Hangi Harf ne söylüyor...?

Ayin harfi, cim harfi bir insanin heybetini, azametini, dinclik halini ortaya koyan harflerdir.

Elif harfine baktigimiz zaman, latif, ince, boylu poslu bir harftir. O da bir hanimefendinin zarafetini ve insanin tevazuunu ifade eder. Manevi yönden elif harfi bir insanin namazda kiyamdaki duru$unu gösterir.

Vav da insanin tesbih ve zikir halindeki duru$unu ifade eder.
Büsbütün Cenab-i Hakk'ın kar$isinda mahviyete bürünmü$, kendisini gizlemeye cali$mi$tir.

Nun ne diyor?

Üstündeki nokta 'Rabb'im, ben senin icin yandim, bittim' demektir.

Noktayi a$agiya alalim, 'Be'ne diyor?

Be besmelenin ba$langici. Ben senin isminden ba$kasini bilemem ki, senin isminsiz yola cikamam ki. Sen bana, topraga basmama cesaret verdin, der. Alttaki nokta Topraktir.

Kef'e bayilirim ben. Kef nedir?

Duru$uyla asildir. Kef harfi, Cenab-i Hakk'in sinirsiz kudretini gösterir. Bakiniz semaya, arza. Ikisi arasinda insani $a$irtan bir dengesizlik var mi? Her $ey bir denge icinde, her $ey bir ölcü icinde. Kendinizi ayarlayiniz. der Allah. Kef, insana dengeli olmayi hatirlatir.

Ya 'Lamelif'in sevimliligine ne demeli?

Lamelif bütün uzaydaki gezegenleri, ar$tan, arza ula$tiran bir yoldur. Hani havada ucakların geli$ gidi$ yollari belli. Bütün insana gelecek ilhamlarin, insana gelecek güne$ enerjisinin topraga gidi$inin, hepsinin bir yolu vardir. O yolla topragi böyle kazir, i$ler.

Peki Mim?

Mim, Peygamber Efendimiz'i hatirlatir. Hem de o kivrimli estetik duru$uyla insanin bütün vücut hareketlerini. Asla sert kö$eli degil. Yumu$ak, kavisli halini hatirlar. Insanoglu hilkatinin sebebini bilince, ona göre kompozisyon yapar.

Bir hat sanatkari harfleri de bilmeli, manayi da. Kur'an'a vakif olmali. Ya hafiz olacak, ya Kur'an'i cok iyi okuyacak. Bunlari bilmeden, yaptigi istiflerden bir $ey cikartamaz.

Hattat Yusuf Sezer