2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Nereden Yer
  afyon
  Mesajlar Mesajlar
  750
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 113 + 4350


  Kolay hafızlık için uygulanacak metotlar

  KOLAY HAFIZLIK İÇİN UYGULANACAK METOTLAR
  Bu çalışma bünyesinde birkaç unsur dikkate alınmalıdır. Bunları; Hafızlık yapacak olan öğrenci hafızlığı yaptıran hoca hafızlığın yapıldığı mekan hafızlığı yapma ve yaptırma metotları ve hafızlık sonrası hıfzın korunması başlıkları altında ele almak mümkündür.
  HAFIZLIK YAPAN ÖĞRENCİ
  Öğrencinin hafızlık yapmayı isteyip istememesi konusunda kanaatini belirtmesi.
  Yüzüne okuması çok işlek hale gelmesi
  Hafızlık öncesinde tecvit kurallarının iyice kavranarak uygulanması
  Çok hızlı ve çok yavaş olmayıp normal anlaşılır bir akıcılıkla tekrarların yapılması
  Ezberlenen yeri dinletme ve kontrol ettirme
  Hafızlık yapan kişinin problemsiz olması (maddi ve manevi)
  Hafızlık yapan kişiye dinlenme imkanı sağlanması
  Hafızlık yapan kişinin kendisini belli bir zamana dersi yetiştirmeye odaklaması.(Aksi taktirde günün çok uzun ve zamanın bol olacağı kanaati tembelliğe sevk eder ve zamanında dersini yetiştiremeyebilir.)
  Hafızlık yapan kişiye kapasitesine ve gücüne göre ezber verilmeli.(Bir sayfa daha çok veya az)
  Hafız ezber yapmağa azimli ve kararlı olmalı usanmamalı.
  Hafızlık yapanlar buldukları kolay ezberleme yöntemlerini kendi aralarında paylaşmalıdırlar.
  METOD
  Ezber yapılacak yerin (sayfa veya sure) öncelikle hoca tarafından okunması
  Sayfada dikkat edilecek özellikli kelimelerin belirtilerek öğrenciye kavratılması
  Sayfada yer alan ve başka yerlerde de geçen benzer (müşabih) kelime ve ayetlerin dikkate alınarak oluşturulacak metotlarla (not alma liste tutma … gibi) mukayeseli olarak ezberletilmesi
  Ezber yapılacak yere bir gün öncesinden başlayarak hazırlanılması
  Bilgisayardan veya diğer dinleme cihazlarından dinleyerek kelimelerin doğru algılanmasının sağlanması
  Ezberin akşamdan tamamen halledilmesi
  Sayfa baştan sona değil her ayet birkaç tekrar edildikten sonra dile yatkınlığı sağlanıp önceki ve sonraki ayetlerle bağlantısının oluşturulması
  Yazısı kolay okunan bir Mushaf tan takip edilmesi
  Öğrenciler arasında yardımlaşma ( daha çok ezber yapmış olanların sonrakilere rehber ve örnek olmaları bu vesile ile öncekilerin ezberleri de sağlamlaştırılır.)
  Ezber yapılan yerde geçen ayetlerin meallerinin ilgili olduğu hususlar dile getirilmelidir.
  Hafızlık yaparken ayetleri veya kelimeleri zihinden sıraya dizecek şekilde ezberlemek şeklinde değil sayfaya başlayınca düşünmeden okuyabilecek bir akış kazandırmak gerekir.( Bunun zıddı erken unutmaya karıştırmaya sebep olur) İyice ezberledikten sonra yavaş okuma zamanla oluşacaktır.
  Ezberlenen sayfaya veya sureye başlanınca sona kadar gidecek kuvvette olmalıdır.
  Ezber yapılan her bir bölümün (ayet sayfa sureCüz ) sonrası ile bağlantısı kurulmalıdır.
  Ezber yapmanın şekli hocaya ders verecek tarzda olmalıdır.
  Ezberlenecek sayfa mutlaka yukarıdan aşağıya doğru ezberlenmelidir.
  Ezberlenen yerler bir sonraki dönüşte mutlaka yine okunmalı ve dinletilmelidir.
  Sesli okuma ezberi kolaylaştıracağı için öğrenciye bu imkan sağlanmalıdır.
  Hafızlığı sağlam yapmaya teşvik için her bir beş sayfalık dilimlerde ödüllü yarışmalar tertip etmek faydalı olacaktır.
  Öğrencilerin dersi yapmalarına bağlı olarak özel isteklerinde (istirahat oyun eğlence vb.) kendilerine töleranslı davranılacağını bilmeleri çok katı sınırlamaların konmaması.
  ÖĞRETİCİ Hafızlık yaptıran hocaların mutlaka hafız olmaları tercih edilmelidir
  Hocalar aldığı dersle ilgili kanaatini (iyi zayıf doğru hatalı… gibi) belirten bir çizelge ile sonraki dönüşe bilgi anlamında hazırlık yapmalıdır.
  Öğretici öğrencilerine güven verici tarzda yaklaşmalı onları inandırmalı onlara karşı kırıcı olmayıp sevdirerek derslerin yapılmasını sağlamalıdır.
  Hocalar öğrencilerine ne şekilde ders çalışmaları gerektiği planını anlatmalıdır.
  MOTİVASYON
  Hafızlığı sağlam yapmaya teşvik için beş sayfalık dilimlerde ödüllü yarışmalar tertip etmek.
  Hafızlık yapmanın mümkün ve kolay olduğu anlatılarak örneklerin verilmesi (ancak çalışma metotlarına sadık kalınmasının gerekliliği)
  Öğrenciler hafızlık cemiyetlerine götürülerek teşvik edilmelidir.
  Her bir dönüşte öğrenci taltif edilmelidir.
  Hafızlığını tamamlayan öğrenciye son sayfasını ezber yapıp dersini dinletince öğrenci huzurunda kursta ailesiyle bir program yapılmalıdır.
  GENEL HUSUSLAR
  Ezberleme yeteneği olan öğrenciler hafızlığa ayrılmalı (Yeteneği olmayan öğrenciler yanlış örnek oluşturup diğerleri için korkutucu olabilirler)
  Hafızlık istekle yapılabilirarzu edilen şey için mutlaka gayret gösterilmesi gerektiği öğrencilere anlatılmalıdır.
  Beden sağlığını korumak için gerekli tedbirler alınarak devamlılık sağlanmalıdır.Hatta gıda olarak ceviz bal yumurta gibi zekayı kuvvetlendiren yiyeceklerin tüketilmesi önerilmeli ve yatılı kurslarda da bunlara yer verilmelidir.
  Gündüzlü öğrencilerin evde hıfzlarını rahatça devam ettirebilecekleri ortamın sağlanması hususunda aile bilgilendirilmelidir.
  Hafızlığın yatılı olarak yapılması zorunluluğu yoktur.
  Hafızlığı yapan öğrenci unutma ile korkutulmamalı
  Mekan ders çalışan kişiyi ve zihnini meşgul etmeyecek bir yer olmalı (çok sıcak veya soğuk gürültülü rahatsızlık veren her hangi bir durum …) gibi

