7 sonuçtan 1 ile 7 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Sep 2008
  Nereden Yer
  HüZün SaRaYı!
  Mesajlar Mesajlar
  2.824
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 934 + 78204


  Surelerin faziletleri

  Miskatü'l-Mesabih isimli eserde geçtiğine göre, Hz. Peygamber (S.A.V) söyle buyurmustur:
  "On sey on seyi engeller:
  Yasin Suresi, kıyamet günündeki susuzluğu,
  Duhan Suresi, kıyametin korku ve dehsetini,
  Vakia Suresi, fakirliği ve miskinliği,
  Mülk Suresi, kabir azabını,
  Kevser Suresi, hısımların kinini,
  Kafirun Suresi ölüm anında küfrü,
  Ihlas Suresi, ikiyüzlülüğü ve samimiyetsizliği,
  Felak Suresi, hased edenlerin hasedini,
  Nas Suresi, vesveseyi engeller." (Miskatü'l-Mesabih)  Ed-Dürrü'l-Mensur'da geçtiGi üzere, Enes bin Malik (R.A)'den rivayetle Hz. Peygamber (S.A.V) söyle buyurmustur:
  "Yaniına döseğe bırakıp uzandığın ve Fatiha ile İhlası okuduğun zaman, ölümden baska her şeyden güven içinde olursun." (ed-Dürrü'l-Mensur)

  Benzer Konular
  Surelerin Faziletleri Faydaları Görevleri
  Surelerin Faziletleri Faydaları Görevleri MÜ'MİNUN SURE-İ ŞERİFESİNİN FAZİLETİ: Bir kimse mü'minun sure-i şerifesini usulüne uygun bir bez üzerine yazıp içkiye müptela bir kimsenin üzerine koyarsa o kimse bir daha katiyen içmeye cesaret edemez. MÜ'MİNUN SU
  Surelerin çeşitleri
  Surelerin çeşitleri Sûreler kemiyet bakımından şöyle bir taksime uğrarlar: 1-Tıval, 2-Miûn, 3-Mesani, 4- Mufassal, 1- Tıval yani uzun süreler yedidir: Bakara, Al-i İmran, Nisa', Maide, En'am, A'raf, Yunus veya Kehif. 2- Miûn, yani
  Hadis-i Şeriflerle kısa surelerin faziletleri slaytı. kisa sureler slayt 2.ppt kisa s
  Hadis-i Şeriflerle kısa surelerin faziletleri slaytı. kisa sureler slayt 2.ppt	kisa s Hadis-i Şeriflerle kısa surelerin faziletleri slaytı. https://mail.google.com/mail/images/ppt.gifkisa sureler slayt 2.ppt 426K Görüntüle İndir Hadis-i Şeriflerle kısa surelerin faziletleri slaytı. (kis
  surelerin fazileti
  surelerin fazileti .. Surelerin Fazileti-2 Kutbuddîn İznikî buyurdu ki: "Nebe sûresini güneş doğarken okuyan kimse, bütün âfetlerden emin olur." Mu'avvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerinin fazîleti Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:
  bâzı sûrelerin fazîletleri hakkında gelen rivâyetler mübalağa mıdır?
  bâzı sûrelerin fazîletleri hakkında gelen rivâyetler mübalağa mıdır? insafsız ehl-i ilhâdın mübâlâğa zannettikleri hattâ muhâl bir mübâlâğa ve mücâzefe tevehhüm ettikleri biri de, amellerin sevâbına dâir ve bâzı sûrelerin fazîletleri hakkında gelen rivâyetlerdir. Meselâ, Fâtiha’nın
  Yazar : Risale Forum
  İmbikten AşK sızarken...
  ...Lehçem LâL-ü Ebkem...

  http://img695.imageshack.us/img695/3348/lallllll.gif

 2. #2
  genc_kalem çevrimdışı Okumak,Yaşamaktır
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Şark-i Anadolu
  Mesajlar Mesajlar
  2.842
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 491 + 34210


  Cevap: Surelerin faziletleri- Kevser ve Mülk Sureleri

  Kevser Sûresinin Fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Kim innâ a'taynâ sûresini okursa, Cenab-ı Hak ona Cennet nehirlerinden su içirir.”

  Cenab-ı Hak buyurur ki: İzzetime yemin ederim ki, seni (Kevser sûresini) kim inanarak ve sevâbını umarak okursa onu affederim.”

  Kutbüddin İznikî buyurdu ki:

  “Bir kimse yatacağı vakit, Kevser sûresini okursa ve; "Yâ Rabbî! Beni sabah namazına uyandır" derse, Allahü teâlânın izniyle o kimse sabah namazına uyanır.”

  Âlimlerimiz buyurmuştur ki:

  “Her kim bu sûreyi Cuma gecesi bin defa okur ve bin defa da salevât-ı şerîfe getirir de yatarsa, o gece Resûlullah efendimizi rüyâda görür.”

  Temîmî diyor ki:

  “Her kim Kevser sûresini okumaya devam ederse, kalbi yumuşar, Rabbine huşû içinde ibâdet eder. Devamlı ibâdet üzere olur.”


  Mülk sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Mülk sûresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabir azabından kurtarır.”

  “Mülk sûresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır.”

  “Mülk sûresini okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Her gece Mülk sûresini okuyan kimse, Kadr gecesini ihyâ etmiş gibi sevâba nail olur.”

  Ben Mülk sûresinin, ümmetinmden her insanın kalbinde olmasını severim.”

  “Kur'ân-ı kerîmden otuz âyetlik bir sûre, bir adama şefaat etti ve neticede mağfiret oldu. O, Mülk sûresidir.”

  Eshab-ı kiramdan bir kaçı, bir yere çadır kurmuşlardı.

  Burada bir kabir bulunduğunu bilmiyorlardı. Çadırda mülk sûresinin okunduğu işitildi.Resûlullah efendimize bunu haber verdiklerinde:

  “Bu sûre, insanı kabir azabından korur” buyurdu.Abdullah ibni Abbâs buyurdu ki:
  “Mülk sûresini oku! Onu ezberle! Çoluk çocuğuna ve komşularına da öğret. Zira bu sûre azabdan kurtarıcıdır.


  Okuyan kişiye Hak teâlâ indinde şefaatçidir. Eğer kişi onu ezberlemişse, Allahtan onu Cehennemden kurtmasını ister. Allah, o sayede kişiyi kabir azabından kurtarır.”

  Muhammed bin Alkamî buyurdu ki:

  “Her gece Tebarake (Mülk) sûresini okuyanlara kabir suâli sorulmaz.”

  Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:

  “Birisi vefat edip kabre konduğunda, azab melekleri ölünün
  başına gelir. Baş onlara der ki:

  "Ona dokunmayız. Zira o bana, Mülk sûresini okurdu."

  Sonra karın tarafına varıp otururlar. O da der ki:

  "Ona dokunmayınız. Zira o bende Mülk sûresini ezberleyip hıfzetmiştir."

  Bu sebeple bu sûreye, "kabir azabını engelleyici" anlamında "Mânia" denilmiştir.”

  Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:

  “Kim her gece Mülk sûresini okursa, Allahü teâlâ bu sayede o kişiyi kabir azabından kurtarır.”

  (Mülk sûresi, Kur'ân-ı kerîmde 561 - 563 sayfalar arasındadır.)

  365 Gün DUA/Mehmet ORUÇ
  Yazar : Risale Forum

  Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların dışında kalırsan) helâk olursun. Hadis-i Şerif

 3. #3
  genc_kalem çevrimdışı Okumak,Yaşamaktır
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Şark-i Anadolu
  Mesajlar Mesajlar
  2.842
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 491 + 34210


  Cevap: Surelerin faziletleri

  Bakara sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Kur'ân-ı kerîmi okumaya devam ediniz. Çünkü Kur'ân-ı kerîm, kıyamet günü okuyucularına şefaatçı olarak gelecektir. Ay gibi parlak ve nûrlu Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini okumaya devam ediniz. Çünkü bu iki sûre, kıyâmet gününde iki bulut kümesi veya iki gölgeleyici veya gökyüzünde kanatlarını açmış saf saf iki alay kuş gibi gelecekler ve kendilerini okuyan kişileri harâretten, ateşten koruyacaklar, şefaat edeceklerdir.”

  “Bakara sûresini okumaya devam ediniz. Çünkü onu belleyip öğrenmek büyük bir berekettir, onu terketmek yani öğrenmemek ise büyük bir ziyandır.

  “Her şeyin bir zirvesi vardır; Kur'ân-ı kerîmin zirvesi de Bakara sûresidir. Bu sûrenin her âyeti ile seksen melek inmiştir.”

  “Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak ki, içinde Bakara sûresi okunan evden şeytan kaçar.”

  “Kim herhangi bir gecede Bakara sûresini okursa, o sayede kendisine Cennette tâc giydirilir.”

  (Allahü teâlânın İsm-i a'zamı şu iki âyettir. Bakara sûresi 163. âyeti ile Âl-i İmrân sûresinin başıdır.)

  “Her kim Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini gündüzleri okursa akşama kadar münâfıklıktan berî olur. Her kim bu sûrelerin her ikisini geceleri okursa, sabaha kadar münâfıklıktan beri olur.”

  Hazret-i Ömer buyurdu ki:

  “Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini geceleri okuyan kimseye, bütün gece ibâdetle meşgul olmuş gibi sevab verilir.”

  Abdullah ibni Mes'ûd, buyurdu ki:

  “Evde, Bakara sûresinin başından beş âyet okunduğu gece, şeytan o eve giremez.”

  Seyyid Alizâde buyurdu ki:

  “Hatim indirirken, Felak, Nâs sûrelerini okuduktan sonra, hemen Fâtiha ve Bakara sûresinin başından beş âyet okumak çok sevâbdır.”

  Âyet-el kürsî'nin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Farz namazlarından sonra Âyet-el kürsî okuyan kimse ile Cennet arasında, ölümden başka mani yoktur.”

  “Kim, Âyet-el kürsî'yi okursa, Allahü teâlâ, onun o saatten itibaren sabaha kadar, iyiliklerini yazacak, kötülüklerini silecek bir melek gönderir.”

  “Bu âyet herhangi bir evde okunduğunda, şeytanlar mutlaka o evden otuz gün uzaklaşır. Yâ Ali! Bunu oğluna ve ev halkına öğret, komşularına hatırlat!”

  “Sıkıntı anlarında Âyet-el kürsî'yi okuyan kimseyi Allahü teâlâ sıkıntıdan kurtarır.”

  “Hastalığında Âyet-el kürsî'yi okuyan kimsenin ölümünü Allahü teâlâ kolaylaştırır.”

  “Yatarken Âyet-el kürsî'yi okuyanın yanında sabaha kadar Allah tarafından gönderilmiş bir muhafız bulunur. Bu müddet içinde ona şeytan yaklaşamaz.”

  “Bir kimse, evinden çıkarken Âyet-el kürsî'yi okursa, Hak teâlâ, yetmiş meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar, ona duâ ile istigfâr eder.”

  “Âyet-el kürsî Kur'ân-ı kerîmin dörtte birine denktir.”

  “Kur'ân-ı kerîm sûrelerinin efdali Bekara sûresi, onun âyetlerinin en büyüğü de Âyet-el kürsî'dir. Şeytan, Bekara sûresi okunduğunu duyduğu evden çıkar gider.”

  “Allahın kitabında nazar için sekiz âyet vardır. Bir evde bir kul onu okursa, o gün ona insan ve cin nazarı değmez. Sekiz âyet Fâtiha ve Âyet-el kürsî'dir.”

  “Bir mümin, Âyet-el kürsî'yi okursa, Cenab-ı Hak kabirdeki müminlerin kabirlerini nûrlandırır, genişletir. Okuyana da çok sevâb verilir. Her hargi için bir melek halk olunur. Bu melekler, okuyan kimse için kıyâmete kadar istigfâr ederler.”

  Abdullah bin Mes'ûd buyurdu ki:

  "Âyet-el kürsî, Allahın kelâmıdır ve Allah kelâmı Allahü teâlânın yarattığı gökten de, yerden de daha büyüktür."

  Ayet-el kürsî anlayışı artırır

  Hz. Ali buyurdu ki:

  “Âyet-el kürsî'yi okumadan uyuyan kimseye, akıllı demem.”

  Kutbuddîn İznikî buyurdu ki:

  "Beş vakit namazdan sonra, hemen bir âyet-el kürsî ve 33 sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahü ekber ve bir kerre de Lâ ilâhe illallâhü vahdehü... okumak müstehabdır."

  Yine buyurdu ki:

  "Âyet-el kürsî'yi ihlâs ile okuyanın, insan ve hayvan haklarından ve farz borçlarından başka günahları affolur. Yani tevbeleri kabul olur."

  İmâm-ı Nevevî buyurdu ki:

  "Âyet-el kürsî'nin her yerde ve bilhassa yatağa yatılacağı zaman okunması müstehabdır."

  İmâm-ı Bûnî diyor ki:

  "Âyet-el kürsî'yi suya 50 defa okuyup içen kimsenin, Allahü teâlâ aklını ve anlayışını artırır." [Âyet-el kürsî Bekara sûresinin 255. âyetidir.]


