Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Nereden Yer
  afyon
  Mesajlar Mesajlar
  750
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 113 + 4350


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Hafızlığın önemi hakkında

  Hamd, kendisinde hiçbir eğrilik bulunmayan kitabı kuluna indiren ve onunla müminleri çok büyük mükâfatlarla müjdeleyip, onu hakkını vererek okuyanlara cenneti vadeden, diriliş gününe kadar da onu korumayı üzerine alan Allah’a olsun ki O: “Muhakkak ki o kitabı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz” buyurmuştur.


  Hak Teala o kitabı kendilerine ilim verilenlerin gönüllerinde korumuştur. Kim onu ezberlemek suretiyle koruma şerefine nail olursa o, iki cihanda nimet verilenlerdendir. Burada onun korumasının kitaplarda, kasetlerde, satırlarda değil, bilakis kalplerde ve gönüllerde olması gerektiğine işaret vardır. Şayet böyle olmasaydı indirilmiş olanla, sonradan değiştirilip bozukluğa uğrayan birbirine karışırdı.


  Bilhassa teknolojinin çok geliştiği, basım ve yayın tekniklerinin ilerlediği ve kasıtlı olarak Kur’an-ı Kerim’i tahrif ve hakikate muhalif olarak tevil etmeye çalışan düşmanların sayısının çok fazla arttığı bu asrımızda...


  İmam Muhammed Abduh der ki: “Eğer Kur’an insanların kalplerinde ezberlenerek korunmasaydı ve bu yolla tevatüren gelmeseydi, müslümanların itibar edeceği bir Kur’an olmazdı, dinleri zayi olur ve ondan hiçbir şey kalmazdı.”


  Kur’an’ın ezberlenmeden yüzünden okunması bile, bu ameli yapana Allah katında büyük mükâfatlar kazandırır ki, Peygamber Efendimiz(sav)’in birçok hadisi buna işaret eder:


  “Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa onun karşılığında bir iyilik yazılır. İyilikler de on kat fazlasıyla yazılır. Elif-lam-mim bir harftir, demiyorum. Ancak elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir.” (İbn Mesut rivayet etmiştir)


  “Kur’an tilaveti mümin için yeryüzünde nurdur, gökyüzünde ise ona çok sevap yazılır” (Ebu zer rivayet etmişir.)


  “Kur’an okuyan müminin misali, kokusu ve tadı güzel olan bir ağaç kavunu gibidir.” (Enes r.a. rivayet etmiştir.)


  Şayet bütün bu hayırların hepsini Allah Teala Kur’anı gece gündüz yüzünden okuyan kullarına takdir ettiyse, sadece okumakla yetinmeyip, en faziletli, en yüksek ve mükemmel dereceye yükselenlerin mükâfatının ne olması umulur ki... İşte o derece Allah’ın kitabını ezberlemektir.


  Allah Rasulu buyuruyor ki: “Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen kimseye oku ve yüksel denir. Dünyada iken okuduğun gibi oku, senin makamın son okuduğun ayette durduğun yerdir.” (Tirmizi rivayet etmiştir)


  Yine: “Kur’an hafızının duası kabul olur.” buyurmuştur. (Ebu Umame rivayet etmiştir)


  Bir başka hadisinde de şöyle buyurur: “Cennetin basamakları Kur’an ayetlerinin sayısı kadardır. Kur’an ehlinden kim cennete girerse ondan daha üstün hiçbir şey yoktur.” (Hz. Aişe’den)


  “Kur’an hafızları başka gölge bulunmayan günde nebileri ve seçilmişleri ile birlikte Allah’ın gölgesindedirler.”


  İşte bu meyandaki hadis-i şerifler halis bir niyet ve temiz bir kalp ile Allah’ın kitabını ezberleyen, onu iyice anlamaya çalışan, üzerinde ince ince düşünerek derinliklerine vakıf olan ve onu sürekli okuyup tekrarlamak suretiyle daima hatırında tutan kimselerin kazanmış oldukları yüksek dereceleri bize gösterir.


