarar görecektir) (Hakim)
  (Yazıklar olsun kötü âlimlere ki, ilmi ticarete alet ederler.) [Hakim]
  (Ümmetim, kötü âlimler, cahil abidler yüzünden helak olur.) [Darimi]

  ayrıca şu linkteki yazıyıda okumanı tavsiye ederim :
  [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]

  Şimdi niyetim elbette seni rencide etmek değil ama sende yorum yaparken dikkatli ol bu sorguladığın yazının sahibi tekrar hatırlatıyorum sıradan bir insan değil M.Şevket Eygi en az oda senin kadar bilir dimi neyin ne olduğunu ki bu yazarın yazılarına kolay kolay kimse dil uzatamaz özellikle ilim sahibi kimseler ve elbette hak yol üzere olan bütün alimler peygamberlerin varisleridir ve yine sevgili peygamber efendimizinde dediği gibi ümmetimin alimleri beni israiloğlları peygamberleri gibidir ama bu hadisleri mealinden yorumlarsak hata ederiz çünkü bu ilme sahip değiliz

  Selam ve dua ile......
  Yazar : Risale Forum
  Hudâ Rabbim, nebim hakkâ Muhammeddir Resulullah
  Hem İslam dinidir dinim, kitabımdır kelamullah
  Akaidde, ehl-i sünnet oldu mezhebim, hamdolsun, amelde
  Ebu Hanife mezhebi, mezhebim vallah  Dahi zürriyyetiyim Âdem aleyhisselamın hem
  Halilin milletiyim, dahi kıblem Kâbe, Beytullah
  Hep eshab-ı güzin, tabi’in ve müctehidlerin
  Ne kim var ehl-i sünnet velcemaat, cümle ehlullah

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden Yer
  Konya / Akşehir
  Mesajlar Mesajlar
  797
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 157 + 8270


  Cevap: Meal, Tercüme Tefsir Ticareti...

  ayrıca senin yorumuna teşekkür edenlerin nedense hiç sesi çıkmıyor varsa onlarında bir bildikleri konuşsunlarda öğrenelim yanar döner lamba gibi olmasınlar

  Selam ve Dua ile.....
  Yazar : Risale Forum
  Hudâ Rabbim, nebim hakkâ Muhammeddir Resulullah
  Hem İslam dinidir dinim, kitabımdır kelamullah
  Akaidde, ehl-i sünnet oldu mezhebim, hamdolsun, amelde
  Ebu Hanife mezhebi, mezhebim vallah  Dahi zürriyyetiyim Âdem aleyhisselamın hem
  Halilin milletiyim, dahi kıblem Kâbe, Beytullah
  Hep eshab-ı güzin, tabi’in ve müctehidlerin
  Ne kim var ehl-i sünnet velcemaat, cümle ehlullah

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  5.775
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1235 + 95804


  Cevap: Meal, Tercüme Tefsir Ticareti...

  Bizim bildiğimiz, bize nakledilenlerdir.
  Siz zannedersem alimlerin özelliklerinden bihabersiniz.
  Eğer Yaşar Nuri Öztürk veya dinle alakalı yorum yapan veya hoca sıfatında olan kişileri alimlerin yerine koyuyorsanız bu sizin cahilliğinizdir.
  "Benim ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peyganberlerine denktir" diye dile getiren efendimizin sözünü yabana atıyorsunuz.
  Belliki meşrebiniz farklı, neyi ima ediyorsunuz veya kime üstü kapalı söz söylüyorsunuz Allah cc bilir. Şu anda bu konuya dair su-i zan da bulunmak istemiyorum.
  Lütfen öğrenin ve öyle hak iddia edin. Meydan okur nerdeler filan hoş cümleler değil.
  Yazar : Risale Forum
  Vazifelerini ücrete bağlayanlar asla ıslahçi olamazlar.
  M.fethullah GÜLEN

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar Mesajlar
  933
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 263 + 18450


  Cevap: Meal, Tercüme Tefsir Ticareti...

