İki üstün, iki esre ve iki ötre' ye kısaca 'tenvin denilmektedir.

İKİ ÜSTÜN

İki adet üstün, bir harfin üzerine geldiğinde harfi -en veya -an şeklinde okutur.Alîmen - Sağîran - Keriyen

Yevmen - Rızkan - Küfüven - Cenneten

İKİ ESRE

İki adet esre, bir harfin altına geldiğinde harfi -in veya -ın şeklinde okutur.

islâmin - müslimin - neîmin - yevmin - lehebin - cevâbin - kelâmin - sabrin - hâsidin

İKİ ÖTRE

İki ötre, bir harfin üstüne geldiğinde harfi -ün veya -un şeklinde okutur.

kâşifün - mâlikün - âlimün - kâmilün - nâfizün - sâbitün - câzibün