  Kaynak


  Modern İlim ve Tekniklerle Kur’an’ın Muhafazası Ve Hıfzı- Mustafa El- Humsi

  Benzer Konular
  ÜÇAYLARA GİRİNCE OKUNACAK DUA Mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve de
  ÜÇAYLARA GİRİNCE OKUNACAK DUA Mübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve de ÜÇAYLARA GİRİNCE OKUNACAK DUAMübarek üç aylardan ilki olan Receb ayının önemi ve değeri hakkında Enes b. Malik ( radyallahü anh)'dan şöyle rivayet edilir: Receb ayı girdiğinde Hazreti Peygamber (AVS)şöyle derdi: &#
  Tembellik ve ataletin nedeni nedir? Dinimizde çalışmanın önemi hakkında bil
  Tembellik ve ataletin nedeni nedir? Dinimizde çalışmanın önemi hakkında bil Tembellik ve ataletin nedeni nedir? Dinimizde çalışmanın önemi hakkında bilgi verir misiniz? Devami...
  Cemaatin önemi hakkında Risalelerde bilgi var mıdır?
  Cemaatin önemi hakkında Risalelerde bilgi var mıdır? Cemaatin önemi hakkında Risalelerde bilgi var mıdır? Devami...
  rıfk(yumuşak huyluluk) ve önemi hakkında!!!
  rıfk(yumuşak huyluluk) ve önemi hakkında!!! Rıfk yumuşaklık demektir. Katılığın, kabalığın tersidir. Rıfk, mülayimlik, naziklik, yavaşlılık, tatlılık, güzellik, acımak, iyilik etmek, kısaca İslamiyet’e uymaktır. Yumuşak yerine sert ve kaba konuşan, fitneye s
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2010
  Nereden Yer
  afyon
  Mesajlar Mesajlar
  750
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 113 + 4350


  Cevap: Hafızlığın önemi hakkında

  el-Hâfız”; koruyan, saklayan, muhâfaza eden manasında Allah Teala'nın güzel isimlerinden birisidir. Koruyan, himâye eden, gözeten manalarına gelmek üzere Allah (c.c.) hakkında kullanılır. Kur'ân-ı Kerîm'de, "Allah, hâfızların (koruyanların) en hayırlısıdır" [Yusuf suresi, 64] ve "O zikri (Kur'ân'ı) biz indirdik biz ve Onun koruyucusu da elbette biziz!" [Hicr suresi, 9] buyrulmaktadır.

  Bilindiği üzere Kur'ân-ı Kerîm'in tamamını ezberleyen kimselere de "hâfız" denilir."Hâfız-ı Kur'ân, Hâfız-ı Kelâm" tabirleri bunlar için kullanılır. Kur'ân'ın tamamını ezberleyenler "tam hâfız", yarısını ezberleyenenlere de "yarım hâfız" dır. Kelimenin cem’îsi/çoğulu, "huffâz, hafazah ve hâfizûn" olarak gelir.

  Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) sağlığında Kur'ân âyetleri ve hadisler yazıyla tesbit edilmiş ve ezberlenmiştir. Kur'ân'ın toplanmasını hızlandıran sebeplerden birisi de, hâfızların cihad alanlarında şehid olmalarıdır.

  Bir hadis-i şerifte hâfızların özelliği-güzelliği belirtilmekte ve Kur'ân'ı ezberlemek teşvik edilmektedir. Hz. Âişe'den (r.anha) nakledilen bu hadiste, "Kur’an'ı ezberleyerek okuyan hâfız kişi, es-Seferetü'l Kirâm olan (vahiy getiren) meleklerle beraberdir" [Buhârî, Sahih, Kitâbü't-Tefsir, 458] buyurulmaktadır.

  ***

  Hadis’te de, muhaddisin bir üst derecesini teşkil edenlere “hâfız” denilir. Hadis hâfızlarıyla ilgili değişik tarifler yapılmaktadır.

  Celâleddin el-Mizzî (rh.): "Hâfız, bildiği râvîlerin sayısı bilmediğinden çok olandır" şeklinde tarif eder.

  İbn Seyyidi'n-Nâs (rh.) ise şöyle şöyle tarif etmiştir: "Kendi üstazlarını ve üstazlarının üstazlarını tabaka-tabaka bilen ve her tabakada bildiği bilmediğinden çok olandır."