  EZBERİ KORUMA
  Kalıcı olması için ezberleyince hemen bırakmak yerine çokça tekrar yapılmalıdır.
  Ham veya çiğ olarak tabir edilen ilk ezberleme tamamlandıktan sonra ilk olarak bir tekrar yapılarak (has) ezber sağlamlaştırılmalı;ardından hatalı ezberlenen yerler olmuşsa onlara ağırlık verilerek bir tekrar da öyle yapılmalı;düzeltilmiş bir şekilde daha da kuvvet kazanması için yine bir cüzle tekrar yapılmalı sonrasında hafızın yapabileceği kadar cüz dinlemeye geçilmelidir.
  Hafızlık sonrasında ezberin kalıcılığı için bölüm planı cüzler halinde olmalıdır.Çünkü bu şekilde akılda daha kolay kalacaktır.
  Hafızlık tamamlandıktan sonra unutmamak için tedbir alınmalı
  § Hafızla diyalog sürdürülerek gerektiği zamanlarda ezber mukabele okuması ve görevlendirilmesi takip edilmelidir.
  § Böyle bir durum olmasa dahi hafız hıfzının büyük bir nimet ve büyük bir çaba sonucu bunu elde ettiğini bilerek koruma bilincine sahip olmalıdır.
  § Belgesini alan ve din hizmetleri alanında çalışanlar da hıfzlarını koruma zaruretine inanmalıdırlar.
  § Gün otuz Cüz otuz olmalı
  § Mümkünse hatimle teravih kıldırmalı

  BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROGRAMDA
  ü Bilgisayarda yer alan konulardan bahsedilmeli
  ü Bilgisayarın kullanımı öğretilmeli (en azından okumada istifade edeceği kadar)
  ü Aynı dersleri yapanların grup halinde çalışmaları

  SINAVA HAZIRLAMA
  Hafızlığını tamamlayan öğrencileri sınav öncesinde karma dinlemek suretiyle farklı yerlerden okumaya alıştırmak ve kendilerini her hangi bir yerden okumağa cesaretlendirmek.
  Sınav öncesinde öğrencilerin bir komisyon huzurunda okumaya alıştırılmaları
  Kaynak: Evrensel Hafızlar Derneği

  Benzer Konular
  Okula Uyum Programı Uygulanacak Mı? Hangi Sınıflara Uygulanacak?
  Okula Uyum Programı Uygulanacak Mı? Hangi Sınıflara Uygulanacak? Okula Uyum Programı Uygulanacak Mı? Hangi Sınıflara Uygulanacak? Okul öncesi eğitim ve birinci sınıf öğrencilerinin alışkın oldukları ev ortamından ayrılarak yeni bir çevreye gi
  Hafızlık için muhteşem külliye
  Hafızlık için muhteşem külliye Hafızlık için muhteşem külliye Manisa Devami...
  Hafızlık için muhteşem külliye
  Hafızlık için muhteşem külliye Akhisar ilçesinde yarım asırda yaklaşık 3 bin hafız yetiştiren Hilaliye Eğitim Vakfı, önemli bir külliye projesine imza atıyor.Zambak Mimarlık tarafınd
  Hafızlık için sabır ve sevgi gerekiyor
  Hafızlık için sabır ve sevgi gerekiyor Hafızlık için sabır ve sevgi gerekiyor Hafız Ali Kur Devami...
  Misafir Suriyeliler hafızlık için yarıştı
  Misafir Suriyeliler hafızlık için yarıştı Misafir Suriyeliler hafızlık için yarıştı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'nde ikamet eden Suriyeliler tarafından hafızlık yarışması
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Nereden Yer
  afyon
  Mesajlar Mesajlar
  750
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 113 + 4350


  Cevap: Kolay hafızlık için uygulanacak metotlar

  HAFIZLIKTA YÖNTEMLER

  Hafızlık, kapsamı ve özelliği itibariyle bir kaç yönüyle ele alınmalıdır Bunlar; hafızlığa teşvik (motivasyon), hafızlık yapan kişi, ezber metotları, öğretici, genelde dikkate alınacak noktalar ve hafızlığın korunması hususlarıdır
  Motivasyon
  a) Hafızlık yapmanın mümkün ve kolay olduğu anlatılarak örnekler verilmeli (ancak çalışma metotlarına sadık kalınmasının gerekliliği)

