Soru 1
İslam Dinine göre su bulunmadığı zaman toprakla sembolik olarak alınan abdeste ne denir?
Cevap 1Teyemmüm
Soru 2
Hz. Muhammed'in farz ve vacip dışında yaptığı ve bizden de yapmamızı istediği iş ve davranışlara ne denir?
Cevap 2 Sünnet
Soru 3
Hz. Muhammed'in kızı, damadı ve torunlarıyla devam eden soyuna ne ad verilir?
Cevap 3 Ehl-i Beyt
Soru 4
Hz. Muhammed'in güvenilir olması nedeniyle daha genç yaşta iken aldığı lakab (isim) nedir?Cevap 4Emin lakabı (Muhammed'ül Emin)
Soru 5
İslam'ın ilk inen ayetinde geçen emir nedir?
Cevap 5 Oku
Soru 6
Hz. Muhammed'in Medine'de yaptığı ve kabrinin de bulunduğu mescidin adı nedir?
Cevap 6 Mescid-i Nebi
Soru 7
Süleyman Çelebi'nin yazdığı Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan şiirin adı nedir?
Cevap 7 Mevlid
Soru 8
Ruh çağırma, falcılık ve türbelerde mum yakma gibi gerçek olmadığı halde sonradan uydurulan, yaygınlaştırılan aslı esası olmayan inançlara ne denir?
Cevap 8 Batıl İnanç (Hurafe)
Soru 9
Hinduizm ve Budizm'de önemli bir yeri olan ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi anlamına gelen inancın adı nedir?
Cevap 9 Reenkarnasyon (Ruh Göçü)
Soru 10
Bir dini inancı ve görüşü yaymak için yapılan tüm etkinlikler olarak değerlendirilen ve temel amacı başka din inanç ve düşüncede olan insanları kendi dinlerine kazandırmak amacıyla yapılan faaliyetlere ne denir?
Cevap 10 Misyonerlik
Soru 11
Allah'ın emir, yasak ve öğütlerini peygamberlere bildirmesine ne denir?
Cevap 11 Vahiy
Soru 12
İslam dini Peygamberi Hz. Muhammed'in doğum ve vefat tarihleri nedir?
Cevap 12doğum: 571 - vefat: 632
Soru 13
Hz. Muhammed ve beraberindeki müslümanların 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesine ne denir?
Cevap 13 Hicret
Soru 14
Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşmaktadır. İlk inen ayetler hangi surede yer almaktadır. Cevap 14Alak Suresi
Soru 15İnsanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen diğer insanların da yapılmasından hoşnut olacağı iyi, güzel ve doğru davranışlara ne denir?
Cevap 15Güzel Ahlak
Soru 16
Bir inanç ve düşünceye körü körüne bağlanıp başka inanç ve düşüncelere karşı olumsuz tutum içinde olmaya ne denir?
Cevap 16Taassup (Bağnazlık)
Soru 17
Oruca başlama vaktine ne denir?
Cevap 17İmsak
Soru 18
Müslümanların hacc mevsimi dışında kabeyi ve kutsal yerleri ziyaret etmeye ne denir? Cevap 18Umre
Soru 19
Hz. Muhammed'in gençlik yıllarında üye olduğu, haksızlıklara karşı oluşturulan birliğin adı nedir?
Cevap 19 Erdemliler Birliği (Hılfu'l-Fudul)
Soru 20
İslam dininde mali bir ibadet olan Kurban ibadetinde geçen "Kurban" kelimesi ne anlama gelmektedir?
Cevap 20 Yakın olmak, yakınlaşmak
Soru 21
İslam inancına göre maddi yeterliliği ve sağlılığı yerinde olan insanların ömründe bir defa yerine getirmesi zorunlu olan ibadet hangisidir?
Cevap 21Hacc
Soru 22
İslam'da sevgi ve hoşgörü anlayışının en önemli temsilcilerinden olan ve Mesnevi adlı eserin de sahibi dünyaca ünlü İslam Bilginin adı denir?
Cevap 22Mevlana
Soru 23
Allah'a kulluk etmek, saygı göstermek ve O'nun bize verdiği nimetlere şükretmek amacıyla yapılan iş ve davranışlara ne denir?
Cevap 23İbadet
Soru 24
İslam inancına göre kişinin bir işinin olması için elinden geleni yapıp sonucunu Allah'a bırakıp ve sonucuna da razı olmasına ne denir?
