Sayfa 1/2 12 SonSon
17 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1627 + 126040

  Allah'ın Varlığına İcmali Birkaç Delil

  Varın isbatı yokun isbatından her zaman daha kolaydır.


  Bir elma cinsinin yeryüzünde bulunduğunu, bir tek elmayı göstermekle isbât edebiliriz. Halbuki yokluğunu iddiâ eden kimse bütün yeryüzünü, hattâ kâinatı dolaşıp, ancak ondan sonra onun yokluğunu isbat edebilir. Bu ise, imkânsızlık çapında bir zorluk demektir. Öyleyse diyebiliriz ki, yok hiçbir zaman isbat edilemez...


  İki isbat edici, binlerce nefy ve inkâr ediciye tercih edilir. İki kişi aynı hakikatta ittifak etmişse, binlerce insanın kendi dar pencerelerinden şahsî bakışlarıyla onu inkârları hiçbir değer ifâde etmez.
  Bir sarayın kapılarından 999'u açık, biri kapalı olsa, kimse o saraya girilemeyec


  eğini iddia edemez. İşte inkârcı, devamlı sûrette kapalı olan o bir tek kapıyı nazara verip onu göstermek ister. Aslında o kapı da, onun ve onun gibi olanların gözlerine çekilmiş perde sebebiyle onların ruh dünyâlarına kapalıdır. Mü’min için kapalı kapı yoktur. Yeter ki gözlerini yummasın!... Zaten 999’u herkese açıktır. Hem de ardına kadar... İşte o kapı ve o delîllerden bir kaçı:


  1- İmkân Delîli

  Âlem, mümkinât nev’indendir. Yani varlık ve yokluğu müsâvidir. Varolduğu gibi, olmayabilir de. Varolurken de, hadsiz oluş keyfiyetlerinden herhangi birinin olması imkân dahilindedir. Yani en az varolan kadar olmayan da varolma şansına sahiptir. Her mümkin ise, kendi dışındaki bir sebebe bağlıdır.


  Öyleyse önce varolmayı, sonra da varolma şekil ve keyfiyetini, olmamaya ve olması mümkün diğer şekil ve keyfiyetlere tercih eden birisi vardır. O da Allah (cc)'dır.

  Benzer Konular
  Allah'ın Varlığına ve Birliğine Semavatın Şehadeti
  Allah'ın Varlığına ve Birliğine Semavatın Şehadeti Devami...
  Allah ın Varlığına Deliller
  Allah ın Varlığına Deliller Buraya Allah hakkında hem risaleden,hemde abilerin yaptıkları açıklamaları alıntılıyalım.
  Güneş, Allah'ın varlığına ve birliğine delildir
  Güneş, Allah'ın varlığına ve birliğine delildir Güneş, Allah'ın varlığına ve birliğine delildir Günün Risale-i Nur dersi Devamı İçin Tıklayınız... Devami...
  İnsan, Ahiretin Varlığına Nasıl mı Delil Oluyor ?
  İnsan, Ahiretin Varlığına Nasıl mı Delil Oluyor ? 17346874
  Allahın varlığına Delil
  Allahın varlığına Delil Ehli mânâdan bir zat, dağda koyun otlatmakta olan bir çobana rastlayıp: «Allah var mı, varsa delilin nedir?» diye sorar. Çoban kendisinden hiç beklenmeyen şu cevabı yapıştırır: — Deve tersi, oradan deveni
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1627 + 126040

  Cevap: Allah'ın Varlığına İcmali Birkaç Delil

  2- Hudûs Delîli

  Âlem mütegayyirdir, durmadan değişiyor.

  Değişen herşey sonradan olmuştur.

  Bu bakımdan madde ezelî olamaz.

  Evet, maddenin termodinamik kanununa göre sürekli yokluğa doğru kayması, kâinatın durmadan genişlemesi, güneşin süratle tükenişe doğru yol alması gibi vak'alar, varlığın bir başlangıcı olduğunu gösteriyor.

  Sonradan olan her varlığın bir yaratıcısı vardır;

  illetsiz ma’lûl, sebepsiz netice ve san'atkârsız san'at mümkün değildir.
  Sebebler ise zincirleme devam edip sonsuza kadar gidemez.