  Âmenerresûlü'nün fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Bekara sûresinin sonundaki iki âyeti (Âmenerresûlüyü) geceleyin okuyana, bunlar ona kâfidir.”

  “Bekara sûresinin başından dört âyeti, Âyet-el kürsîyi ve bunu takip eden iki âyeti ve sûrenin sonunda bulunan üç ayeti kim okursa ona ve ehline o gün şeytan yaklaşamaz, kötü olan hiçbir şeyle karşılaşmaz. Bu âyetler deliye okunursa Allahü teâlânın izniyle iyileşir.”

  “Allahü teâlâ, gökleri ve yeri yaratmadan iki bin yıl önce bir kitab yazdı ve o kitabdan iki âyet indirerek Bekara sûresini bu iki âyetle kapadı. Bu iki âyet, bir evde üç gece okunmazsa, Şeytân o eve yaklaşır.”

  “Âmenerresûlü'yü öğrenin!.. Kadınlarınıza, çocuklarınıza da öğretin. Çünkü bunlar hem Kur'ân-ı kerîm, hem de duâdır.”

  “Dört şey Arş-ı a'zam altındaki hazineden indirildi. Fâtiha, âyet-el-kürsî, Âmenerresûlü, Kevser sûresi.”

  Hazret-i Ömer buyurdu ki:

  “Akıllı kişi Bakara sûresinin sonunda bulunan âyetleri (Âmenerresûlü) okumadan uyumaz.”

  Hazret-i Ali buyurdu ki: “Bekara sûresinin sonundan üç âyet-i kerîmeyi okumadan uyuyan bir kimseye ben akıllı diyemem.”

  İmâm-ı Nevevî buyurdu ki: Bu âyet-i kerîmelere okumak geceyi ihyâ etmeye kâfidir. Bazıları da, kötülüklerden korunmasına kâfi gelir demişlerdir.

  İbni Âbidîn buyuruyor ki:

  “Defin bittikten sonra, birkaç dakika etrafında oturup veya çömelip, sessizce Bekara sûresinin başını ve sonunu okumak meyyit için duâ ve istigfâr etmek müstehabdır.”

  Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:

  “Resûlullah efendimize Mi'racda üç hususi şey verildi. Birincisi beş vakit namaz. İkincisi, Âmenerresûlü, Üçüncüsü Ümmetinden Allaha hiç bir şeyi ortak koşmadan ölenlerin günahlarına şefaat etme.”

  Allâme Bedreddin Aynî buyurdu ki:

  “Âmenerresûlüyü okuyanlar için, bu âyetler, gece ibâdet, vird ve zikr yerine geçer. Sevâb ve fazîlet olarak yeter. O gece, olması muhtemel âfetlerden, şeytanın, insanların ve cinlerin şerrinden korur.”

  [Âmenerresûlü Kur'ân-ı kerîmin 50. sayfasındadır.]

  365 Gün Dua/Mehmet ORUÇ

  Yazar : Risale Forum

  Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların dışında kalırsan) helâk olursun. Hadis-i Şerif

 4. #4
  genc_kalem çevrimdışı Okumak,Yaşamaktır
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Şark-i Anadolu
  Mesajlar Mesajlar
  2.842
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 491 + 34210


  Cevap: Surelerin faziletleri

  Yasîn-i şerîfin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Her gece Yasîn sûresine devam edip, bu hâl üzere iken vefât eden kimse şehid olur.)
  (Kur'ân-ı kerîmdeki bir sûre, okuyana şefaat eder, dinliyenin affına sebep olur, âhırette korktuğundan emin olur. Bu Yâsin sûresidir.”

  “Ölüm hastası yanında Yâsin-i şerîf okununca, her harfi için bir melek gelip rûhun kolay çıkmasına duâ eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında, defninde bulununlar ve hep duâ ederler.”

  “Şeytanlar, Yasîn sûresinden ve bir de Haşr sûresinin son kısmı ile Mu'avvizeteyn sûrelerinden kaçarlar.”

  “Kabristana giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitlerin azâbları hafifler. Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevâb verilir.”

  “Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya kanmış olarak vefât eder ve doymuş olarak kabre girer.”

  “Müslüman bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki melek Cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak rûh teslim eder. Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz.”

  “Yasîn okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa, doyar. Çıplak okursa, giyinir. Bekâr okursa, evlenir. Korkan okursa, emin olur. Mahzun okursa ferahlar. Misafir okursa, seferde yardım görür. Kayıp bulunur. Hasta okursa şifâ bulur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler. Susayan okursa, suya kavuşur.”

  “Bir kimse ana-babasının veya birinin kabrini her Cuma ziyaret eder ve orada Yasîn okursa Allahü teâlâ ona, Yasîn'in her harfi miktarınca mağfiret eder.”

  “Kur'ân-ı kerîmin kalbi Yasîn'dir. Muhakkak ki o dertlere şifâdır. Allahı ve âhıret yurdunu dileyerek bir kimse Yasîn'i okursa, Allah kendisini mutlaka bağışlar.”

  “Her gece Yasîn sûresini okuyan kimse, muhakkak sûrette şehid olarak ölür.”
  “Cuma geceleri Yasîn sûresini okuyan kimse, Allahü teâlânın magfiretine kavuşmuş halde sabahlar.”

  Yasîn sûresinin faydaları


  Hadîs-i Şerîfte buyuruldu ki:


  “Kur'ân-ı kerîmde bir sûre vardır ki, ona Allah katında "Azîme" denir. O sûreyi okuyan kimse, kıyâmet günü çok kimseye şefaat edecektir. O sûre Yasîn sûresidir.”


  Yasîn sûre-i şerîfesini okumanın faidelerinden birkaçı:


  1- Eceli gelmiyen hasta şifâ bulur.
  2- Eceli gelen hasta ölüm acısı duymaz.
  3- Ölürken Cennet meleklerini görür.
  4- İnsan korktuğundan emin olur.
  5- Garipler yardımcı bulur.
  6- Aç olan, tok olur. Yani ummadığı yerden rızık gelir.
  7- Susuz olan, kanıncaya dek su bulur.
  8- Bekarların evlenmesi kolay olur.
  9- Elbisesi olmayan elbise bulur.
  10- Gayb olan şey bulunur.


  Fakat bunlara niyyet ederek ve inanarak okumak lazımdır.


  İmâm-ı Şa'rânî buyuruyor ki:


  "Hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevâbı Seyyidet Nefîse hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasîn okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun derse, bu dileğinin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir."