Cevap 24Tevekkül
Soru 25
Namaz kılan bir müslümanın namazda yönelmesi gereken yön hangi yöndür?
Cevap 25 Kıble
Soru 26
Müslümanlara, günde beş kez, belli bir yerde namaz kılmaları ve namaz için toplanma vaktinin geldiğini ilân etme çağrısına ne denir?
Cevap 26 Ezan
Soru 27
Hz.İsa'ya verilen Kutsal kitabın ismi aşağıdakilerden hangisidir.
Cevap 27 İncil
Soru 28
Kur'an-Kerim'in indirilişi yaklaşık kaç yıl sürmüştür?
Cevap 28 23 Yıl
Soru 29
Hz. Muhammed’e gelen vahiy ifadeleri onun döneminde kimler tarafından yazılmıştır?Cevap 29Vahiy Katipleri
Soru 30
Ayet sayısı bakımından Kur'an-ı Kerim'in en kısa ve en uzun sureleri nedir?
Cevap 30En kısa sure: Kevser - En uzun sure: Bakara
Soru 31
Sabrın sembolü olarak kabul edilen peygamber hangi peygamberdir?Cevap 31Hz. Eyyüp
Soru 32
Büyükbaş hayvanlardan kurban kesilirken bir kurbana en fazla kaç kişi ortak olabilir?
Cevap 32
7 kişi
Soru 33
Kurban ibadeti hangi peygamberle birlikte başlamıştır.
Cevap 33 Hz. İbrahim
Soru 34
İslam dinine göre tabiat olaylarını düzenlemekle görevli melek hangisidir.
Cevap 34
Mikail
Soru 35
Sinagog, Yahova, Sebt Günü, Haham gibi terimler hangi dine aittir? Cevap 35
Yahudilik (Musevilik)
Soru 36
Ramazan ayına özgü bir ibadet olan ve Ramazan Bayramı sabahına kadar gücü yeten herkesin hem kendisi hem de bakmakla sorumlu olduğu kişiler için vermekle yükümlü olduğu sadaka hangisidir?
Cevap 36Fıtır Sadakası (Fitre)
Soru 37
Câmide imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu, kıble tarafındaki duvarın ortasında bulunan, oyuk, girintili yere ne ad verilir?Cevap 37
Mihrap
Soru 38
İslam tarihinde ilk siyasi ayrılık hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?Cevap 38
Cemel Vakası (Cemel Olayı)
Soru 39
İnsanların doğruya ve iyiye yöneltmek için ALLAH’ın peygamberleri aracılığıyla bildirdiği ilahi kurallar bütününe ne denir?
Cevap 39
Din
Soru 40
Her yıl Nisan ayının üçüncü haftası Hz. Muhammed'in doğumunun kutlanması etkinliklerine ne ad verilmektedir.
Cevap 40
Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri
Soru 41
Yahudilerin ibadet yerlerine ne ad verilir?
Cevap 41Havra veya SinagogSoru
42
Dince uygun görülüp yasaklanmayan iş ve davranışlara ne denir
Cevap 42Helal
Soru 43Akşam vakti olup orucu açma zamanına ne denir?
Cevap 43İftar
Soru 44İnanan insanların Allah'tan istekte bulunmalarına ne denir?
