“Ey Ademoğulları!
Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evladı,
ne de evladın babası namına bir şey ödeyemeyeceği
günden çekinin. Bilin ki, Allah’ın verdiği söz gerçektir.
Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah’ın
affına güvendirerek sizi kandırmasın. Kıyamet vakti
hakkındaki bilgi ancak Allah’ın katındadır. Yağmuru O
yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne
kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini
de bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden
haberdardır.”
Lokman Sûresi, ayet 33-34