  Vâkıa sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Her kim, Vâkıa sûresini her gece bir defa okumayı âdet haline getirirse, ömründe fakirlik görmez.”

  “Vâkıa sûresi zenginlik sûresidir. Onu okuyunuz ve kadınlarınıza ve çocuklarınıza öğretiniz.”
  Birgün Hz. Ebû Bekr, Resûlullah efendimize; "Yâ Resûlallah, saçlarında beyazlıklar belirdi" demişti. Bunun üzerine Resûlullah efendimiz buyurdu ki:

  “Saç ve sakalımı Hûd Vâkıa, Mürselât sûreleri ağarttı.”

  Resûlullah efendimizin böyle buyurması, bu sûrelerde, kıyâmet hallerini, eski kavimlerin uğradığı âkıbetleri düşünmesi ve ümmeti için üzülmesi sebebiyledir.

  Abdullah bin Mes'ûd gözlerini açtı ve buyurdu ki:

  "Onlara Vâkıa sûresini bırakıyorum. Bu sûreyi okuyan aslâ fakirlik yüzü görmez."
  [Vâkıa sûresi, Kur'ân-ı kerîmde 533 -536 sayfalar arasındadır.]

  Nebe sûresinin fazîleti

  Hadîs-i Şerîflerde buyuruldu ki:

  “Amme sûresini okuyan bir kimseye Allahü teâlâ, kıyâmet günü soğuk Cennet şerbeti ikram eder”

  “İkindi namazından sonra Nebe sûresini okuyan kimseye Cenab-ı Hak kıyâmet azabını hafifletir.”

  “Her kim Amme sûresini devamlı olarak ikindi namazından sonra okursa, Allahü teâlâ o kimsenin rızkını artırır, dünyadan âhıretteki yerini görmedikçe çıkmaz.”

  Kutbuddîn İznikî buyurdu ki:

  "Nebe sûresini güneş doğarken okuyan kimse, bütün âfetlerden emin olur."
  [Nebe sûresi Kur'ân-ı kerîmin 581. sayfasındadır.]

  Mu'avvizeteyn (Felâk, Nâs) sûrelerinin fazîleti

  Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

  “Ey Cübeyr, yolculuğa çıktığında, arkadaşlarının içinde en iyi durumda olmak, sıkıntı çekmemek ve rızık bakımından rahat olmak istersen, Kulyâ, İzâcâe, kulhüvallahü ehad, kul e'ûzü birabbinnâs oku. Okurken besmele ile başla, besmele ile bitir!”
  Ukbe bin Âmir radıyallahü anh anlatır:

  Bir zaman Peygamber efendimizle yolculuk yaparken şiddetli bir fırtınaya tutulduk. Resûlullah, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyup, bana buyurdu ki:
  “Ey Ukbe, bu iki sûre ile Allaha sığın; zira Allaha hiç bir kul bunlardan daha fazîletli birşey ile sığınamaz!”
  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Kulhüvallahü ehad, Felâk ve Nâs sûrelerini sabah akşam üç defa oku! Bunlar sana kâfidir.”

  “Cuma namazından sonra, yedi defa İhlâs ve Mu'avvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan ve kötü işlerden korur.”

  “İki sûreyi çokça okuyun! Allahü teâlâ sizi âhırette onlarla fyadalandırıcaktır. Mu'avvizeteyn kabri nûrlandırır, şeytanı uzaklaştırır. Sevâbları ve dereceleri arttırır. Mîzânda ağır gelir ve sâhibini Cennete götürür.”

  Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî buyurdu ki:

  "Dertlerden kurtulmak için Mu'avvizeteyni çok okumak da faydalıdır."
  Hazret-i Âişe vâlidemiz, Peygamber efendimizin yatacağı zaman, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini okuyup, ellerine üflediğini, sonra da elleri ile vücudunu sıvazladığını bildirmektedir.

  İmâm-ı Rabbânî hazretleri de, "Sıkıntılı zamanlarda dört kul'leri yani kulyâ, kulhüvallahü ehad, Felâk ve Nâs sûrelerini çok okumalıdır" buyurmaktadır.
  Felâk sûresini çok okuyan kimseye, Cenab-ı Hak, kolay yollardan rızık nasip eder. İnsanların hasedinden, her türlü şer ve kötülüklerden muhafaza eder.
  Nâs sûresini devamlı okumayı alışkanlık haline getiren kimse, daima sıhhat ve âfiyette olur. Nazara karşı okunursa, şifâ bulur.

  Son nefesini vermekte olan kimse için bu sûre okunursa, rûhu bedenden rahatça ayrılır. Yatağa girerken okuyan kimse, cin ve şeytan şerrinden kurtulur. Vesvesesiz, korkusuz rahat bir uyku uyur.

  Seyyid Abdülhakim Arvâsî buyurdu ki:

  "Âyetel-kürsî, İhlâs, Mu'avizeteyn ve Fâtiha sûrelerini sık sık okumak da, insanı cinden muhâfaza eder."

  Fâtiha-i şerîfenin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Fâtiha sûresi, ölümden başka her derde devâdır.”

  “Fâtihayı ve İhlâs sûresini okuyan, Kur'ân-ı kerîmin üçte birini okumuş sayılır.”
  “Bir kimse evine gelince, önce Fâtiha sûresini daha sonra İhlâs sûresini okursa, Allahü teâlâ o evden fakirliği giderir, yerine huzur ve bereket ihsân eder.”

  “Yatağa girildiğinde, uyumadan önce Fâtiha ve İhlâs sûrelerini okuyan, ölüm hariç bütün tehlikelerden emin olur.”

  “Bir kimse, yatağa girdiğinde, Fâtiha sûresini, Âyet-el kürsî'yi, Veinne Rabbeküm âyetini.. (Muhsinin'e kadar), Haşr sûresinin sonunu, İhlâs ve
  Muavvizeteyn sûrelerini okur, ondan sonra uyursa, Allahü teâlâ, o kimseyi her türlü tehlikelerden korumak için iki melek görevlendirir.
  O iki Melek sabaha kadar onu korur. Şayet sabaha kadar vefât etmiş olursa, bütün günahları bağışlanır.”

  “Bir kimse, Cuma namazından sonra Fâtiha sûresini, İhlâs ve Mu'avvizeteyn sûrelerini yedişer defa okursa, Allahü teâlâ o kimsenin hem dünyasını hem âhiretini, hem de çoluk çocuğunu gelecek Cumaya kadar himayesine alır ve her türlü tehlikeden korur.”

  “Yağmur suyunu toplayıp, üzerine fâtiha-i şerîfe, Âyet-el-kürsî, İhlâs ve Kul-e'ûzü sûreleri yetmişer kere okunur, bu sudan aralıksız yedi sabah içenlerin hastalıkları, ağrıları zâil olur.”

