:037::037::037:Tutmadığı orucundan dolayı derin üzüntüye kapılan genç, ümitsiz diye imzaladığı sorusunda diyor ki: "Ramazan'da sıcaklardan çekinerek orucumu tutmadım. Bayram günü arkadaşlarımın sevinç ve mutluluklarını görünce, ben neden onlar gibi orucumu tutup da bu mutluluktan nasibimi alamadım diye kendimi suçlayıp ümitsizliğe kapıldım.

Orucumu tutmadığım için Allah beni affetmez mi? Sizden ümit veren bir şeyler anlatmanızı bekliyorum. Bana, Allah seni de affeder diyebilir misiniz anlatacağınız şeylerle? (Ümitsiz)"

***

Yaptığı yanlıştan dolayı ümitsizliğe kapılan bu hassas kardeşimize Davud Aleyhisselam'dan mesaj yüklü bir olay anlatayım da, tövbe eden putperesti affeden Allah, orucunu tutmayan mümini affeder mi etmez mi, kendisi düşünsün.

Davud Aleyhisselam'a şikâyete gelen semt halkı:

-Ey Allah'ın nebisi derler, içimizde zalim bir putperest adam var. Zulmüne daha fazla tahammül edemeyeceğiz, bu zalimi bir sorguya çek de adaletini göster.

Dâvud Aleyhisselâm şikâyet edilen putperesti huzuruna çağırıp sorguya çeker.

Şahitlerin ittifakıyla sabit olur ki, cinayetler işlemiş olan putperestin cezası idamdan başkası değildir. Hükmünü tereddütsüz verir: Götürün bu putperest katili, tenha bir yerde sağlam bir ağaca asın!

Davacılar ite kaka götürüp gece karanlığında ormanda sağlam bir ağacın dalına asarak çekilip giderler. Ancak, ip boynuna tam oturmadan bayılan katil ipte sallanıp kalır.

Neden sonra ayılınca aklı başına gelerek yalvarmaya başlar:

- Ey benim taptığım putların da yaratıcısı olan Allah'ım, ben şimdiye kadar suçların en kötüsünü işledim, puta bile taptım, ama şimdi öyle bir pişmanlık içindeyim ki, yaptıklarımın da taptıklarımın da yanlışlığını itiraf ediyor, kesin şekilde tövbe istiğfar ederek Sana sığınıyorum. Senin merhamet ve affın samimi dönüş yapanları mahrum etmeyecek büyüklüktedir. Tövbemi kabul edip beni bu ipten kurtar, zulmettiğim tüm mazlumları dolaşarak haklarını ödeyeyim.

Bu sırada boynundaki ip kopar, eski putperest, ama yeni mümin adam, düştüğü zeminde hemen secdeye kapanır.

Sabah olunca halk ipten indirip de bir çukura gömelim diye geldiklerinde, astıkları putperestin secdede Allah'a yalvardığını görünce şaşırıp Dâvud Aleyhisselâm'a koşarlar. Davud nebi, akşam idamına hükmettiği putperest katilin sabahki durumunu şöyle açıklar:

- Allah samimi tövbe edeni putperest de olsa kabul eder. Nitekim tövbesinin kabul edilmesi üzerine kopan ipten kurtulup yere düşer düşmez secdeye kapandı. Siz bir çukura gömmek üzere geldiğinizde o secdede hâlâ gözyaşı döküyor, hak sahipleriyle helalleşmeyi düşünüyordu.

***

Şimdi burada birazcık duruyor ve tutmadığı orucundan dolayı ümitsizliğe kapılan kardeşimize diyoruz ki:

-İdamlık suçlar işleyen putperest bir katilin tövbesini kabul eden Rabb'imiz, tutmadığı orucundan dolayı tövbe eden mümini de affeder, ümitsizliğe kapılmaya hiç gerek yoktur. Yeter ki bu mümin kardeşimiz, ümitsizliğe düşmeyi yasaklayan ayetin şu müjdeli ikazını da unutmasın:

"- Ey günahlarla nefislerine kötülük eden kullarım! Allah'ın affından ümidinizi kesmeyin; çünkü Allah, günahların tümünü de affedebilir!." (Zümer Sûresi ayet: 53)

- Ne dersiniz, yazımızın başlığındaki soruyu burada bir daha sorarak bağlayalım mı konuyu? "Puta tapan katili affeden Allah, orucunu yiyen mümini affetmez mi?" Buna rağmen inanmış insanın Allah beni affetmez diye ümitsizliğe düşmesi caiz olur mu, meşru sayılır mı? Soru sahibi hassas kardeşimiz bu gerçekleri düşünmeli mi?

AHMED ŞAHİN
Zaman
14 Eylül 2010, Salı :037::037::037: