Rabbimize Şükür

Cenâb-ı Hak buyuruyor:
“Siz beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin; nankörlük etmeyin.” (Bakara, 152)


Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Allah’a hamdederek başlanmayan her önemli iş bereketsiz olur.” (Ebû Dâvûd, Edeb 18. İbni Mâce, Nikâh 19)


Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“Bir kulun çocuğu vefat ettiği zaman Allah Teâlâ meleklerine:
“-Kulumun çocuğunu elinden aldınız öyle mi?” diye sorar. Onlar da:
“-Evet, diye cevap verirler. Allah Teâlâ:
“-Kulumun gönül meyvesini mi kopardınız?” diye sorar. Melekler:
“-Evet, diye cevap verirler. Allah Teâlâ tekrar:
“-O zaman kulum ne dedi?” diye sorar. Melekler:
“-Sana hamdetti ve “Biz Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz” dedi, diye cevap verirler.
O zaman Allah Teâlâ şöyle buyurur:
“-Kulum için cennette bir köşk yapın ve ona hamd köşkü adını verin.” (Tirmizî, Cenâiz 36)


Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)
el-Aliyy: Pek yüce olan, beşerî tasavvurun tahayyül edeceği her şeyin ötesinde ve üstünde olan, kendinden daha üstün hiçbir şey olmayan, izzet ve şeref bakımından hükümranlığı ile en yüce olan demektir.