  “Ey Câbir! Kur'ân'da nâzil olan sûrenin hayırlısını sana haber vereyim mi? Bu Fâtiha'dır. Onda her derde şifâ vardır.”

  Abdülazîz Dehlevî buyurdu ki:

  "Yedi kere Fâtiha okuyup, derd, ağrı olan uzva üflenirse, şifâ hâsıl olur."

  Mevlânâ Muhammed Osman buyurdu ki:

  "Duâların en kıymetlisi ve fâidelisi Fâtiha sûresidir."
  Fâtiha şifâdır

  Ebû Hüreyre buyurdu ki:

  "Fâtiha sûresi indirildiğinde İblis hased ve kederinden ağlayıp inledi."


  İmâm-ı Mücâhid buyurdu ki:


  "Şeytan dört defa inlemiştir."


  1- La'nete uğradığı zaman,
  2- Cennetten çıkarıldığı zaman,
  3- Muhammed aleyhisselam, peygamber gönderildiğinde,
  4- Fâtiha sûresi nâzil olduğunda."


  Ebü'l-Hasen Şâzili buyurdu ki:


  "Yedi defa Fâtiha sûresini okuyup dert ve ağrı olan uzva üflenirse, şifâ hasıl olur. Âyet-i kerîmenin ve duânın tesir etmesi için okuyanın ve okutanın Ehl-i sünnet itikadında olması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram yimemesi ve karşılık olarak ücret istememesi şarttır."

  365 Gün DUA/Mehmet ORUÇ
  Yazar : Risale Forum

  Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların dışında kalırsan) helâk olursun. Hadis-i Şerif

 5. #5
  genc_kalem çevrimdışı Okumak,Yaşamaktır
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Şark-i Anadolu
  Mesajlar Mesajlar
  2.842
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 491 + 34210


  Cevap: Surelerin faziletleri

  Enfâl sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

  “Sûre-i Enfâl ve Sûre-i Tevbe'yi okuyan kimseye ben şefaatçıyım. Ve o kimsenin münâfıklıktan beri olduğuna şahidlik ederim. Arşı yüklenen melekler ölünceye kadar onun için istigfâr ederler.”

  En'âm sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Bir kimse, sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra, En'âm sûresinin başındaki üç âyet-i okursa, Allahü teâlâ, o kimse için yetmiş bin melek vazîfelendirir, bunlar kıyâmete kadar o kimse için istigfâr ederler.”

  “Kim En'âm sûresini, arasına dünya kelâmı sokmadan okursa, Allahü teâlâ o kimsenin geçmiş günahlarını affeder.”

  “Hâlis bir niyetle kılınan iki rek'at namazda, Fâtihadan sonra En'âm sûresini okuyan, her türlü tehlikelerden korunur.”

  “Kim En'âm sûresini gece ve gündüz okursa, yetmiş bin melek ona istigfâr eder ve onun için af diler.”

  Hazret-i Ömer buyurdu ki:

  "En'âm sûresi Kur'ân-ı kerîmin en fazîletli sûrelerinden biridir."

  İmâm-ı Şâfiî buyurdu ki:

  "Her kim sabah ve akşam sûre-i En'âm'ın başındaki üç âyetini yedişer defa okuyup ellerine üfleyerek vücûdunu mesh ederse, hastalık ve ağrılardan emin olur."

  Âl-i İmrân sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “İki beyaz gül bahçesini okuyunuz. Bu bahçeler Bekara ve Âl-i İmrân sûreleridir. Bu iki sûre, kıyâmet gününde birer beyaz bulut, birer beyaz mermer kitlesi gibi okuyucularının üzerinde durur, mahşerin şiddetli hararetine karşı gölge yaparak serinliğe vesîle olurlar.”

  “Kim Âl-i İmrân sûresini cuma günü okursa, güneş batıncaya kadar ona Allahü teâlâ rahmet, melekler de istigfâr ederler.”

  “Allahü teâlânın ism-i a'zamı şu iki âyettir: Birincisi Bekara sûresinin 163'üncü âyeti, ikincisi Âl-i İmrân sûresinin başı.”

  “Âl-i İmrân'ı okuyan kimseye kıyâmet günü sırat üstünde, okuduğu her bir âyetin karşılığında emniyet verilir.”

  Abdullah bin Mes'ûd buyurdu ki:

  "Âl-i İmrân sûresi; gecenin sonunda kalkıp okuyan yoksul için ne güzel bir hazinedir."

  Abdullah bin Abbâs buyurdu ki:

  "Kim Âl-i İmrân sûresini okursa zengin olur."

  Kâfirûn (Kulyâ) sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Kim herhangi bir gecede Kâfirûn (Kulyâ) sûresini okursa, çok güzel ve hayırlı bir iş yapmış olur.”

  “Kim kulyâ sûresini okursa, ona Kur'ân-ı kerîmin dörtte birini okumuş gibi sevâb verilir. Ondan şeytanlar uzaklaşır, şirkten berî olur ve kıyâmetin şiddetinden emin olur.”

  “Yatarken Kulyâ sûresini okumak, Allaha şirk koşmaktan alıkoyar.”

  Peygamber efendimiz(S.A.V) Kulyâ sûresi okuyan birine rastladığında buyurdu ki:

  “Bu kişi şirkten uzak ve berî oldu.”

  Peygamber efendimiz(S.A.V) buyurdu ki:

  “Kulyâ sûresini okuduktan sonra uyu! Zira bu sûreyi okumak şirkten kurtuluştur.”

  Kâfirûn sûresini, İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri ile birlikte okuyanın rızkı artar, hali düzelir.

  İmâm-ı Rabbânî hazretleri buyuruyor ki:

  "Her türlü şerden korunmak için ve sıkıntılı zamanlarda dört kul'ü çok okuyunuz."
  [Dört kul, Kulyâ, Kulhüvallahü ehad, Felâk ve Nâs sûreleridir.]

  Haşr sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Kim sabahleyin üç defa "E'ûzü billâhissemîil alîmi mineş-şeytânirrâcîm" dedikten sonra Haşr sûresinin sonundaki üç âyeti okursa, Allah kendisine yetmiş bin melek vazifelendirir. Bunlar akşama kadar o kişiye duâ ve istigfâr ederler. Eğer o gün vefât ederse şehid olarak ölür. Bu âyetleri akşamleyin okuyan da aynı şeylere kavuşur.”

  “Haşr sûresinin sonunu okuyan kimsenin, geçmiş ve gelecek günahlarını [Farz ve kul borçları hâriç] Allahü teâlâ affeder.”

