Kainatı yaratan, idare eden ve kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan allah'a iman, iman esaslarının birincisi ve temelidir. Bütün ilahi dinlerde Allah'ın varlığı ve birliği, en önemli inanç esası olmuştur. Çünkü bütün esaslar Allah'a imana ve O'nun birliği esasına dayanmaktadır.
Allah'a iman etmenin anlamı;
O'nun var ve bir olduğuna,
Yüce ve aşkın sıfatlara / vasıflara sahip olduğuna,
Eksiklik ve noksanlığı çağrıştıran herbir niteleme ve benzetmeden uzak bulunduğuna inanmaktır.
Allah'ın (cc) bilinmesi yaratıllışımızın hedefi ve fıtratımızın gayesidir. "O halde sen, batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü, hak din olan islam'a yönelt.Yani Allah2ın insanları yaratmasında esas kldığı o fıtrata uygun hareket et. Allah'ın bu hilkatini kimse değiştiremez. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların ekserisi bunu bilmezler, ANLAMAZLAR.( Rum,30/30"
İnsan kendisini yaratan Rabbini tanımak, ona iman ve ibadet etmek için yaratılmıştır.Ayette bu hususa şöyle dikkat çekilmiştir; Ben cinleri ve insanları sırf beni mabud tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zariyat 51/56)
Burada Allah, Allah'tan başka nesneleri şerik sayan insanları ve cinleri uyararak " Ben onları başkalarına kulluk etsinler diye değil,Bana ibadet etsinler diye yarattım." buyuruyor. Bütün kainatı yarattığı halde onlardan sadece ikisinin ele alınmasının sebebi şudur: Kainattaki bütün varlıklar Allah'a itaat ve ibadet içindedirler.Fakat irade ve tercih hakkı insanlara ve cinlere verilmiştir. Bunların başka nesnelere yönelip şirk koşmalarını önlemek gerekir.
Bir Müslümanın Yol Haritası
İLMİHAL