Cevap 44
Dua
Soru 45İslam dinine göre Allah'ın insanlara yapılmasını kesin olarak emrettiği şeylere ne ad verilir?Cevap 45Farz
Soru 46
İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarına verilen özel isim nedir?Cevap 46SünnetSoru 47Ramazan ayı boyunca Kur’an-ı Kerim’i okumasını bilen birinin ezberden veya yüzünden okurken diğerlerinin okunann bölümleri Kur’an’dan takip etme geleneğine ne ad verilir? Cevap 47MukabeleSoru 48İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e ilk vahiy nerede gelmiştir?Cevap 48Hira MağarasıSoru 49İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e ilk vahiy ne zaman gelmiştir?Cevap 49610 yılındaSoru 50İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e ilk vahiydeki ilk emir nedir?Cevap 50OkuSoru 51Ramazan ayı dışında bir işin olması ve bir isteğin gerçekleşmesine bağlı tutulan oruca ne ad verilir?Cevap 51Adak OrucuSoru 52Ramazan ayında yatsı namazından sonra vitir namazından önce kılınan 20 rekatlık namaza ne ad verilir?Cevap 52Teravih namazıSoru 53Ramazan ayında hastalık,yaşlılık,yolculuk gibi durumlar nedeniyle tutulmayan oruçların ramazandan sonra gününe gün tutulmasına ne ad verilir?Cevap 53Kaza OrucuSoru 54Yılın bir ayında bedenle yapılan ibadete ne denir?Cevap 54OruçSoru 55Ramazan ayı dışında sevap kazanmak amacıyla tutulan oruçlara ne ad verilir?Cevap 55Nafile OrucuSoru 56Camilerde imamın hutbe okuduğu yere ne ad verilir?Cevap 56MinberSoru 57Ezan okuyan din görevlisine ne ad verilir?Cevap 57MüezzinSoru 58Cuma ve Bayram namazlarında minberde imam tarafından okunan dua ve öğütlere verilen ad nedir?Cevap 58HutbeSoru 59Zengin Müslümanların, mallarının kırkta birini fakirlere vererek yerine getirdikleri ibadete ne ad verilir?Cevap 59Zekat Soru 60Mekke’deki Kâbe ve çevresindeki kutsal yerlerin ziyaret edilmesi şeklinde yapılan ibadete ne denir?Cevap 60HaccSoru 61İslam dinine göre kişinin kendisine, topluma ve doğaya yararlı olmak için yaptığı işlere ne denir?Cevap 61Salih AmelSoru 62İslam’ın 5 şartı içinde, hem malla (para) , hem bedenle yapılan ibadet hangi ibadettir?Cevap 62HaccSoru 63Su bulunamadığı zaman toprakla yapılan abdeste ne ad verilir?Cevap 63TeyemmümSoru 64İslam Peygambere inanan, onu gören arkadaşlarına ne ad verilir?Cevap 64SahabeSoru 65Bir günde kılınan namazlarda toplam kaç rekat vardır?Cevap 6540Soru 66Vitir Namazı hangi namazla birlikte kılınır?Cevap 66Yatsı NamazıSoru 67KAMET ne zaman okunmaya başlar?Cevap 67Farz namaza başlamadan önceSoru 68Bir kişinin arkasından , onun duyunca hoşlanmayacağı sözler söylemeye ne denir?Cevap 68Gıybet (Dedikodu)Soru 69Sadece mal ile yapılan ibadet hangisidir?Cevap 69Zekat Soru 70Hz. Musa ya verilen kutsal kitabın adı nedir? Cevap 70TevratSoru 71Müslümanların Mekke den Medine ye göç etmesine ne ad verilir?Cevap 71HicretSoru 72Hac ayının dışında bir zamanda Mekke ve Medine’deki kutsal yerleri ziyaret etmeye ne denir ? Cevap 72UmreSoru 73Ahirette hayatında günah ve sevapların tartılacağı yerin adı nedir?Cevap 73MizanSoru 74Kıyametin başladığını Sür’a üfleyerek bildirecek olan melek hangisidir?Cevap 74İsrafilSoru 75Hacer-ül Esved den başlayarak Kabe’nin çevresinde 7 defa dönmeye ne ad verilir?Cevap 75TavafSoru 76Hacıların giydiği özel dikişsiz elbiseye ne ad verilir ?Cevap 76İhramSoru 77Kunut duaları hangi namazda okunur?Cevap 77VitirSoru 78Günah çıkarma aşağıdaki hangi dine ait bir ritüeldir?Cevap 78HiristiyanlıkSoru 79"Bir kez gönül yıktın ise, Bu kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahi Elin yüzün yumaz değil." Bu dizelerin sahibi hangi Türk İslam şahsiyetidir?Cevap 79Yunus EmreSoru 