[Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
[Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]


Ankebut suresinde böylesine açık ve net bir mucizenin olabileceğine inanamayacaksınız.
Ankebut suresinin sure numarası 29 dur. Bu surenin 38. ayetinde Semud ve
Ad kavminden bahsedilerek, onların yaşadıkları yerler hakkında beyanda
bulunulduğu ve açıklama yapıldığı belirtilmektedir. İster istemez tam bu ayette
bu kavimlerin yaşadığı yerler hakkında açıklama yapıldığının belirtilmesi, bu
yer belirlemenin bir çeşit navigasyon koordinatıyla gerçekleşebileceğini
düşündürdü. Dünya üzerinde bildiğiniz üzere ancak paralel ve meridyenlerle
(enlem-boylam) bir yer belirleme mümkündür. Bunun için iki veri gereklidir:
Enlem ve boylam değerleri.
Kuran-ı Kerim’deki ayetlerin de bir koordinatı bulunur. Bunlar o ayetin Kuran’ın neresinde olduğunu anlamamıza
yardımcı olur. Tahmin edeceğiniz üzere Ankebut suresi 38. ayetin koordinatı olan
(29: 38) verilerini enlem –boylam değeri olarak uyarladığımızda ortaya çok
şaşırtıcı bir mucize çıkmaktadır. Gerçekten de 29. Kuzey paraleli ile 38. doğu
meridyenin birleştiği nokta, ayette geçen kavimlerin yaşadığı bölgeye isabet
etmektedir. Semud kavmi, Ad kavminin devamı olan bir toplumdur. Ad kavmi helaka
uğradıktan sonra ilk yaşadıkları bölge olan Arabistan Yarımadasının güneyinden,
kuzeye göç etmişler ve Semud kavmini oluşturmuşlardır. Aynı bölge bu bakımdan Ad
ve Semud’un yaşadığı yerlere karşılık gelmektedir. Aynı şekilde 36. ve 37
ayetlerde bahsedilen Medyen kavminin yaşadığı bölge de tam olarak 29. paralel
ile 36. Ve 37. meridyenlerin birleştiği yerlere karşılık gelmektedir. Üstelik
Semud kavmnin yaşadığı yerle ilgili olarak Medine (Hicaz) ile Şam arasındadır
deniyor ve Medine ile Şam arasına bir doğru çizdiğimizde tam orta noktası 29.
kuzey paraleli ile 38. doğu meridyeninin kesiştiği noktaya rastlıyor. Bu coğrafi
bölgelerin haritaları ve haritalar üzerindeki enlem-boylam gösterimleri ilgili
çalışmada kaynaklarıyla birlikte mevcuttur.
Bunlarla da bitmiyor. Lut
Gölü’nün coğrafi konumu ve Hz. Musa’nın denizi yardığı tahmin edilen bölgelerin
de koordinatları sure ve ayet numaralarıyla işaretlenmiş.
Neden kuzey
paralelleri ve doğu meridyenlerinin esas alınması gerektiğinin de çok basit bir
açıklaması vardır. Sure ve ayet numaraları doğal olarak pozitif tamsayılardan
oluşmaktadır. Koordinat düzleminde her iki unsurun da pozitif olduğu bölge (+x,
+y), dünya haritasına uyarlandığında kuzey paralelleri ile doğu meridyenlerine
karşılık gelmektedir. (Ekvatoru x- ekseni, 0 derece boylamını da y- ekseni
olarak varsayıyoruz. )
Ayrıca neden Ankebut?... Ankebut örümcek anlamına
gelir. Surenin bir ayetinde örümceğin evinden bahsedilir ve sure adını bu
ayetten alır. Örümceğin evi, bilindiği üzere örümcek ağındandır. Örümcek ağı
şekil itibariyle doğadaki yapılar içerisinde paralel ve meridyenlere en çok
benzeyenidir. Üstelik El-Ankebut kelimesi teknik bir terim olarak, lehva
üzerindeki şebeke ( ağ, örgü, ızgara) anlamına gelmektedir. Tıpkı bir haritanın
üzerindeki enlem- boylam çizgileri gibi…
Daha ne kadar açık bir mucize
bekleyebiliriz ki…
www. yenimucizeler. com
Bu konuların dışında yeni
tespitlerimden biri olan, Hz.Adem ve Havva'nın yeryüzüne indirildiği yerin
koordinatlarıyla ilgili olan ve National Geografic kurumunun yürüttüğü
Genografic Project çalışmasına dayanan mucizevi uyumu da incelerseniz çok
sevinirim.2/Bakara:36 ayetiyle 2:36 koordinatlarının nasıl mucizevi bir şekilde
uyum gösterdiğine tanık olacaksınız
[Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
Ayrıca şu konunun da mutlaka incelenmesinde fayda vardır:
[Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.]
BU VE DİĞER BİRÇOK MUCİZENİN İNSANLIĞA DUYURULARAK İSLAM
İNANCININ YAYILMASINA KATKIDA BULUNMANIZI RİCA EDERİM...
EĞER MESAJIMI
OKUDUYSANIZ KISA BİR YORUM GÖNDERİRSENİZ SEVİNİRİM..
ALLAH`A EMANET
OLUN..