  Yüzünden okumada ve hafızlık yapmada kullanılan farklı metotlar beraberinde farklı sonuçları da getirmektedir Her iki çalışma alanında halen kullanılan yöntemler bu alanda yapılan çalışmalara temel oluşturmasına rağmen daha verimli sonuç elde etmek, amaca ulaşmak için daha nelerin yapılabileceği düşünülerek uygulamaya konmalıdır Bu ihtiyaçtan dolayıdır ki faydalı olacağı kanaatiyle Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla ilgili aşağıda zikredilen hususların paylaşılması ve genellendirilmesi düşünülmüştür:
  1 KUR’AN-I KERİM’İN ÖĞRETİLMESİ LÜZUMU ( Okumaya Duyulan İhtiyacın Sebepleri )
  a) OKUMANIN İBADET OLMASI
  b) İBADETLERDE ( Namazda, duadavs) OKUNMASI
  c) DİN HİZMETLERİNDE KULLANILMASI ( Din hizmeti sunumunda müracaat edilecek ilk kaynak Kur’an-ı Kerim olacağından dolayı bu hizmeti verenlerin gerektiğinde okumaları veya okuyarak açıklamaları)
  2 KUR’AN-I KERİM’İN ÖĞRETİLMESİ ALANLARI (ÇEŞİTLERİ)
  A- YÜZÜNDEN OKUMA
  B- HAFIZLIK YAPMA
  A- YÜZÜNDEN OKUMA
  a) Yüzünden okumanın lüzumu ve gereği anlatılarak öğrenciler iyice öğrenmeğe adapte edilmeli
  b) Yazı tahtası kullanılarak dersler işlenmeli, yüzüne okumada ve surelerin ezberlenmesinde CD ve kasetlerden de yararlanılmalı
  c) Derslere öncelikle harflerin tanıtılmasıyla başlanmalı, harfler iyice kavratılıncaya kadar üzerinde durulmalı (hammadde olan harfler çok iyi tanıtılmalı)
  d) Harflerin yazılış şekilleri iyice öğretilmeli,şekil ve ses yönünden benzerliği olanlar kendi aralarında gruplandırılarak farklılıklarıyla kavratılmalı
  e) Dersler, öncelik sırası dikkate alınarak işlenmeli ve kolaylık derecesine göre anlatılmalı, verilen örnekler mutlaka işlenen konularla sınırlandırılmalı, görülmeyen derslerle ilgili örnekler kullanılmamalı
  f) Harflerin seslendirilmesini sağlayan harekeler, kullanılan işaretler ve verdiği sesler çok iyi kavratılmalı
  g) İşlenen dersle ilgili çokça alıştırmaya yer verilmeli, örnekler kolay kelimelerden başlayarak gittikçe zorlaştırılmalı ve özellikle de Kur’an-ı Kerim’den seçilmeli
  h) Öğretilen harfler veya okunan kelimeler sınıf mevcudu tarafından grup halinde okunmalı, sonra ferdi tekrarlarla kişisel tatbikat sağlanmalı
  i) Öğrenci bir başkasının başarısıyla kıyaslanarak küçümsenmemeli, moral verilerek yapabildikleri ile mutluluk duyması sağlanmalı
  j) Düzgün okuyabilmek için harfler ve harekelerin yanı sıra (kabiliyet nispetinde) en azından uzatarak okuma, durma ve başlama, zamir, lafzatu’llah, huruf u mukattaa gibi okumada çok elzem olan konular verilmeli
  B- HAFIZLIK YAPMA
  Hafızlık, kapsamı ve özelliği itibariyle bir kaç yönüyle ele alınmalıdır Bunlar; hafızlığa teşvik (motivasyon), hafızlık yapan kişi, ezber metotları, öğretici, genelde dikkate alınacak noktalar ve hafızlığın korunması hususlarıdır
  Motivasyon
  a) Hafızlık yapmanın mümkün ve kolay olduğu anlatılarak örnekler verilmeli (ancak çalışma metotlarına sadık kalınmasının gerekliliği)
  b) Öğrenciler hafızlık cemiyetlerine götürülerek teşvik edilmeli
  c) Her bir dönüşte öğrenci taltif edilmeli
  d) Hafızlığını tamamlayan öğrenciye son sayfasını ezber yapıp dersini dinletince öğrenci huzurunda kursta ailesiyle bir program yapılmalı
  e) Hafızlık yapanların elde ettiği maddî ve manevî kazanımlardan bahsederek öğrenci hazırlanmalı
  f) Hafızlık yapan öğrenci maddî olarak desteklenmeli, manen huzurlu olması için gerekli ortam sağlanmalı
  Hafızlık Yapan Kişi
  a) Hafızlık yapmak isteyen öğrenci hafızlığa başlatılmalı, hafızlığın ve hafızlık yapmaktaki amacın ne olduğu ve ne için hafız olacağı konusu açıklanmalı
  b) Hafızlığa başlamadan önce yüzüne okuma çok işlek hale gelmeli
  c) Hafızlık öncesinde tecvit kuralları iyice kavratılarak ezber yaparken uygulanmalı
  d) Hafızlık yapan kişinin problemleri dinlenerek kendileri moralize edilmeli (maddi ve manevi )
  e) Çok hızlı ve çok yavaş olmayıp normal anlaşılır bir akıcılıkla tekrarların yapılması
  f) Hafızlık yapan kişiye dinlenme imkanı sağlanmalı, öğrenci usandırılmadan haftalık ve aylık izin uygulamasıyla rahatlatılmalı
  g) Hafızlık yapan kişi kendisini belli bir zamana dersi yetiştirmeye odaklamalı(Aksi taktirde günün çok uzun ve zamanın bol olacağı kanaati tembelliğe sevk eder ve zamanında dersini yetiştiremeyebilir )
  h) Hafızlık yapan kişiye kapasitesine ve gücüne göre ezber verilmeli ( Bir sayfa, daha çok veya az)
  i) Hafız ezber yapmağa azimli ve kararlı olmalı, usanmamalı Hafızlığın zorluklarla dolu, sıkıntı ve çilelere katlanarak yapılacak bir çalışma olmadığı bilinci sözle ve davranışlarla verilerek öğrencinin severek ve rahatça çalışması sağlanmalı
  Hafızlık Yapmada Kullanılacak Metotlar