80“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla (başlarım)” ifadesi neyin Türkçe karşlılığıdır?Cevap 80Bismillahirrahmanirrahim (Besmele)Soru 81İslâm dininin kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlara ne ad verilir?Cevap 81HaramSoru 82Müslümanların haftada bir gün toplu olarak kılması farz olan namaz hangi namazdır?Cevap 82Cuma NamazıSoru 83Hz. Muhammed’in doğumunun kutlandığı kandil gecesi hangi gecedir?Cevap 83Mevlid KandiliSoru 84Bütün dinler tarafından tavsiye edilen ve savurganlık ile cimrilik arasında olan güzel huy nedir?Cevap 84CömertlikSoru 85Allah’ın istediği dinî hükümleri ve diğer haberleri peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir?Cevap 85VahiySoru 86Peygamberler kendilerine peygamberlik gelmeden önce de sonra da kötü davranışlarda bulunmamışlardır. Onların bu şekilde davranmaları hangi sıfatlarının bir gereğidir?Cevap 86İsmet SıfatıSoru 87Cemaat (topluluk) olmadan kılınamayan ve hutbe okunma şartı olan namazlar hangi namazlardır?Cevap 87Cuma Namazı ve Bayram NamazıSoru 88İnsanda doğuştan var olan, hakkı kabul ve idrak etme, Allah’ı bulma ve O’na inanma yeteneğine ne denir?Cevap 88FıtratSoru 89İslâmiyetten önce, eski Türklerde görülen Tanrı inancı hangisidir?Cevap 89Gök Tanrı İnancıSoru 90Bireyler arasında sevgi ve saygı bağlarını güçlendiren, gelir dengesizliğinin giderilmesine katkı sağlayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?Cevap 90Zekat VermekSoru 91Akıllı ve ergenlik çağına gelmis olmanın dışında herhangi bir şart aranmaksızın her müslümana farz olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?Cevap 91Namaz kılmazSoru 92Bütün dinlerde kutsal yerleri ziyaret (Hacc) etmek bulunmaktadır. Buna göre; Efes’teki “Meryem Ana” hangi din mensuplarının ziyaret yeridir?Cevap 92HıristiyanlarSoru 93Müslümanların kıblesi neresidir?Cevap 93KabeSoru 94Kur'an-ı Kerim'de kaç sure bulunmaktadır?Cevap 94114Soru 95Kur'an-ı Kerim 'in ilk suresi hangi suredir?Cevap 95Bakara SuresiSoru 96Kur'an-ı Kerim 'in son suresi hangi suredir?Cevap 96NasSoru 97Kur'an-ı Kerim'ın her 30 sayfalık bölümüne ne ad verilir?Cevap 97CüzSoru 98Vahiy meleği hangi melektir?Cevap 98CebrailSoru 99İslam dininin en önemli iki kaynağı hangileridir?Cevap 99Kur'an ve SünnetSoru 100Allah’ın ,peygamberlere,Cebrail vasıtasıyla veya doğrudan ilahi bilgileri aktarmasına ne ad verilir?Cevap 100DinSoru 101Allah’ın varlığını , birliğini Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul edene ne ad verilir?Cevap 101MüslümanSoru 102Hicret hangi yılda gerçekleşmiştir?Cevap 102622Soru 103Kur'an sayfalarının birleştirilip tek kitap haline getirilmesi hangi halife zamanında olmuştur?Cevap 103Hz. EbubekirSoru 104Kur'an-ı Kerim'ın çoğalatılması hangi halife zamanında olmuştur?Cevap 104Hz. OsmanSoru 105Bir kimsenin sahip olduğu üstünlükleri,faziletleri nimetleri çekememek,bunların yok olmasını istemeğe ne denir?Cevap 105HasetSoru 106İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in bütün kötülüklerin anası olarak nitelediği fiil hangi fiildir?Cevap 106İçki İçmekSoru 107Beş vakit namaz hangi gecede farz kılınmıştır?Cevap 107Miraç GecesiSoru 108Müslümanların ilk kıblesi neresidir ve nerede bulunur.Cevap 108Mescid-i Aksa - KudüsSoru 109Namazda ayakta durmaya ne denir?Cevap 109KıyamSoru 110Namazda Kuran okumaya ne denir?Cevap 110KıraatSoru 111Zebur hangi peygambere indirilmiş bir kitaptır?Cevap 111Hz. DavudSoru 112İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in anne ve babasının adı nedir?Cevap 112Amine - AbdullahSoru 113İslam Peygamberi Hz. Muhammed kaç yaşında peygamber olmuştur?Cevap 11340Soru 114İslam Peygamberi Hz.Muhammed kaç