Diyelim ilmi elde ettik. Yani akaidimizi düzelttik, lüzumu kadar fıkıh bilgisi öğrendik. Tasavvufî bilgi de edindik. Yeterli mi? Elbette değil! Çünkü sırada “amel” var. Yani öğrendiklerimizi hayata geçirmek, uygulamak.

İlmin lazım olacağı yer işte tam burasıdır. Çünkü ahirette tek geçerli akçe iyi işlerdir (salih amel). Kul öbür alemde onunla üstünlük bulur. Nitekim Hz. Ömer r.a. demiştir ki: “Dünyanın izzeti mal ile, ahiretin izzeti de salih ameller iledir.”4

Ayrıca Kur’an-ı Kerim, Rabbine kavuşmayı uman kimsenin salih amel işlemesini ve ibadetlerinde hiç kimseyi Rabbine ortak koşmamasını öğütlemekte (Kehf, 110); O’na, mümin olarak salih ameller işlemiş olduğu halde ulaşanlara en yüksek dereceler ile içinde temelli kalacakları, Adn cennetlerini müjdelemektedir. (Tâhâ, 75-76)

Şu halde asıl olan bilmek değil, bildiğini uygulamaktır. Bu, işin en mühim kısmıdır. Öğrenilen bilgiyi taviz vermeksizin yapmaya, yapılanı da devam ettirmeye çalışmak önemli bir iştir. Kişi bildiğiyle amel ettiği sürece Allah Tealâ ona bilmediklerini öğretir. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki:

“Bildiği ile amel eden kimseye Yüce Allah bilmediğini öğretir ve amelinde onu muvaffak kılar da cenneti hak eder. Buna karşılık bildiği ile amel etmeyen kimse hem bildiğinde şaşar hem de amelinde muvaffak olmaz ve böylece cehennemi hak etmiş olur.”5

1Mektubat, 59. Mektup2İhya, 1/463Taberani, Ebu Zer’den rivayet etmiştir.4Münebbihat, 65El-Münkizu mined-Dalal, 606Ragıp el-Isfehani, Müfredat el-Kur’an, ş-r-k maddesi7Malik, Muvatta (İhya, 4/690)8Malik, Muvatta (İhya, 4/690)9Buhari ve Müslim10İhya, 3/69111Mektubat, 59. mektup12El-Münkizu mined-Dalal, 238 Keşke bende duygusuz yaşamayı becerebilseydim
Aç çocukların gözlerine bakıp utanmasaydım

Yanmasaydım bu kadar dünyanın acısına
İhanetlere incitmeseydim yüreğimi bu kadar...


''SİZ Engel Olmazsanız ENGELSİZ Oluruz''
Sen aşık olduğunu sandığın kişiye bağlanıyorsun.
Onsuz yapamam, çok seviyorum diyorsun...

Düşünmez misin onu sana sevdiren kim..?
Ben; seni bana sevdireni sevmişim