Sürünün Köpeği


Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Yine onlar ki, bir kötülük yaptıklarında, ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler.”(Âl-i İmrân, 135)


Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen âlemleri yaratan Allahım! Ey her şeyin Rabbi ve sâhibi! Senden başka ilâh bulunmadığını kesinlikle söylerim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun Allah’a şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Edeb 101; Tirmizî Daavât 14, 95.)İslâm büyüklerinden biri ile talebesi arasında geçen şu konuşma da bunu göstermektedir:
“-Şeytan seni fenalığa teşvik ederse ne yaparsın?”
“-O duygudan kurtulmaya gayret ederim.”
“-Şeytan aynı duyguları bir daha telkin ederse?”
“-Yine o duygulardan kurtulmaya çalışırım.”
“-Şeytan seni tekrar baştan çıkarmaya çalışırsa?”
“-Ben yine ondan kurtulmaya gayret ederim.”
“-Bu uzun iş, oğlum! Düşün, yolda giderken önüne bir koyun sürüsü çıksa, sürünün köpeği havlayarak yanına gelip sana yol vermese ne yaparsın?”
“-Köpekle mücadele eder, yolumdan çekilmesini sağlarım.”
“-Bu da uzun iş, evlât! Sürünün çobanından yardım iste de, köpeği yolundan çeksin.”
Hata, günah, yanılma insan içindir. Zira insan melek değildir. Kötü duyguların yoğun tesiri altında kalan veya istemeden de olsa bir günaha bulaşan kimse hemen Rabbine yönelmeli, O’na sığınmalı ve kendisini bağışlaması için yalvarmalıdır. (Riyâzü’s Sâlihîn, 7.Cilt, Sayfa 437, Erkam Yay.)

Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Kebîr: Her hususta hiçbir kulun kavrayamayacağı kadar büyük ve ulu olan, ululuğu yanında her büyüğün küçüldüğü Mutlak Büyük, kâinattaki o eşsiz büyüklüğü her yerde hissedilen demektir.

Kısa Günün Kârı
Yaptığımız hatalarımız ne olursa olsun tövbe etmeyi ihmal etmeyelim.
Lügatçe
istiğfâr: Diliyle Allah Teâlâ’dan bağışlanma niyaz ederken, bedenini mümkün olduğunca günahlardan uzak tutmaktır.
"İki Gün Bir Değil" mail servisi bir [Linkleri Görebilmek için Üye olmanız Gerekmektedir.Üye olmak için Tıklayınız.] hizmetidir.