Kuranın Manevi Özelliği (Kolay ezberlenebilirliği..)
Kuran'ın dışındaki her çeşit kitaplar, en heyecanlı romanlar ve hikâyeler tekrar tekrar okunduğunda, okuyana ve dinleyene usanç verirken…
Kuran'ı ya da Kuran'dan belirli bir sûreyi tekrar tekrar okuyan ve dinleyenler, kesinlikle usanç duymazlar.
Örneğin; beş vakit namazı düzenli bir şekilde kılan Müslümanlar, yıllarca Fatiha Sûresi'ni her gün kırk defa okudukları halde,
Kesinlikle usanç duymayıp, aksine mânevi feyizler alır ve ruhsal huzura kavuşurlar.
Kuran, harflerin mahrecine, (ağızdan çıkış yerine) tecvid kurallarına ve duraklara özen gösterilerek okunursa, daha zevkli, daha feyizli ve sevabı daha fazla olur.
Çünkü Med, İzhar, İhfa, İdgam, Gunne gibi tecvid kuralları ve duraklar, Kuran'ın doğru okunmasını sağlayan ve doğal makamını oluşturan mânevi notalardır.
Kuran, mânevi notalara özen gösterilerek kendi doğal makamında okunduğunda!...
Okuyan ve dinleyenlerin ruhsal zevkleri, mânevi feyizleri artar, gönülleri nurlanır ve rahmet melekleri oraya gelir.
Kuran'ın mânevi özelliklerinden yararlanmak için Kuran'ı doğru okumak ve Kuran'ı doğru okumak için de orijinal harfleri ile okumak gerekir.
Çünkü Kuran harflerinden pek çoğunun Türk Alfabe-si’nde karşılığı olmadığından, Türk Alfabesi ile yazılan Kuran'ı ya da Yasin gibi bazı sûreleri okuyanlar,
Doğal olarak yanlış okuyacaklarından ve yanlış anlamlara neden olacaklarından, sevap kazanayım derken günaha girebilirler.

Son ilâhi kitap olan Kuran'ın önceki kitaplar gibi deği-şikliğe uğrayıp aslını kaybetmemesi için sürekli okunması ve ezberlenmesi zorunludur.
Kuran'dan önceki ilâhi kitapların tamamını yalnızca peygamberler ezbere bilirken,
Kuran'ın tamamını erkek-kadın binlerce sahabe ezber-lediği gibi, sahabelerden sonra da Kuran'ın tamamının ezberlenmesi günümüze kadar kesintisiz devam etti ve yeryüzünde her dönemde onbinlerce hafız bulundu.
Günümüzde de hafızlığa çalışan ve hafız olanların dışında her Müslüman en azından Fatiha Sûresi ile birlikte kısa sûreleri ve Âyetel Kursi ile Amenerresulü gibi pek çok âyetleri ezbere bilir. Bunları namazda ve namazın dışında sürekli okur ve yavrularına öğretir.

Sevgili Peygamber Efendimiz(sallallahu aleyhi vesellem), “Sizin en hayırlınız Kuran'ı öğrenen ve başkalarına öğretendir” buyuruyor.
Sevgili Peygamber Efendimiz(sallallahu aleyhi vesellem) ayrıca, “Kuran'dan bir harf okuyana on sevap verilir” buyuruyor.
Besmele'de
(Bismillâhirrahmânirrahim) 19 harf vardır. Besmeleyi bir defa okuyana 190 sevap on defa okuyana ise 1900 sevap verilir.
Hafızlığa çalışan yavrularımız aynı âyeti, aynı sayfayı defalarca tekrar tekrar okurken milyonlarca sevap kazandıklarından, ruhsal zevkleri, mânevi feyizleri artar, içleri ve dışları nur olur. Bu nedenle hafızlığa çalışan ya da hafız olan yavrularımız, ister kız, ister erkek olsun, aynı giysileri giyen yaşıtları arasında,
Yüzlerinin nurundan derhal fark edilir ve bunlar Müslümanlar arasında sevimli, saygın ve güvenilir kişiler olarak algılanır.