Sayfa 2/2 İlkİlk 12
13 sonuçtan 11 ile 13 arası

 1. #11
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar Mesajlar
  11
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 44 + 190


  Cevap: Allahın isimleri Allah [C.C]

  Kaynaklarda Allah'ın 99 ismi olduğu merfu (peygambere isnad edilerek) olarak belirtilir.Ancak kaynaklarda bu isimler sayılmamıştır.İbn Mace ya da Tirmizi rivayetlerinden okunan isimler ise, rivayetlere sonradan eklenmiştir.Zaten rivayet edilen isimlerden bazılarının Kur'an'da geçmediği, Kur'an'da geçen bazı isimlerin de bu rivayetlerde geçmediği, araştıranların malumudur.Bu konuda daha dikkatli olmak gerekiyor.Allah ancak kendi kendi adlandırdığı, vasıflandırdığı gibidir.
  Yazar : Risale Forum

 2. #12
  memluk çevrimdışı Hatim Sorumlusu
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nereden Yer
  biryerde sabit kalmıyorumki her yerden
  Mesajlar Mesajlar
  6.192
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1451 + 115882


  Cevap: Allahın isimleri Allah [C.C]

  Peygamber efendimiz de bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: "Allahu Teâlâ'nın doksan dokuz ismi vardır. O isimleri kim ezberlerse (sayar, manasını anlar ve şuûruna ererse) cennete gider. şüphesiz, Allah tektir ve tek olmayı sever" (Buhârî, Daavât, 68). Allahu Teâlâ'nın isimleri doksandokuz isimden ibaret değildir. O'nun ayet ve hadislerde gecen başka isimleri de vardır. Yalnız Tirmizî ve İbn Mâce'de geçen bir hadiste bu doksandokuz isim teker teker sayılmıştır. Bu isimler şunlardır:

  İnsan Esmâ-i İlahiye ile devamlı bir münasebet içindedir. Onun Esmâ-i İlahiye'ye dayanarak, kendisinde hâkim olan ismi vird edinip her gün çekmesi, o insanın dualarının kabulüne ve mânevî terakki adına ilerlemesine vesile olabilir. İnsan, Allah'ın sıfatlarını bildiren isimlere muhtaçtır. Kişi, çeşitli durumlarda vaziyetine en münasip olan bir ismiyle Rabb'ine niyazda bulunmak ister. Bu isimlerin olmaması halinde insanın O'nunla irtibatı eksik kalır.
  Tesbih adediTesbih niyetiAllah(66)Her türlü istek, tüm duaların kabul olması.

  Er-Rahmân (298)Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak.

  Er-Rahîm (258)Maddî ve manevî rızka nail olmak.

  El-Melik (90)Maddî ve manevî güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp dinletebilmek, emir sahibi olmak.

  El-Kuddûs (170)Maddî ve manevî her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhî hastalıklardan iyileşmek.

  Es-Selâm (131)Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak.

  El-Mü'min (137)Güvende olma, güvenilir insan olmak, kötü hastalıklara düşmemek.

  El-Muheymin (145)İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek.

  El-Aziz (94)Düşmanlara galip gelmek.

  El-Cebbâr (206)İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak.

  El-Mütekebbir (662)İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek.

  El-Hâlık (731)İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak.

  El-Bâri (214) İşte başarılı olmak, maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak.

  El-Musavvir (336) Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak.

  El-Gaffâr (1.281) Bağışlanmak ve günahlardan korunmak.

  El-Kahhâr (306) Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak.

  El-Vehhâb (14) Sıkıntısız ve maddî açıdan rahat bir hayat sürmek.

  Er-Rezzâk (308) Bol rızıklı bir ömür geçirmek.

  El-Fettâh (489) Maddî ve manevî hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak.

  El-Alim (150) İlim zenginliği için.

  El-Kâbid (903) Zalimin zulmünden kurtulmak.

  El-Bâsit (72) Rızkının genişlemesi ve bereketin artması.

  El-Hafid(1.481) Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak.

  Er-Rafi' (351) İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak.

  El-Muiz (117) Fakir ve zelillikten kurtulmak.

  El-Muzil (770) Düşmanları zelil etmek.

  Es-Semi' (180) Duaların kabul olması.

  El-Basir (302-112) Acziyetin kalkması, basiretli olmak.

  El-Hakem (68) Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek.

  El-Adl (104) Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak.

  El-Latîf (129) Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması.

  El-Habîr(812) Hafıza ve idrakin genişlemesi.

  El-Halîm (88) Ahlâk güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi.

  El-Azîm (1.020) Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak.