  Âlimlerimiz buyuruyor ki:

  "Her sabah ve akşam Haşr sûresinin sonunu okuyanlar âhiret şehidi olurlar."

  Kadr sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Her kim abdest aldıktan sonra, "kadr" sûresini bir kere okursa, Hak teâlâ, o kimseyi sıddıklardan yazar. İki kere okursa, şehidlerden yazar. Üç kere okursa, Peygamberlerle haşreder.”

  “Beni rüyasında görmek isteyen kimse, Cuma gecesi dört rek'at namaz kılıp, her rekatinde Fâtiha-i şerîfe ile Ve'dduhâ, Elem neşrah, İnnâ enzel-nâhü ve İzâ zülzilet-il-Ardu sûrelerini okusun! Sonra bana yetmiş defa salevât-ı şerîfe getirsin. Yetmiş defa istigfâr da edip uyursa, beni rüyasında görür.”

  Büyüklerden birisi yanındakilere sordu:

  "Size ism-i a'zamı öğreteyim mi?"

  "Öğret" denildiğinde buyurdu ki:

  "Fâtiha, İhlâs, Âyet-el kürsî ve bir de İnnâ enzelnâ sûrelerini okuyun! Sonra kıbleye dönerek arzu ettiğiniz şekilde duâ edin! Allah şüphesiz duânızı kabul buyurur."

  Bazı âlimler buyurdu ki:

  "Kim Kadr sûresini Cuma gecesi bin defa okursa, Peygamber efendimizi rüyasında görmeden ölmez."

  Âlimlerimiz buyurdu ki:

  "Meyyit defn edilirken yedi sûreyi okumak müstehabdır. Bu yedi sûre, Kadr, Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Mu'avvizeteyn ve Fâtiha sûreleridir."

  Mü'min (Hâ mîm) sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Herşeyin bir özü vardır. Kur'ânın özü ise, "Hâ mîm"lerdir.”

  “Her kim Âyet-el kürsî ve Mü'min sûresini okursa, o gün içerisinde bütün fenâlıklardan muhâfaza olunur.”

  “Cennet bahçelerinde yükselmeyi arzu eden kimse, "Hâ mîm"leri okusun.”

  “Her kim Mü'min sûresini (İleyhil masîr)e kadar ve Âyet-el kürsî'yi sabahleyin okursa, bu kimse bütün bela ve musibetlerden korunur. Akşam okursa, sabaha kadar bütün fenâlıklardan muhâfaza olunur.”

  “Hâ mîm'ler yedidir: Cehennemin kapıları da yedidir. Her Hâ mîm gelip Cehennemin bir kapısına durur ve; "Yâ Rab, bana inanan ve beni okuyan kişiyi bu kapıdan içeri sokma" diye yalvarır.”

  “Kim Mü'min sûresini okursa, ona duâ etmeyen ve onun için istigfârda bulunmayan hiçbir nebî, sıddîk, şehid ve mü'min rûhu kalmaz.”

  “Allahü teâlâ, yedi Hâ mîm'leri bana Tevrât yerine; Elîf lâm râ'lardan Tâ sîn mîm'lere kadar olan sûreleri İncil yerine; Tâ sîn mim'ler ile Hâ mîm'ler ve Mufassal yani Hucurât'tan sonraki sûreler ile üstün kıldı, benden önce hiç bir peygamber onları okumamıştır.”

  Abdullah bin Mes'ûd buyurdu ki:

  "Hâ mîm"ler Kur'ân-ı kerîmin süsüdür."
  Yazar : Risale Forum

  Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların dışında kalırsan) helâk olursun. Hadis-i Şerif

 6. #6
  genc_kalem çevrimdışı Okumak,Yaşamaktır
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Şark-i Anadolu
  Mesajlar Mesajlar
  2.842
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 491 + 34210


  Cevap: Surelerin faziletleri

  Fetih sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Fetih sûresini okuyan kimse, Hudeybiye ağacının altında bana bîât eden kimse gibi sevâb alır.”

  “Ramazanın birinci gecesi kim namazda, Fetih sûresini okursa, Allahü teâlâ o kimseyi bütün sene korur.”

  “Kim Fetih sûresini okursa, sanki Mekke'nin fethinde Resûlullah ile berâber bulunmuş gibidir.”

  “Bu gece bana bir sûre indirildi ki, o bana dünya ve içindekilerden daha sevimlidir. Bu sûre "İnnâ fetahnâ"dır.”

  İmâm-ı Sa'lebi buyurdu ki:

  "Sûre-i Feth'i okuyanların, meleklerin tesbîhlerinden ve zikirlerinden nasîbi vardır."

  Duhân (Hâ mîm) sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Bir kimse, Duhân sûresini akşamleyin okursa, sabaha kadar yetmiş melek o kimse için Cenâb-ı Haktan mağfiret talebinde bulunur. Cenâb-ı Hak da, o meleklerin taleplerini kabûl buyurur.”

  “Bir kimse, Yâsîn ve Duhân sûrelerini herhangi bir Cuma gecesinde baştan sona kadar okur ve bu okuduğu sûrelerin kudsiyyetine gereği gibi inanır ve güvenirse, Cenâb-ı Hak, o kimsenin geçmişteki günahlarını bağışlar.”

  “Kim geceleyin Duhân sûresini okuyup namaz kılar, sonra yatarsa, yetmiş bin melek onun için istigfâr getirir.”

  Nasr (İzâ Câe) sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “İzâ câe nasrullahi sûresi, Kur'ânın dörtte birine denktir.”

  “Kim İzâ câe nasrullahi'yi okursa, Mekke-i Mükerreme'nin fethinde hazır bulunup da şehîd olmuş gibi sevâb alır.”

  “Ey Cübeyr! Yolculuğa çıktığında, arkadaşlarının içinde en iyi durumda olmak, sıkıntı çekmemek ve rızık bakamından rahat olmak istersen, Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini oku...”

  Fahreddîn-i Râzi buyurdu ki:

  "Nasr sûresi mü'minlerin sûresidir. Her mü'min bu sûreyi okuduğunda, Allahü teâlâ işlerini kolaylaştırır, onu düşmanları üzerine gâlip kılar, maîşet sıkıntısı çektirmez, tevbesini kabul, günahlarını affeder."

  Âlimler buyurdu ki:

  "Fetih sûresini okumaya gücü yetmeyen Nasr sûresini okusun."
  Asr sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Kim Asr sûresini okursa, Allahü teâlâ onun günahlarını affeder. Hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olur.”

  Ebû Huzeyfe buyurdu ki:

  "Resûlullahın Eshâbından iki kimse karşılaştıklarında, biri diğerine Asr sûresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selâm vererek ayrılırlardı."