  Alıntı İlim-irfan Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  Şimdi niyetim elbette seni rencide etmek değil ama sende yorum yaparken dikkatli ol
  Kardeşim bencede arkadaş fikir beyan etmiş bunda bu kadar tepki gösterecek bir şey yok hem niyetininde kötü olduğunu düşünmüyorum .Herkesin algılaması farklıdır ki arkadaşımda kötü alim diye nitenlendirmeyi o sıfata o makama yakıştıramamış ha dediğiniz gibi insanlar var ama arkadaşın burda kasteddiği bu değil birbirimize karşı daha hoşgörülü olup eleştiriyede açık olmak lazım farkında olmadan kardeşimizin kalbini kırabilirsiniz böyle bir günde hemde. Selam ve dua ile
  Yazar : Risale Forum
  Allaha abd ve hizmetkar olana her şey hizmetkar olur .Bu da herşey Allahın mülk ve malı olduğuna iman ve iz"an ile olur. Bediüzzaman

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesajlar Mesajlar
  261
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 110 + 5560


  Cevap: Meal, Tercüme Tefsir Ticareti...

  ilim-irfan kardeşim; ilim-irfan'a yaraşır bir uslüp takınırsanız "fikirlerin çarpışmasından hakikat zuhur eder" diyen ziya paşayı yanıltmayız.Yok aynı şekilde devam etmekte ısrar ederseniz buraya sayfalarca yazılan şeyler nefsi olmaktan öteye gitmez..

  Burada hakikatlere laf söylemiyor kimse; dolayısı ile celallenmenizin bi manası yok.

  Yazdığınız mesajlarda şahsıma dair yazılan hakaretleri de edebinize havale ediyorum.
  -------

  Alim demek ilim sahibi demek, ilimde belli bir meratip kazanmış insan demek.Eğer okumamı tavsiye buyurduğunuz yerde dikkatinizi çekti ise; (Âlim, ilmi ile amel edendir.) [Ebuşşeyh] buyrulmuş.Yani bildiği bir malumat yığını var ve ona uyma gayretinde.

  Kötü alim tabiri ısrarla vurguluyorum kullanılamaz.Kötü alim var, işte hadis diye alıntıladığınız yerlerde; dikkat ettiyseniz Efendimiz oralarda ilmiyle amel etmeyen kesimden bahsetmiş.Ki bu tarz deruhta ilmini teoride bırakmış, pratikte eritememiş insanlardır.Ayette merkeple tasvir edilmiyor mu bu insanlar..

  hiçkimsenin haddi değil; kötü alim tabirini kullanmak..Bu ayrıma girersek insanlaarın cürümlerini irdelemeye de ister istemez gireriz, bu da meşrebe aykırı bi tutum.

  Yok ben yapacağım bu ayrımı diyorsanız buyrun yapın.O zaman alim diye kullandığınız her kelimenin başına "iyi" yada "kötü" diye sıfat takın.Yoksa muhatabınız mana karmaşasına girecektir.

  Ama umumiyette alim dediğimiz zaman şahs-i kemalat ve olgunluğa erişmiş insanları algılarız bizler..
  Yazar : Risale Forum
  Çekil ey nefsim, çekil..Hakikate perdesin..

  Hakikat başka yerde, sen bambaşka yerdesin..

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Mesajlar Mesajlar
  261
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 110 + 5560


  Cevap: Meal, Tercüme Tefsir Ticareti...

  Alıntı İlim-irfan Nickli Üyeden Alıntı [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
  peki zekerya beyaz - yaşar nuri öztürk vb. bu tür kimseler alim midir değil midir
  deseniz ki alim değildir ben size yalan söylüyorsunuz derim
  deseniz ki bunlar alim dir peki kötü alim mi iyi mi ???
  kimi kaderi inkar eder kimide horozdan kurban olur der
  ama şunu unutmayalım ki bu saydıklarımda sıradan insan değiller avam dan olanlara göre kat kat yanii senden benden daha bilgili alim kişiler dimi ayrıca
  ...
  Kuran-ı Kerim içkiye haram diyor, bahsi edilen 2. insan ise mekruh.

  Kıranın zıddına hüküm kesen insan hiçbirşey bilmiyordur.İddia ediyorum; benden de daha bilgili değildir.
  Yazar : Risale Forum
  Çekil ey nefsim, çekil..Hakikate perdesin..

  Hakikat başka yerde, sen bambaşka yerdesin..

Sayfa 1/3 123 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222