“Zamanımızda teorik ve hukukî olarak kölelik yoktur. Gizli ve mecazî kölelik ise çoktur. Şirkin ve küfrün köleleri vardır.
Hurafelerin, bâtıl itikadların...
Bozuk ve çarpık ideolojilerin...
Sapık bir hayat sisteminin...
Şehvetin...
Ahlâk dışı azgınlıkların...

Nefsin köleliği...
Paranın köleliği...
İslâm'da hür ve mukim erkeklerin farz namazları cemaatle kılmaları gerekir.
Musalli bir Müslüman erkek cemaate gitmiyorsa, o kendi seçimiyle bir tür köleliği seçmiş olur. Başka bir deyimle kölelik statüsünü kabul etmiş olur.
Hür Müslüman kadınların tesettüre bürünmeleri gerekir. Bir Müslüman hanım tesettürlü değilse, kendi arzusuyla köleliği/câriyeliği seçmiş demektir.
İslâm düşmanları ve karşıtları "örtünmek esarettir, bir tür köleliktir" diye yırtınadursunlar, asıl kölelik şehevî açık saçıklıktır.

Niçin?
Genç ve güzel bir hanım, açık saçıksa, yabancı erkeklerin şehevî bakışlarını üzerine çekmiş olur. Böyle bakışlara mâruz kalmak bir cins kölelik değil midir?
Tesettür kadına haysiyet, itibar, güvenlik, asalet, gerçek hürriyet, mânevî asalet kazandırır.

Açık saçıklık, seksîlik sadece İslâm'da yasak ve haram değildir. Musevîlikte de, Hıristiyanlıkta da tesettür ve iffet vardır.
İffet kavramını yürürlükten kaldıran, seks serbestliğini ve azgınlığını yürürlüğe koyan Batı medeniyeti, Musevîlik ve Hıristiyanlık bağlarından kopmuş, bazı antik putperest toplumlarına benzemiştir.

Şimdi emekli olmuş çağdaş bir kadın profesörün "Tesettür bir tür köleliktir. Hiçbir kadının köleliği istemeye hakkı yoktur" şeklinde hezeyanlar savurduğunu işitmiştim. Hem agresif, hem de akıl ve mantık dışı bir iddia.

Genç ve güzel bir kadın plaja gidiyor. Bikini mayo ile onca erkeğin arasında denize giriyor. Orada hem güneş banyosu yapıyor, hem de erkeklerin göz zinası banyosu... Şehvetleri galeyan halinde olan delikanlılar kadına ağızlarının suyu akarak bakıyor. Bu hal hürriyet midir, haysiyet midir?

Çıplaklığı, gayr-i meşru seksi savunan çağdaşlar, devletin TC başlıklı "vesikalarla" yasal fuhuş yaptırmasına niçin karşı çıkmıyorlar?

Benim bir Müslüman olarak açık saçıklığı, seks azgınlıklarını savunmam mümkün müdür?
İslâm düşmanları, kendi dinsizlikleri için en büyük tehdit ve tehlikeyi tesettürde görüyorlar. Kendi açılarından haklılar...

Onlar çıplaklığı medeniyet, tesettürü gericilik ve çağdışılık olarak gösteriyor. Hayır, tam tersine tesettür medeniyettir, çıplaklık ise vahşet, bedeviyet, cahilliktir.
Don giyen hayvan görülmüş müdür?

Tesettür savaşında Müslümanların belini büken, kötü ideolojinin ve vesayet rejiminin onları kasıtlı olarak uzun zaman ezmiş ve cahil bırakmış olmasıdır.

Tesettür iki zıt cepheden darbe yiyor. Birincisi agresif dinsizler, ikincisi, her şeyin, bu arada tesettürün de canına okuyan, cılkını çıkartan cahil ve istismarcı sahte dindarlar.
Müslümanlar ilim, irfan, kültür, hikmet, sanat konusunda ilerleyip bir gün İslâm düşmanlarının önüne geçtiği zaman kadın ve kızların çok büyük kısmı kendiliklerinden tesettüre girecektir.

Tesettür medeniyettir... Tesettür hürriyettir... Tesettür kadınların haysiyetidir...
Şehevî çıplaklık vahşettir, bedeviliktir, köleliktir, aborijenliktir.”

mehemet şevki eygi