  a) Ezber yapılacak bölüm ( sayfa veya sure) öncelikle öğretici tarafından okunmalı, öğrenci takip etmeli
  b) Öğreticinin bu uygulamasına destek mahiyetinde bilgisayardan veya diğer dinleme cihazlarından dinleyerek kelimelerin doğru algılanması sağlanmalı
  c) Sayfada dikkat edilecek zor ve özellikli kelimeler belirtilerek öğrenciye kavratılmalı
  d) Sayfada yer alan ve başka yerlerde de geçen benzer ( müşabih) kelime ve ayetler dikkate alınarak oluşturulacak metotlarla ( not alma , liste tutma gibi ) benzerleriyle mukayeseli olarak ezberletilmeli
  e) Ezber yapılacak yere bir gün öncesinden başlayarak hazırlanılmalı
  f) Ezberlenen yeri öğrenci ikinci bir şahsa dinletmeli ve kontrol ettirmeli
  g) Ezber akşamdan tamamen halledilmeli
  h) Sayfa baştan sona değil, her ayet birkaç tekrar edildikten sonra dile yatkınlığı sağlanıp önceki ve sonraki ayetlerle bağlantısı oluşturulmalı
  i) Yazısı kolay okunan bir mushaftan takip edilmeli
  j) Öğrenciler arasında yardımlaşma ( daha çok ezber yapmış olanların sonrakilere rehber ve örnek olmaları (bu vesile ile öncekilerin ezberleri de sağlamlaştırılır )
  k) Ezber yapılan bölümde geçen ayetlerin meallerinden o an ilgiyi çekecek olanlar hatırlatılmalı
  l) Hafızlık yaparken ayetleri veya kelimeleri düşünerek zihinden sıraya dizecek şekilde ezberlemek değil, sayfaya başlayınca düşünmeden okuyabilecek bir akış kazandırılmalı (Bunun zıddı erken unutmaya, karıştırmaya sebep olur, iyice ezberledikten sonra zamanla yavaş okuma oluşacaktır)
  m) Ezberlenen sayfaya veya kısa sureye başlandığı zaman sona kadar gidecek kuvvette sağlam olmalı
  n) Ezber yapılan her bir bölümün ( ayet, sayfa, sure, cüz) sonrası ile bağlantısı kurulmalı
  o) Ezber yapmanın şekli hocaya ders verecek tarzda olmalı
  p) Ezberlenecek sayfa mutlaka yukarıdan aşağıya doğru ezberlenmeli
  q) Ezberlenen yerler bir sonraki dönüşte mutlaka yine okunmalı ve dinletilmeli
  r) Sesli okuma ezberi kolaylaştıracağı için öğrenciye bu imkan sağlanmalı
  s) Dersi yapmasına bağlı olarak öğrencilere özel istek (istirahat oyun eğlence vb) lerinde toleranslı davranılacağı bildirilmeli, çok katı sınırlamalar konmamalıdır, sosyal etkinliklerle barışık olması sağlanmalı
  t) Öğrenci zaman zaman ezberle ilgili hissettiği olumsuz düşüncelerini hocasına açma cesaretine sahip olmalı ve hoca bu konuda kendisine destek vermeli
  u) Ruhen ve manen hazır olmaları için öğrenci ezber öncesi dua etmeli ve salat ü selam okumalı
  Öğretici

