Hz.Musa’nın bir duasıRabbişrahli sadri ve yessirli emri.

Vahlül uqdeten min lisani yefqahu qavli”

Ey rabbim.

Göğsümü aç, genişlet.

İşimi kolaylaştır.

Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni”


(Taha: 25-28)