  İmâm-ı Şâfiî buyurdu ki:

  "Kur'ân-ı kerîmde başka hiçbir sûre nâzil olmasaydı, şu pek kısa olan Asr sûresi bile, insanların dünya ve âhiret saadetlerini te'mine yeterdi. Bu sûre, Kur'ân-ı kerîmin bütün ilimlerini içine alır."

  Kehf sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Kim Kehf sûresini başından on âyet ezberlerse, Deccâl'ın şerrinden korunur.”

  “Kim Kehf sûresini okursa, bulunduğu yer ile Mekke arası kendisi için bu okuma nedeniyle aydınlanıp nûr olur. Kim Kehf sûresinin sonundan on âyet okursa, sonra da Deccâl çıksa, artık ona zararı dokunmaz.”

  “Kim cuma günü Kehf sûresini okursa, onun için ayağını bastığı yerden göğe kadar bir nûr fışkırır. Bu nûr kıyâmet günü onun yolunu aydınlatır ve o kişinin iki cuma arasında işlemiş olduğu küçük günahlar bağışlanır.”

  “Azamet ve büyüklüğü yer ile gök arasını dolduran sûreyi size haber vereyim mi? Bu sûreyi yazana da yine yer ile gök arasının dolusunca ecir vardır. Kim onu cuma günü okursa, iki cuma arasında işlediği küçük günahları magfiret olunur. Bu sûre Kehf sûresidir.”

  “Kim Kehf sûresinin son beş âyetini okuyup yatarsa, Allahü teâlâ onu istediği saatte uyandırır.”

  “Kehf sûresi okunan eve o gece şeytan girmez.”

  “Kim herhangi bir gecede Kehf sûresinin 110'uncu âyetini okursa, bu okuyuş kendisi için Aden-i Ebyen'den (Yemen'de bir ada) Mekke'ye kadar olan mıntıkaları aydınlatan içi meleklerle dolu bir nûr olur.”

  Senâullah Dehlevî buyurdu ki:

  "Cuma gecesi veya gündüzünde Kehf sûresini okumak çok sevâbdır."

  Abdullah bin Mes'ûd buyurdu ki:

  "İsrâ, Kehf ve Meryem sûreleri ilk inen sûrelerdendir. Bu sûreler benim ilk servetimdir."

  Tekâsür sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Beni Hak Peygamber olarak gönderen Allahü teâlâya yemîn ederim ki, muhakkak Elhâkümüttekâsür'ü okumak bin âyet okumaya denktir.”

  Peygamber efendimiz(S.A.V) bir gün eshâbına buyurdu ki:

  “Her gün bin âyet okumaya hanginizin gücü yeter?” Eshâb-ı kirâm,

  "Yâ Resûlallah, bin âyet okumaya kimin gücü yeter?" dedi.

  Resûlullah(S.A.V);

  “Elhâkümüttekâsür'ü okumaya gücünüz yetmez mi?” buyurdu.

  "Tekâsür sûresini okuyan kimse, melekût âleminde, şükrü yerine getiren diye çağrılır."

  Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

  “Tekâsür sûresini okuyan kimse, melekût âleminde, şükrü yerine getiren diye çağrılır.”

  Abdullah bin Şihhîr diyor ki: "Tekâsür sûresinin nâzil olduğu zaman Resûlullaha gittim. Resûlullah efendimiz; “İnsanoğlu; malım malım der durur. Senin yiyip bitirdiğin, harcayıp tükettiğinden başka malın mı var?” buyurdu."

  Kabristana gelen kimsenin, mezârın sağ yanına, ya'ni kıble tarafına ayak ucuna yakın durması, selâm vermesi, ayakta veya çömelip veya oturup, Bekara sûresinin başını ve sonunu,

  Yasîn-i şerîf sûresini, Tebâreke, Tekâsür, İhlâs ve Fâtiha sûrelerini okuyup meyyite hediye etmesi müstehabdır.

  *365 Gün DUA/Mehmet ORUÇ
  Yazar : Risale Forum

  Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların dışında kalırsan) helâk olursun. Hadis-i Şerif

 7. #7
  genc_kalem çevrimdışı Okumak,Yaşamaktır
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Aug 2009
  Nereden Yer
  Şark-i Anadolu
  Mesajlar Mesajlar
  2.842
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 491 + 34210


  Cevap: Surelerin faziletleri

  Tevbe (Berâe) sûresinin fazileti
  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Kur'ân-ı kerîm bana âyet âyet, harf harf nâzil oldu. Ancak, Tevbe ve İhlâs sûreleri hâriç. Bunlar bana 70 bin melekle berâber nâzil oldu.”

  “Enfâl ve Tevbe sûrelerini okuyan kimseye şefâ'atçiyim ve o kimsenin münâfıklıktan uzak olduğuna şehâdet ederim.”

  “Her kim Tevbe sûresinin son âyetini, sabah ve akşam yedişer defa okursa, Allahü teâlâ bütün işlerinde o kuluna kâfi gelir.”

  Zilzâl sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Zilzâl sûresi Kur'ân-ı kerîmin yarısına denktir.”

  “Bir kimse Cuma gecesi iki rek'at namaz kılar ve onda Fâtiha ve onbeş kere Zilzâl sûresini okursa, Allahü teâlâ onu kabir azâbından ve kıyâmet sıkıntılarından emîn kılar.”

  Adamın biri Resûlullah efendimize gelerek, "Yâ Resûlallah! Bana öz ve herşeyi içine alan bir sûre öğret" dedi. Resûlullah efendimiz; “Zilzâl sûresini oku!” buyurdu. Adam; "Seni hak din ile gönderen Allaha yemîn ederim ki, bunun dışında bir şey yapmam" dedi ve kalkıp gitti. Resûlullah efendimiz; “Adamcağız kurtuldu” buyurdu.

  “Kim herhangi bir gecede Zilzâl sûresini okursa, Kur'ân-ı kerîmin yarısını okumuş gibi sevâb kazanır.”

  Secde sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

  “Kim Secde ve Mülk sûrelerini yatsı namazından sonra okursa, sanki Kadir gecesini ihyâ etmiş gibi sevâb kazanır.”

  Câbir bin Abdullah buyurdu ki:

  "Resûlullah efendimiz Secde ve Mülk sûrelerini okumadan uyamazlardı."

  Muhammed bin Alkamî buyurdu ki:

  "Her gece Tebâreke ve Secde sûresini okuyanlara kabir suâli olmaz."