  Hadis hâfızlarında bazı hususiyetler aranmaktadır. O özellikler şunlardır: Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) sünnetlerini bilmek; geliş yollarına vâkıf olmak; isnadları birbirinden ayırma kabiliyetine sahip bulunmak; sıhhatlerinde ittifak edilen ve nakillerinde ihtilâf edilen sünnetleri ezberlemek; müdrec (sened veya metnin aslında olmadığı halde sonradan ilave edilmiş olan) lâfızları tanımak; hadiste geçen ifadeden râvinin sahâbe veya tâbiînden olduğunu anlamak.

  Hadis âlimleri, hâfızlarda aranan hususiyetlerin zorluğuna dikkat çekerek, her devirde çok az hâfızın olacağını hatta hiç olamayabileceğini belirtmişlerdir.

  Hâfızların ezberlemeleri gerekli olan hadislerin sayısı hakkında da tam bir görüş birliği yoktur. Mesela; hâfızın en az yirmi bin hadîsi ezbere bilmesi gerektiği zikredilmektedir. Bu sayı bazılarına göre ikiyüz bindir. Bu mevzuda kesin bir rakam vermek mümkün olmamakla beraber, hâfızların bilmeleri gereken hadîs sayısının yüzotuz bin ile yediyüz ellibin arasında olduğu belirtilmektedir.

  Abdurrahman b. Mehdî (v. 198), İbn Ebî Şeybe (v. 235), İbn Asâkir (v. 571), Abdullah b. Abdurrahman ed-Dârimî (v. 255), İbn Ebî Hâtim er-Râzî (v. 327), İbn Abdi'l-Berr (v. 463) belli başlı hadis hâfızlardandır (rahımehumullah).

  Ayrıca eskiden, kütüphanelerde okuyuculara aradığı kitabı veren, kitaplarla ilgili sorumluluğu olan ve kitapları koruyan kişilere de "hâfız-ı kütüb" ünvanı verilirdi.

  ***

  Hâfız kelimesi, Kur'ân'ı ezberleyen kişilere duyulan yakınlık sebebiyle, bazılarına isim olarak verilmiş... Bazı insanların da adlarının başına ünvan olarak eklenmiştir. Şâirler de bu kelimeyi “mahlas” olarak kullanmışlardır.

  Halk arasında câmi görevlilerine genellikle hâfız denilmektedir. İki gözü görmeyen kimseler de -hafızalarının kuvvetli olmasından kinâye- bazı yörelerde bu adla anılmaktadır. Bunların tabii Kur'ân ve hadis hâfızlığıyla ilgisi yoktur.

  Hâfızlığın güçlü olması gerektiğine dikkat çeken Muallim Naci merhum, bir beytinde şöyle demektedir:

  "Yedi yüz kerre yanılmak ne demek bir cüzde,

  Böyle olmaz a benim hâfızım ezber dediğin."