yılında nerede vefat etmiştir?Cevap 114632 yılında MedineSoru 115Birden fazla kişiyle imam eşliğinde birlikte kılınan namaza ne ad verilir? Cevap 115Cemaatle namazSoru 116Kur'an surelerini oluşturan cümlelerden her birine ne ad verilir?Cevap 116AyetSoru 117Mekke'nin yönetciliğini yapıp düşmanlardan koruyan Hz. Muhammed'in dedesinin adı nedir?Cevap 117AbdülmuttalipSoru 118İlk ve son peygamber hangi peygamberdir?Cevap 118Hz. Adem - Hz. MuhammedSoru 119Allah'ın emri ve yardımıyla gemi yapıp kendisine inanları koruyan peygamber kimdir?Cevap 119Hz. NuhSoru 120Hıristiyanlığın Kutsal kitabı ve peygamberi kimdir?Cevap 120İncil - Hz. İsaSoru 121Başkalarını aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söze ne denir?Cevap 121YalanSoru 122İlk dört müslüman kimlerdir?Cevap 122Hz.Hatice, Hz.Ebubekir, Hz. Ali, Hz. ZeydSoru 123Teslis (üçleme) inancı hangi dinde vardır?Cevap 123HristiyanlıkSoru 124Herhangi bir araştırma,kesin bilgi ve delile dayanmadan başkaları hakkında yapılan olumsuz tahmin ve görüşlere ne denir?Cevap 124Kötü ZanSoru 125Şit (as) kaç sayfa kitap (suhuf) verilmiştir?Cevap 12550 sayfaSoru 126Vefat eden İnsanların kıyamete kadar kabirde geçecek hayatlarını adı nedir? Cevap 126BerzahSoru 127Kur'an-ı Kerim'i açıklayan, yorumlayan bilim dalına ne denir?Cevap 127TefsirSoru 128Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kağıdı, kahve telvesi , el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarmaktır. İslam dininin yasakladığı yanlış bir davranış olan bu batıl inanç nedir?Cevap 128FalcılıkSoru 129Tabiat olaylarıyla ilgilenen meleğin adı nedir?Cevap 129MikailSoru 130Şeytanı Tanrı edinme şeklinde tanımlanan her türlü kötülüğü serbest sayan sapkın inanç nedir?Cevap 130SatanizmSoru 131İnsanın günah ve sevaplarını yazmakla görevli melekler hangi meleklerdir?Cevap 131Kiramen KatibinSoru 132Bir dinin görüş ve anlayış farklılığı neticesinde ortaya çıkan kollarına ne denir?Cevap 132Mezhep Soru 133Aynı dinin içinde tasavvufa dayanan ve Allah’a ulaşma arzusuyla tutulan yollara ne ad verilir?Cevap 133TarikatSoru 134İnsan hangi yeteneği ile iyiyi ya da kötüyü dileyip ister ve ya tercih eder?Cevap 134İradeSoru 135Hz İsa’ ya inanan ilk kişilere ne denir?Cevap 135HavariSoru 136Hacıların şeytan taşladıkları ve kurban kestikleri yerin adı nedir?Cevap 136MinaSoru 137Musevi din adamına ne ad verilir?Cevap 137HahamSoru 138Hindistan’da bir zamanlar yaygın olarak uygulanmış olan, insanları sınıflara bölmüş Hinduizmi de etkilemiş sınıf sisteminin adı nedir?Cevap 138Kast SistemiSoru 139Yahudilerin kutsal günleri hangi gündür?Cevap 139CumartesiSoru 140Hristiyanların kutsal günleri hangi gündür?Cevap 140PazarSoru 141Müslümanların kutsal günü hangi gündür?Cevap 141CumaSoru 142Ahirette herkese dağıtılacak olan ve içinde insanın dünyada yaptığı iyilik ve kötülüklerin yazılı olduğu deftere ne denir?Cevap 142Amel DefteriSoru 143Hacc ibadeti esnasında Kabenin yakınlarındaki Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmeye ne denir ?Cevap 143Sa'ySoru 144İslamın en temel inancı olan Allah'ın var ve bir olması inancının terim adı adı nedir?Cevap 144TevhidSoru 145Bir insanın dinen sorumlu olabilmesi için ilk şart (ön şart) nedir?Cevap 145Akıl sahibi olmasıSoru 146Mekke'de inen ayetlere ne ad verilir?Cevap 146Mekki ayetSoru 147Hz. Muhammed'e verilmiş en büyük mucize nedir?Cevap 147Kur'an-ı KerimSoru 148Kitapçık biçimindeki ilahi kitaplara ne ad verilir?Cevap 148suhufSoru 149Bir suçu veya kötü bir davranışı bilerek başkasına yüklemeye ne denir?Cevap 149İftiraSoru 150Bir insanın kendisini diğer insanlardan üstün görmesine ne denir?Cevap 150Kibir