  a) Hafızlık yaptıran öğreticinin hafız olması tercih edilmeli, hafız olsa da olmasa da öğrenciyi Kur’an-ı Kerim’i yüzünden takip ederek dinlemeli
  b) Öğretici aldığı dersle ilgili kanaatini (iyi ,zayıf , doğru hatalı gibi) belirten bir çizelge ile sonraki dönüşe bilgi anlamında hazırlık yapmalı
  c) Öğretici öğrencilerine güven verici tarzda yaklaşmalı, onları inandırmalı, güven vermeli, onlara karşı kırıcı olmayıp sevdirerek derslerin yapılmasını sağlamalı
  d) Öğretici öğrencilere ne şekilde ders çalışmaları gerektiği planını anlatmalı
  e) Öğretici çevre, olaylar ve gündemle ilgili bilgilerle sosyal hayatı da öğrenci ile paylaşabilmeli
  f) Öğretici resmî çalışma anlayışından ziyade fedakâr davranışlarla çalışmalı
  g) Öğretici öğrenci ile aile arasında köprü vazifesi görmeli

  Genelde Dikkate Alınacak Hususlar

  a) Ezberleme yeteneği olan öğrenciler hafızlığa ayrılmalı
  b) Hafızlık istekle yapılacağı için arzu edilen şeye de mutlaka gayret gösterileceği öğrenciye anlatılmalı
  c) Beden sağlığını korumak için gerekli tedbirler alınarak devamlılık sağlanmalı Hatta gıda olarak ceviz, bal, yumurta, üzüm gibi zekâyı kuvvetlendiren yiyeceklerin tüketilmesi önerilmeli ve yatılı kurslarda da bunların tüketilmesine gayret gösterilmeli
  d) Gündüzlü öğrencilerin evde hıfzlarını rahatça devam ettirebilecekleri ortamın sağlanması hususunda aile ( ile yazışarak veya görüşerek ) bilgilendirilmeli
  e) Hafızlığın yatılı olarak yapılması zorunluluğunun olmadığı işlenmelidir Ancak yatılı Kur’an kurslarında öğrencileri usandıran, hatta okumayı terk edecek şartları zorlaştıran tavır ve yöntemlerden kaçınılmalı
  f) Ders çalışılan mekan kişiyi ve zihnini meşgul etmeyecek bir yer olmalı ( Çok sıcak veya soğuk, gürültülü, rahatsızlık veren her hangi bir durum gibi)
  g) Hafızlığın mutlaka zorluklarla gerçekleşen, sıkıntı ve çile çekerek yapılacağı kanaatinden uzak biri model ile serbestlik ruhu içerisinde yapılacağı kanaati verilmeli
  Ezberi Koruma
  a) Ezberi koruma ve devam ettirme çabası her vesile ile anlatılmalı ( Hafızın her an ezber okuyacak kadar hazır olması gereği)
  b) Kalıcı olması için ezberleyince hemen bırakmak yerine çokça tekrar yapılmalı
  c) Ham veya çiğ olarak tabir edilen ilk ezberleme tamamlandıktan sonra ilk olarak bir has tekrar yapılarak ezber sağlamlaştırılmalı; ardından hatalı ezberlenen yerler varsa onlara ağırlık verilerek bir tekrar da öyle yapılmalı; daha da kuvvet kazanması için düzeltilmiş bir şekilde yine bir cüzle tekrar yapılmalı, sonrasında hafızın yapabileceği kadar çok sayıda cüz dinlemeye geçilmeli
  d) Hafızlık sonrasında ezberin kalıcılığı için bölüm planı cüzler halinde olmalıdır Çünkü bu şekilde akılda daha kolay kalacaktır ( Sure veya değişik bölümler halinde olması biraz daha zor olacaktır)
  e) Hafızlık tamamlandıktan sonra unutmamak için tedbir alınmalı
  aa) Hafızla diyalog sürdürülerek gerektiği zamanlarda ezber mukabele okuması ve görevlendirilmesi dikkate alınmalı