  ***
  1) Hafızlıkla ilgili bazı hadis-i şerifler
  Cabir bin Abdullah’dan (r.a): “Rasûlullah (s.a.v.) Uhud şehidlerinden iki kişiyi bir kefende birleştirir (ya bir kefene iki kişiyi sarar ya da bir kefeni ikiye bölüp iki kişilik yapar), ‘Hangisi Kur’an’ı daha çok ezberine almıştır?’ buyurdu. Kendisine bu ikisinden biri işaret edildiğinde, kabirdeki lahde önce onu koyar, ‘Ben bunlar hakkında kıyamet günü şahitlik yapacağım’ buyurdu. Yıkanmadan, cenaze namazı kılınmadan kanlarıyla defnedilmesini emir buyurdu.’ demiştir.” [Buhari, Sahih, Hadis no: 676]
  Hz Aişe’den (r.anha) Rasûlullah (s.a.v.), “Kur’an’ı ezberinden okuyan kimsenin misâli, vahiy kâtibi olan değerli ve güvenilir meleklerle beraberliktir. Kendisine zor geldiği halde Kur’an okumaya devam eden kimseye de iki sevap vardır” buyurmuştur. (Bu iki sevap, okuma zorluğundan dolayı karşılaştığı güçlük sebebiyle alacağı sevapla okuma vesilesiyle alacağı sevaptır.) [Buhari, Sahih, Hadis no: 1794]
  Ebu Hureyye’den (r.a): “Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. ‘Ancak iki hususta imrenme (gıpta etme) vardır. Bir kimse ki, Allah kendisine Kur’an öğretmiş, o da gece ve gündüz her vakitte Kur’an’ı okur, komşusu sesini duyarda: ‘Keşke falan kimseye verilen bana da verilseydi de onun yaptığı gibi ben de yapsaydım’ der . Diğer bir kimse ki; Allah kendisine mal vermiş, o da Hak yolunda bunu tüketir (Allah yolunda harcar), başka birisi de: ‘keşke falan kimseye verilen bana da verilseydi de, onun yaptığı gibi ben de yapsaydım’ der.” [Buhari, Sahih, Hadis no: 1813]
  Hz. Osman’dan (r.a) rivayet edilmiştir: “Rasûl-i Ekrem (s.a.v.), ‘Sizin en iyiniz Kur’an’ı öğrenen ve öğreten kimsedir” buyurmuştur. [Buhari, Sahih, Hadis no: 1814]
  Abdullah b. Mes’ud (r.a.); “Rasûlullah (s.a.v.), ‘Sizden birinizin, şu kadar, şu kadar ayeti unuttum’ demesi ne kötü bir şeydir. Tersine o unutmadı, unutturuldu. Sizler Kur’an’ı okuyup hatırda tutmaya çalışın. Çünkü Kur’an’ın, kişilerin göğsünden kaçıp gitmesi develerin kaçıp gitmesinden daha çabuktur’ buyurdu.” demiştir. [Buhari, Sahih, Hadis no: 1817]
  İbn Abbas’tan (r.anhuma): “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap olmuş ev gibidir. “ [Riyâzu’s-Sâlihîn, Hadis no: 1002]
  İbn Mes’ûd’dan (r.a.): “Kim Kur’an-ı Kerim’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mim bir harftir demiyorum; bilakis elif bir harftir, lâm bir harftir, mim bir harftir.” [Riyâzu’s-Sâlihîn, Hadis no: 1001]
  Abdullah İbn Amr İbn As’dan (r.anhum): “Her zaman Kur’an okuyan kimseye şöyle denecektir: Oku ve yüksel, dünyada tertîl ile okuduğun gibi burada da tertil ile oku. Şüphesiz senin merteben, okuduğun ayetin son noktasındadır.” [Riyâzu’s-Sâlihîn, Hadis no: 1003]
  Ebu Hureyye’den (r.a.): “Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın Kitabını okur ve aralarında müzakere ederse, üzerlerine sekînet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.” [Riyâzu’s-Sâlihîn, Hadis no: 1025]
  Ebu Ümâme’den (r.a.): “Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir.” [Riyâzu’s-Sâlihîn, Hadis no: 993]
  Nevvâs İbn Sem’ân’dan (r.a.): “Kıyamet gününde Kur’an ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden Kur’an ehli kimseler mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kur’an’ın önünde Bakara ve Âl-i İmrân sureleri vardır. Her ikisi de kendilerini okuyanları müdafaa için birbiriyle yarışırlar.” [Riyâzu’s-Sâlihîn, Hadis no: 994]
  ***
  2) Hafızlık kurslarında bildiğim kadarıyla günün yarısı ezbere, yarısı da yapılan ezberlerin dinlenmesine ve talim’e ayrılmak üzere iki aşamalı bir proğram uygulanıyor. Ortalama da bir yıl sürüyor.

  Malumunuz, Kur’an'ı ezberlemek Müslümanlar üzerine farz-ı kifâyedir.Yani bir beldede hâfız (Kuran'ı ezberleyen) bir kişi bile olmazsa bütün belde halkı günahkâr olur.Bir kişi veya kişilerin ezberlemesi ile bu yükümlülük diğerlerinin üzerinden kalkar.
  Ayrıca günümüzde Kur’an'ı ezberleyen ve içindekiler ile amel edenlerin çok az oluşu, bu işin değerini de kat-kat arttırmaktadır. Hâfızlar vardır, okuyanlar da vardır ama, mucibince/gereğince yaşayanlar hayli azdır. Bu sebeple öncelikli hedefimiz Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek ve muhteviyatıyla amel etmeye cehd ü gayret etmek olmalıdır.
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222