Mağfiretini Talep Ediyorum Allâh’ım!Cenâb-ı Hak buyuruyor:


“Hayır, doğrusu onların işleyip kazandıkları (kötü) ameller sebebiyle, kalplerinin üzeri pas tutmuştur.” (Mutaffifîn, 14)


Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Kul bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta vurulur. Şâyet o günâhı terk edip istiğfâra sarılarak tevbeye yönelirse, kalbi cilâlanır. Böyle yapmaz da tekrar günahlara dönerse, siyah noktalar artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar.” (Tirmizî, Tefsîr, 83/3334)


Seher vakitleri Hak Teâlâ Hazretleri'nin kullarına ikram ve ihsanlarının sağanak hâlinde yağdığı demlerdir. Nitekim Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuşlardır:

“Rabbimiz her gece dünya semâsına iner ve:

Tevbe eden yok mu, onun tevbesini kabûl edeyim? İsteyen yok mu, ona istediğini vereyim? İstiğfâr eden yok mu, onu bağışlayayım? diye nidâ eder.” (Müslim, Müsâfirîn, 168-170)