  bb) Böyle bir durum olmasa dahi hafız hıfzının büyük bir nimet ve büyük bir çaba sonucu bunu elde ettiğini bilerek koruma bilincine sahip olmalı
  cc) Belgesini alan ve din hizmetleri alanında çalışanlar da hıfzlarını koruma zaruretine inanmalı
  g) Hafızlığı unutmamak için namazlarda zammı sure olarak Kur’an ‘dan okunması hatırlatılmalı
  3 ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ
  a) Öğretici öncelikle mesleğe hazır olmalı, mesleği severek benimseyerek yapmalı
  b) Öğretici temsilde, sabırda, olgunlukta, hoşgörüde, ahlâkta, edepte, giyim-kuşamda, çok iyi bir kişilik sergilemeli
  c) Öğretici konuşma ve vücut dilini çok iyi kullanmalı
  d) Öğretici, öğrenci hakkında empati yolunu kullanmalı
  e) Okumağa gelen her öğrencinin bir şeyler almak için geldiği unutulmamalı, Öğrenci emanet kabul edilerek harcanan zaman çok iyi değerlendirilmeli
  f) Her öğrencinin kendi kapasitesine göre dersi algılayabileceği fikri verilmeli, ve bu istikamette de öğrenciden sonuç beklenmeli
  g) Her yaştaki öğrencinin ilgi ye motivasyona ihtiyaç duyduğu dikkate alınmalı, yapabildikleriyle taktir edilmeli,
  h) Öğrenciye, okuma arzusu yanında sonuca ulaşmanın gayrete bağlı olduğu anlatılmalı
  i) Öğrenciyi kendi kabiliyetiyle tanımalı, her birerlerinin özellikleri bilinerek ona göre davranılmalı
  j) Öğretici öğrenciye karşı sevecen, samimi ,candan davranarak güven vermeli
  k) Öğrenciler yaş ve kabiliyetlerine göre gruplandırılmalı, rahatça ders çalışacakları ortam oluşturulmalı
  l) Öğretmen çevre, olaylar ve gündem ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirerek onları sosyal hayatın içinde tutabilmeli ( bundan mahrumiyet genelde günlük hayatta çekimser ve utangaç ve kendisine karşı güvensiz olmaya yol açabilir)

  4 BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROGRAMDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

  1 Bilgisayarda yer alan konular hakkında bilgi verilmeli

  2 Bilgisayarın kullanımı öğretilmeli (en azından okumada kullanabilecek kadar)
  3 Toplu çalışma metodu anlatılmalı
  4 Aynı dersleri yapanlar grup halinde çalışmalı
  5 Ferdî çalışma uygulaması anlatılmalı
  5 HAFIZLIK SINAVINA HAZIRLAMA
  1 Sınava girecek öğrenci hafızlığını tamamladıktan ve okuyabilecek hale geldikten sonra sınava sokulmalıdır
  2 Hafızlığını tamamlayan öğrencileri sınav öncesinde karma dinlemek suretiyle farklı yerlerden okumaya alıştırmak ve kendilerini her hangi bir yerden okumağa cesaretlendirmek
  3 Sınav öncesinde öğrencilerin bir komisyon (erkek) huzurunda okumağa alıştırılmaları
  6 GENEL BİR HATIRLATMA
  Özel durumlarda bayan öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’i okuyabilecekleri konusunda öğrenciler bilgilendirilmeli, bu husustaki fetva dikkate alınarak farklı düşünenlere de anlatılmalı

  Özetle sunmağa çalıştığımız bu bilgilerin hem katılımcılar hem de tüm öğretici ve öğrencilere faydalı olması temennisiyle

  Davut KAYA
  Din İşleri Yüksek Kurulu UZMANI
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222