  El-Gafûr (1.286) Günahların affı ve kötü ahlâktan korunmak.

  Eş-Şekûr (526) Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için.El-Aliyy (110) Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması.

  El-Kebîr (232) Maddî ve manevî büyüklük, hürmet sahibi olmak.

  El-Hafîz (998) Nefsinin ve malının korunması.

  El-Mukît(550)Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık.

  El-Hasîb (80)Herkese karşı açık alınlı olmak.

  El-Celîl (73-5.329)Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek.

  El-Kerîm (270)Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak.

  Er-Rakîb(312) Her işte Allah'ın koruması altında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi.

  El-Mücîb (55-3.025)Duaların kabul olunması.

  El-Vâsi'(137) Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızık genişliği için.

  El-Hakîm (78-6.084)İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak.

  El-Vedûd (20-400)İnsanların sevgisini kazanmak.

  El-Mecîd (57-3.249)İzzet ve şerefin artması.

  El-Bâis (573)Kuvvetli irade ve alacaklarını almak.

  Eş-Şehîd (319) Şehid olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek.

  El-Hak (108) Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi.

  El-Vekîl (66)Allah'tan her türlü yardım görmek.

  El-Kavî (116)Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek.

  El-Metîn (500)Maddî ve manevî dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak.

  El-Veliyy (46-2.116)Her işte Allah'ın yardımını istemek.

  El-Hamîd (62-3.844)Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek.

  El-Muhsî (148)Zekânın kuvvetli olması.

  El-Mübdi (57)Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi.

  El-Muîd (124) Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması.

  El-Muhyî (68) İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak.

  El-Mumît (490) Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak.

  El-Hay (18-324)Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak.

  El-Kayyûm (156)Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması.

  El-Vâcid (14-196)Aradığını ve kaybettiğini bulmak.

  El-Mâcid(48)Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak.

  El-Vâhid/El-Ehad(19-3.669)Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması.

  Es-Samed (134)Hiç kimseye muhtaç olmamak.

  El-Kâdir (305)İstediğini yapmaya güç yetirmek.

  El-Muktedir (744)Her işte başarılı olmak.

  El-Mukaddim (184)Daima yükselmek.

  El-Muahhir (847)Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması.

  El-Evvel(37)Her hayır işinde birinci olmak.

  El-Âhir (801)Ömrün uzun olması.

  Ez Zâhir (1.106)Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması.

  El-Müteâlî (551)İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek.

  El-Bâtın (62)Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması.

  El-Vâlî (47)Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi.

  El-Berr (202)Her halukarda iyilik bulmak.

  Et-Tevvâb(409)Tövbelerin kabul olması.

  El-Müntekım (630)Zulüm ve fenalıklardan korunmak.

  El-Afuvv (156)Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek.

  Er-Raûf (287)Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek.

  Mâlikü'l-Mülk (212)Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddî ve manevî derecelerin artması.

  Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm (1.100)İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi.

  El-Muksit (209)Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak.

  El-Câmi(114)Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması.

  El-Ganî (1.060)Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek.

  El-Muğnî (1.100)Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik.

  El-Mâni' (161)Kaza ve belalardan emin olmak.

  Ed-Dârr (1.001)Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek.

  En-Nâfi' (201)Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.

  En-Nûr (256)Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.

  El-Hâdî(20-400)Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması.

  El-Bedî' (86)Allah'ın yardımına nail olmak, maddî ve manevî güzellik için.

  El-Bâkî (113)Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak.

  El-Vâris (707)Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.

  Er-Reşîd (514)Güzel ahlâk sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak.

  Es-Sabûr (298)Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak.
  Yazar : Risale Forum
  İnsanın Cenab-ı Haktan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur.
  Bilâkis dâima şükretmeye medyundur. Çünkü, mülk Onundur, insan Onun memluküdür.
  Eğer Mâlik-i Mülke memlûk isen, Onun mülkü senindir, gör.

  Bizi düşmanın attığı taş değil
  Dostun attığı gül yaralar


 3. #13
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Nereden Yer
  A'raftan biri
  Mesajlar Mesajlar
  400
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 146 + 8718


  Cevap: Allahın isimleri Allah [C.C]

  Hepinizden de Allah razı olsun çok güzel ve bilgilendiren paylaşımlar
  Yazar : Risale Forum
  Faniyim Fani olanı istemem ;Acizim aciz olanı istemem;Ruhumu Rahmana Teslim Eyledim gayr istemem;İsterim fakat bir yar-ı baki isterim;Zerreyim fakat şems-i sermet isterim ;Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı birden isterim

Sayfa 2/2 İlkİlk 12

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222