  Öyleyse durmadan değişen, ezelî olmayıp sonradan meydana gelen ve bir ilk sebebe muhtaç olan şu madde âleminin de bir muhdisi vardır. O da Allah (cc)'dır.
  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1627 + 126040

  Cevap: Allah'ın Varlığına İcmali Birkaç Delil

  3- Hayat Delîli

  Hayat şeffaf bir muammâ!..

  Evet o, zâhirî sebeplerle izah edilemeyecek kadar düşündürücü ve Yaratıcı Güc’e delalet etmesi bakımından da şeffaftır.

  Evet o, doğrudan doğruya Yaratıcısını gösterir ve ilân eder.

  O, muammâ oluşuyla ilim adamlarını, şeffafiyetiyle de avamdan insanları büyüleyen sihirli bir vak’adır.

  Ve hayat âdeta hâl diliyle:

  “Beni var edip yaratan ancak Allah (cc)'dır” der..
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1627 + 126040

  Cevap: Allah'ın Varlığına İcmali Birkaç Delil

  4- İntizâm Delîli

  Her varlık kendi parçalarıyla bir âhenk ve bütünlük içinde olduğu gibi,

  bütün kâinat da kendisini meydana getiren varlık parçalarıyla bir âhenk ve bütünlük içindedir.

  Bu ise bir nizam ve intizamın varlığını haber veren yanıltmaz bir delildir ve bir Nâzım’a delalet eder ki, O da ancak Allah (cc)'dır.
  Yazar : Risale Forum

 5. #5
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1627 + 126040

  Cevap: Allah'ın Varlığına İcmali Birkaç Delil

  5- Sanat Delîli

  Atomdan insana, hücreden galaksilere kadar bütün kâinatta ince ve baş döndürücü bir san’at göze çarpmaktadır.

  Evet, bir baştan bir başa kâinattaki her eser:

  Çok büyük san'at değerine sahiptir;

  Çok kıymetlidir;

  Çok kısa zamanda ve çok kolay yapılmaktadır;

  Çok sayıda olmaktadır;

  Karışık ve çeşit çeşittir;

  Devamlıdır.

  Halbuki, zâhire göre kısa zamanda, çok sayıda, kolay ve karışık yapılan işlerde san'at ve kıymet olmaması gerekir.

  Ancak yapan Allah (cc) olursa, o zaman herşey değişir ve zıtlar biraraya gelir!.
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1627 + 126040

  Cevap: Allah'ın Varlığına İcmali Birkaç Delil

  6- Hikmet Ve Gâye Delîli

  Her varlıkta kendine mahsus bir gâye,
  bir maksad,
  bir fayda ve
  bir netice ta’kip edildiği göze çarpmakta ve bir zerrede dahi abes,

  gâyesizlik, manasızlık ve israf sayılacak herhangi bir durum müşâhede edilmemektedir.

  Halbuki, ne madde aleminde,

  ne bitki ve hayvanât dünyasında, ne de eşya ve hâdiselerde şuur ve idrâk mevcut değildir ki,

  bu gayeler silsilesi ta’kip edilebilsin..

  öyle ise, Kâinattaki bu şuurlu işleyişi ve bu hikmet ve gâyeleri ancak Allah (cc)'a isnad etmekle ma’kul bir yol tutmuş olabiliriz.
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1627 + 126040

  Cevap: Allah'ın Varlığına İcmali Birkaç Delil

  7- Şefkat-Merhamet Ve Rızık Delîli

  Bütün yaratıkların ve bilhassa insanın ihtiyacı sonsuz,

  ihtiyarı ise bir hiç hükmündedir.

  Öyleyken, bütün ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları hiç ümit edilmeyen yerden ve hiç ümit edilmeyen bir tarzda,

  kimin neye ne kadar ihtiyacı varsa,

  o keyfiyet ve miktarda karşılanmaktadır.


  Yardım gönderilmesi, gönderilen bu yardımın ihtiyaca tam cevap vermesi açıkca isbât ediyor ki, bütün bu ihtiyaçlara, herşeye kendisinden daha yakın bir şefkat eli cevap vermektedir.

  Kâinat çapında işleyen ve sonsuza kadar da işleyecek olan bu sistemli şefkat,
  merhamet ve rızıklandırma,
  bütün bu işleri yapabilme sıfatlarıyla muttasıf ve noksan sıfatlardan da münezzeh bir Zât-ı Akdes’i anlatmakta ve isbât etmektedir.
  Yazar : Risale Forum

 8. #8
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1627 + 126040

  Cevap: Allah'ın Varlığına İcmali Birkaç Delil

  8- Yardımlaşma Delîli

  Biribirine en yakın olandan en uzak olana kadar,

  bütün mahlûkat birbirlerinin yardımına koşuyor.

  Aralarında hiç münasebet bulunmayan iki ayrı varlık cins ve nev’i, böyle bir yardımlaşmada âdetâ aynı bütünün parçaları haline gelip birbirini tekmil edip tamamlıyor.

  Düşünmeli ki, bakteriler, solucanlar ve toprak elbirliği içinde ve aynı gâye etrafında toplanıp bitkilerin imdâdına koşuyor ve bu imdâda koşuş tekerrür edip duruyor.

  Akıl ve şuurdan mahrum bu varlıkların,

  aklı hayret ve şuuru hayranlık içinde bırakan bu faaliyetleri,

  perde arkasında Vâcib-ül Vücud bir Zât'ın hikmet dolu faaliyetini gözler önüne sermektedir.

  Yani bütün kâinat, bu yardımlaşma diliyle “Allah” demektedir...
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1627 + 126040

  Cevap: Allah'ın Varlığına İcmali Birkaç Delil

  9- Temizlik Delîli

  İnsandan arza, arzdan semânın derinliklerine kadar bütün kâinattaki nezafet ve temizlik, başlı başına bir delîl olarak,

  bize Kuddûs ismiyle müsemma bir Zât (cc)'ı anlatmaktadır.

  Evet, toprağı temizleyen bakteriler, böcekler, karıncalar ve

  nice yırtıcı kuşlar.. rüzgâr, yağmur ve kar..

  denizlerde aysbergler ve balıklar;

  fezamızda atmosfer, semada kara delikler;

  bünyemizde kanımızı temizleyen oksijen ve ruhumuzu sıkıntılardan kurtaran mânevî esintiler,


  hep Kuddûs isminden haber vermekte ve o ismin verasındaki Zât-ı Mukaddes’i göstermektedir.
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  FaKiR çevrimdışı Meşveret Bşk.
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1627 + 126040

  Cevap: Allah'ın Varlığına İcmali Birkaç Delil

  10- Sîmâlar Delîli

  Esasen bütün mâhlûkata teşmili mümkün iken,

  mes'eleyi müşahhaslaştırmak açısından, sadece insanı ve her insan ferdini diğerlerinden farklı kılan onun en bariz ayırıcı vasfı durumundaki sîmâsını ele alarak mevzûya yaklaşmış olalım:


  Herhangi bir insanın sîması, en ince teferruatına kadar kendisinden evvel geçmiş milyarlarca insandan hiçbirisine kat'iyen benzememektedir.

  Bu kâide, kendisinden sonra gelecekler için de aynen geçerlidir.

  Bir cihette birbirinin aynı, diğer cihette birbirinden ayrı milyarlarca resmi küçücük bir alanda çizip, sonra da kendileri gibi olması mümkün milyarlarca resimden ayırmak ve herşeyi sonsuz ihtimal yolları içinde bir yola ve bir şekle sokmak,

  elbette ve elbette yarattığı her varlığı,

  hem de hiç kapalı bir yanı kalmamak üzere bilen ve o varlığa istediği şekli vermeye gücü ve ilmi yeten Cenâb-ı Hakk'ı en sağır kulaklara dahi duyuracak kuvvette bir ilândır.

  Evet, sîmâda yer alan uzuvları başka sîmâlardaki uzuvlardan ayrı yaratmak ve her gözü, mutlak surette diğer gözlerden tefrik ettirici bir özellikle techiz etmek, gözünde fer olmasa bile, sînesinde kalb bulunan her vicdân sahibine, bütün bunları yaratıp sonsuz hikmetlerle donatan Zât (cc)'ı gösterir ve tanıttırır..
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/2 12 SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222