3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar Mesajlar
  1.164
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 385 + 29327

  Ölüm Anı ve Sonrası

  Ölüm Anı ve Sonrası
  -Şeria Bera bin Azib (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “…Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Mü’min ahirete yönelmeye başladı mı semadan yüzleri güneşi andıran beyaz yüzlü melekler iner. Beraberlerinde cennet kefenlerinden bir kefen ve cennet kokularından bir koku bulunur. Nihayet ondan gözün görebildiği kadar uzak bir mesafede otururlar. Sonra ölüm meleği gelir ve başının yanında oturup şöyle der:
  −‘Ey hoş ve mutmain olan nefis! Allah’tan bir mağfirete ve bir hoşnutluğa gitmek üzere çık.’ Onun canı su kabından damlanın akması gibi akarak çıkar. Ölüm meleğide o canı alır. Nihayet canı çıktı mı sema ile yer arasındaki bütün melekler ona duâ eder. Semanın kapıları ona açılır. Bütün kapılarda bulunanlar yüce Allah’a ruhuyla yükselmesi için duâ ederler. Ölüm meleği onun canını aldı mı bir göz açıp kapatacak bir süre kadar dahi onu bırakmazlar. Hemen onu alır ve canını o kefene koyarlar. İşte yüce Allah’ın:
  −“Nihayet birinize ölüm gelse elçilerimiz onun ruhunu alırlar. Onlar eksik de yapmazlar.” En’am: 61. Ayeti bunu anlatmaktadır ve yeryüzünde bulunan en güzel misk kokusundan daha hoş olarak çıkar. Onun ruhunu alıp yükselirler. Meleklerden bir topluluğun yanından geçtiler mi mutlaka melekler:
  −‘Bu hoş ve temiz ruh kimin derler?’ Onlara:
  −‘Bu filan oğlu filandır’ diyerek dünyada iken ona verilen isimlerin en güzelini söylerler. Nihayet bu ruh ile dünya semasına ulaşırlar. Onun için kapının açılmasını isterler. Ve kapı açılır. Herbir semadan o semanın mukarreb olan melekleri bir sonraki semaya uğurlarlar. Nihayet onu yedinci semaya ulaştırırlar. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur:
  −‘Kulumun kitabını illiyyinde yazınız. İlliyyinin ne olduğunu sana ne bildirdi? O yazılmış bir kitabtır. Mukarreb olanlar onu müşahede ederler.’ Onun kitabı illiyyin arasında yazılır sonra Allah Azze ve Celle şöyle buyurur:
  −‘Kulumu tekrar yeryüzüne götürünüz. Çünkü ben onlara şunu vadettim. Ben onları ordan yarattım onları oraya iade ederim. İkinci bir defa daha onları oradan çıkartacağım.’ Bunun üzerine yere geri döndürülür ve tekrar ruhu onun cesedine geri verilir. O arkadaşlarının onu bırakıp gittikleri vakit ayak seslerini duyar. Onlar geri dönmekte iken Bu sefer ona şiddetle bağırıp çağıran iki melek gelir ve ona şiddetle bağırırlar ve onu oturtarak ona şöyle derler:
  −‘Rabbin kim?’ O:
  −‘Rabbim Allah’tır’ der. Melekler ona:
  −‘Dinin ne’ diye sorarlar? O:
  −‘Dinim İslamdır’ der. Melekler ona:
  −‘Size gönderilen bu adam kim’ diye sorarlar? O:
  −‘O Allah’ın Rasulüdür’ der. Melekler ona:
  −‘Amelin ne’ diye sorarlar? O:
  −‘Allah’ın kitabını okudum ona iman ettim ve onu tasdik ettim’ der. Melek ona şiddetlice:

  −‘Rabbin kim dinin ne Rasulullah kim?’ diye sorar. İşte bu mü’minin karşı karşıya kalacağı son fitne olacaktır. Allah Azze ve Celle’nin:
  −“Allah müminleri dünya hayatında da ahiret hayatında da sabit bir sözde sebat ettirir...” İbrahim: 27. ayetinde anlatılan budur. Kişi: Rabbim Allah’tır dinim İslamdırRasulüm Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’dir der. Bunun üzerine semadan bir münadi şöyle seslenir:
  −‘Kulum doğru söyledi ona cennetten yaygılar yayınızcennetten elbiseler giydirinizona cennete açılan bir kapı açınız.’ Ona cennetin esintisi ve hoş kokusu gelir. Kabri göz görebildiği kadar onun için genişletilir. Yüzü güzel elbiseleri güzelkokusu hoş bir adam ona gelir ve der ki:
  −‘Seni sevindirecek şeyleri sana müjdeliyorum. Allah’tan bir rıza ve içinde ebedi nimetlerin bulunduğu cennetlerin müjdesini getirdim. İşte bu sana vaadolunan günündür.’ Mü’min ona şöyle der:
  −‘Allah sana da hayırlı müjdeler versin sen kimsin? Senin yüzün hayırlı şeylerle gelen kimsenin yüzüne benziyor.’ O kişi ona:
  −‘Ben senin salih amelinim der. Allah’a yemin ederim ki ben seni şöyle bildim. Allah’a itaat hususunda çabuk bir kimse idin. Allah’a masiyet hususunda ağırdan alırdın. Bundan ötürü Allah seni hayırla mükâfatlandırdı.’ Sonra ona cennette bir kapı ve cehenneme açılan bir kapı açılır ve denir ki:
  −‘Eğer Allah’a isyan etmiş olsaydın gideceğin yer bura olacaktı. Allah onun yerine sana bunu verdi.’ O cennette olanları görünce şöyle der:
  −‘Rabbim kıyametin kopmasını çabuklaştır ki ben ailememalıma kavuşayım. Ona:
  −‘Sen burada kal’ denilir.
  Kâfir veya facir dünya ile alakası kesilipahirete yöneldi mi ona semadan kaba ve güçlü kuvvetli yüzleri siyah melekler semadan iner. Beraberlerinde cehennem ateşinden kaba elbiselergözün görebildiği kadar uzak bir yerde otururlar. Sonra ölüm meleği gelerek başının ucunda oturur ve:
  −‘Ey murdar nefis der. Allah’tan bir gazab ve öfkeye doğru çık.’ Ruhu cesedinde dağılır. Dalları budakları çok demir çubuğun ıslak yünden çekilmesi gibi onu çekip alır. Bu hal ile birlikte damarları ve sinirleri paramparça olur. Gök ile yer arasındaki herbir melek ve semadaki bütün melekler ona lanet eder. Semanın kapıları kapanır. Allah’a ruhu çıkmaması için duâ etmeyen hiçbir melek kalmaz. Ölüm meleği o ruhu bu bedeni ezmek maksadıyla nimetlerden yararlanmamak amacıylabedenin üzerine giyilen kıldan dokunmuş elbiselere gir der.
  Melekler göz açıp kapatacak kadar bir zaman kadar dahi olsa onun elinden bırakmazlar ve hemen o getirdikleri kaba elbiselere sararlar. Ondan yeryüzünde görülmüş en kötü kokan leşin kokusu gibi bir koku çıkar. Onu alıp yükselirler. Meleklerden bir topluluğun yanından geçtiklerinde mutlaka melekler:
  −‘Bu murdar ruh kim derler. Onu götürenler bu filan oğlu filandır’ diyerek dünya hayatında ona verilen en kötü ismiyle onu anarlar. Nihayet dünya semasına getirilir. Ona kapının açılması istenir. Ona kapı açılmaz.
  Daha sonra Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şu ayeti okudu:
  −“Ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı büyüklenenlere hiç şüphesiz gök kapıları açılmayacaktır. Onlar deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler.”
  Araf: 40
  −‘Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şöyle der:
  −‘Onun kitabını siccinde yerin en alt tabakasında yazınız. Kulumu tekrar yeryüzüne götürünüz. Çünkü ben onlara şunu vadetmiştim:
  −Ben onları oradan yarattımoraya iade edeceğim ve ikinci bir defa daha onları oradan çıkartacağım.’ Bu sefer ruhu semadan atılıverir nihayet gelip cesedine düşer. Sonra şu ayetler okudu:

  −“Kim Allah’a ortak koşarsa o sanki gökyüzünden düşüpkuşların kaptığı yahut rüzgârın kendisini uzak bir yere attığı kimseye benzer.”
  Hac: 31
  −‘Nihayet ruhu cesedine iade edilir. O arkadaşlarının kendisini bırakıp gittikleri vakit ayak seslerini duyar. Bu halde iken şiddetle azarlayan iki melek gelir ve onu oturtur. Ona şöyle derler:
  −‘Rabbin kim?’ O:
  −‘Hıhı bilmiyorum’ der. Melekler ona:
  −‘Dinin ne’ diye sorarlar? O:
  −‘Hıhı bilmiyorum’ der. Melekler:
  −‘Bu size gönderilen adam hakkında ne dersin’ diye sorarlar? Onun ismini hatırlayamaz. O Muhammed denilir. O:
  −‘Hıhı bilemiyorum’ der. İnsanların o sözü söylediklerini duydum. Bu sefer ona:
  −‘Hay bilmez olasın ve hiçbir şey söyleyemez olasın.’ Semadan bir münadi:
  −‘O yalan söylemiştir’ diye nida eder. Ona cehennem ateşinden yaygılar yayınızona cehennem ateşine giden bir kapı açınız. Cehennemin sıcağından ve deri gözeneklerinden işleyen sıcak havasıda ona ulaşır. Kabri o kadar daraltılır ki kaburgaları birbirine geçer ve ona yüzü ve elbiseleri çirkinkötü kokan bir adam gelir ona şöyle der:
  −‘Ben sana hoşuna gitmeyecek şeyleri bildiriyorum. İşte bu sana daha önce vaadolunan günündür.’ Oda şöyle der:
  −‘Sana da Allah hayır sözü işittirmesin. Sen kimsin yüzün kötü şeylerle gelen kimsenin yüzüne benziyor.’ O şu cevabı verir:
  −‘Ben senin kötü amelinim. Allah’a yemin ederim ki: Ben seni Allah’a itaatte işi ağırdan alanAllah’a isyana hızlıca koşan bir kişi olarak biliyorumAllah sana kötülüğünün karşılığını versin.’ Sonra ona gözleri kulakları duymayan ve konuşmayan elinde bir balyoz bulunan bir kişi görünür. Bu balyozu bir dağın üzerine indirecek olsa o dağ toprak olur. Ona bu balyozla öyle bir darbe indirir ki bu darbe ile kişi toprağa döner. Daha sonra Allah Azze ve Celle onu tekrar eski haline getirir ona bir darbe daha indirir. Öyle bir feryad eder ki insanlar ve cinler dışında herşey onun feryadını duyar. Sonra ona cehennem ateşine giden bir kapı açılır cehennemden ona yaygılar yayılır. Rabbim kıyamet kopmasın der’ buyurdu.

  Benzer Konular
  Şam'daki 3 ölüm bölgesinde toplu ölüm tehlikesi kapıda
  Şam'daki 3 ölüm bölgesinde toplu ölüm tehlikesi kapıda Şam'daki 3 ölüm bölgesinde toplu ölüm tehlikesi kapıda güçlerinin gıda ve ilaç girişine izin vermediği Yermuk, Muaddamiyye ve Duma'da açlıktan toplu ölümlerin yaşan
  Mektubat 3. Ders - Ölüm Son Değildir, Ölüm Nimettir..!
  Mektubat 3. Ders - Ölüm Son Değildir, Ölüm Nimettir..! بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
  Hedef ölüm ve sonrası değil ise...
  Hedef ölüm ve sonrası değil ise... İmrendiğimiz, “keşke biz de onun gibi olabilsek” dediğimiz bazı kimseler vardır. Bunlar gayet rahattırlar, huzurludurlar; kötü düşünce, stres, huzursuzluk bunlardan çok uzaktır. Bunlar tevekkül sahibidirler; en kötü olay
  Ölüm Şiddeti ve Ölüm Anında Yaşananlar..
  Ölüm Şiddeti ve Ölüm Anında Yaşananlar.. Miskin kulun önünde sadece ölüm dehşetinden başka ne azap ne korku ne üzüntü bulunmasa dahi bu hayatını zehir etmeye kafidir. Sevincini bulandırmaya unutkanlık ve gafletini kendisinden uzaklaştırmaya bu yeter. Bunun hakk
  Yazar : Risale Forum
  *****
  Günahımı bildikçe acizliğimi biliyorum.
  Acizliğimi bildikçe kendimi biliyorum.
  Kendimi bildikçe Rabbimi biliyorum.

  *****

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Nereden Yer
  Alem-i Ervah
  Mesajlar Mesajlar
  243
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 97 + 4314

  Cevap: Ölüm Anı ve Sonrası

  Rabbul Alemin bizleri Imani Kamil ile huzura gitmeyi nasip etsin..
  Rabbul Alemin bizleri ihlas ile amel eden kullarindan eylesin,
  korktuklarimizdan emin,umduklarimiza nail etsin..
  Rabbim bizlere acisin...
  Yazar : Risale Forum

  Ya Rabbim!.
  Senin sevdiğindir sevgilim.
  Düşmanın; düşmanım!
  Bu, benim inancım.

  Ve aşkım.

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar Mesajlar
  1.164
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 385 + 29327

  Cevap: Ölüm Anı ve Sonrası

  Amin amin amin .
  Yazar : Risale Forum
  *****
  Günahımı bildikçe acizliğimi biliyorum.
  Acizliğimi bildikçe kendimi biliyorum.
  Kendimi bildikçe Rabbimi biliyorum.

  *****

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222