  Yahya bin Ebî Kesîr dedi ki:

  "Peygamber efendimiz Eshâbına Secde ve Tebâreke sûrelerini okumayı emretmiştir. Zira bu iki sûrenin her âyeti diğer sûrelerin yetmiş âyetine bedeldir. Kim bu iki sûreyi yatsıdan sonra okursa, bu ikisini Kadir gecesinde okumuş gibi sevâb alır."

  Hâlid bin Ma'dân buyurdu ki:

  "Kurtuluşa götüren Secde sûresini okuyunuz. Zira bana ulaşan habere göre, adamın biri sırf bu sûreyi okur, başkasını okumazmış. Çok da kusûrları varmış. Bu sûre o kişiye Allah katında kanat germiş ve şöyle yalvarmış: Yâ rab, bu kulunu bağışla! O beni çok okurdu. Allahü teâlâ da sûrenin şefâ'atini kabûl etmiş ve şöyle buyurmuştur: Onun her günahına karşılık bir sevâb yazınız ve kendisini bir derece yükseltiniz."

  İbni Abbâs buyurdu ki:

  "Peygamber efendimiz, Cuma günleri sabah namazlarında Secde ve Hel Etâ sûrelerini okurdu."


  Hûd sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Hûd sûresi beni ihtiyârlattı.”

  “Cuma günleri Hûd sûresini okuyunuz.”

  “Ümmetim gemiye bindikleri vakit, Hûd sûresi 41. âyetini okumaları, onların emniyetleridir.”

  Yezîd bin Ebân diyor ki:

  "Bir gece Resûl-i Ekrem'i rü'yâda gördüm ve ona Hûd sûresini okudum. Bitirince bana, "Bu sûreyi okudun, ancak bunun ağlaması nerede" buyurdu.


  Duhâ sûresinin fazîleti

  "Rivâyete göre, Eshâb-ı kirâm ve Tâbi'înden bir grup, bir şey kaybettikleri zaman, Duhâ sûresini okur ve kaybettiklerini bulurlardı."

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Allahü teâlâ, sûre-i Duhâ'yı okuyan kimseye mahşer günü, ev halkına, akrabâlarına, komşularına, dostlarına şefâ'at izni verir.”

  “Duâ sûresini okuyan kimseye Arafat'ta benimle beraber olana verilen ecir kadar ecir verilir.”

  İmâm-ı Gazâlî buyurdu ki:

  "Rivâyete göre, Eshâb-ı kirâm ve Tâbi'înden bir grup, bir şey kaybettikleri zaman, Duhâ sûresini okur ve kaybettiklerini bulurlardı."

  Kıyâme sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Kıyâme sûresini devamlı okuyan kimse, Kıyâmet gününde açık alınla haşrolunur.”

  “Kim kıyâme sûresini okursa, ben ve Cebrâil (aleyhisselâm) kıyâmet günü, kıyâmete inandığına dâir ona şâhidlik yaparız."
  Câsiye sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Kim Câsiye sûresini baştan sona kadar okursa, Allahü teâlâ, o kimseyi dünya ve âhıretin her türlü fenâlıklarına karşı perdeler.”

  “Kim Câsiye sûresini okursa, hesap günü, Allahü teâlâ onun utanılacak şeylerini örter ve korkusunu giderir.”

  Sebe' sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Kim Sebe' sûresini baştan sona kadar devamlı olarak okumasını âdet hâline getirirse, Allahü teâlâ o kimseyi kıyâmet gününde Peygamberlerle müsâfeha ettirir.”

  "Kim Sebe' sûresini okursa, hiçbir resûl ve nebî kalmaz ki, kıyâmet günü ona arkadaş olmasın ve müsâfehâ etmesin.”

  Fâtır sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

  “Fâtır sûresini okumayı âdet haline getiren kimse, Cennete dilediği kapısından girmeye hak kazanır.”


  Beyyine sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Kim Beyyine sûresini okursa, kıyâmet günü, hayrın, iyiliğin kaynağı ile berâber olur.”

  “Allahü teâlâ, Beyyine sûresini okuyan kişinin kırâatini dinler ve şöyle buyurur: Müjde olsun kulum! İzzetime yemîn olsun ki, gerek dünya ve gerek âhiret hâllerinden hiç birinde seni unutmayacağım ve seni Cennete yerleştireceğim tâ ki hoşnut oluncaya kadar.”

  “Beyyine sûresini münâfıklar okumaz ve kalbinde Allahü teâlânın varlığında şüphesi olan da okuyamaz. Allahü teâlâya yemîn ederim ki, yer ve gök yaratıldğından beri melekler bu sûreyi okuyarlar. Kim bu sûreyi okursa, Alalhü teâlâ onun dînini ve dünyasını muhâfaza eder ve onun için istigfâr edecek melekler gönderir.”

  Enes bin Mâlik şöyle anlatır: "Peygamber efendimiz, Übey bin Ka'b'a buyurdu ki: “Allahü teâlâ, Beyyine Sûresini sana okumamı emretti.” Übey; "Ey Allahın resûlü!.. Allahü teâlâ benim adımı da andı mı?" dedi. Peygamber efendimiz; “Evet” buyurdu. Bunun üzerine Übey bin Ka'b ağlamaya başladı.

  [Kur'ân-ı kerîmde 600. sayfadadır.]

  Kureyş sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

  “Kim, Kureyş Sûresini okursa, Allahü teâlâ ona, Ka'be'yi tavâf edenlerin ve orada i'tikâfta bulunanların adedinin on katı hasene verir.”

  İmâm-ı Rabbânî buyurdu ki:

  "Korkulu yerlerde ve düşman karşısında emîn ve rahat olmak için Kureyş Sûresini okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Her gün ve her gece hiç olmazsa onbirer defa okumalıdır."


  Müddessir sûresinin fazîleti

  Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

  “Müddessir Sûresini her zaman okumayı alışkanlık hâline getiren kimseye, Allahü teâlâ Mekke'de yaşıyan müminlerin sevâbı kadar sevâb ihsân eder.”

  Kur'ân-ı kerîmdeki sûreleri okuyanlara verileceği bildirilen sevâblar, harâm işlemeyip, helâl lokma yiyenler, farz ve vâcib olan ibâdetleri yapıp kul borcu olmayanlar içindir. Ehl-i sünnet i'tikâdında olmak ve belirtilen fayda ve sevâbları bu sûrelerden değil, Allahü teâlâdan bilmek lâzımdır.
  [Kur'ân-ı kerîmde 576. sayfadadır.]

  *Mehmet ORUÇ/365 Gün DUA

  Yazar : Risale Forum

  Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen ya da ilmi seven ol. Fakat sakın beşincisi olma; (bunların dışında kalırsan) helâk olursun. Hadis-i Şerif

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 18 kullanıcı var. (0 üye ve 18 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222