2 sonuçtan 1 ile 2 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 344 + 2712


  İhlas Hakkında ..

  Yirmibirinci Lem'a 'dan

  İhlas hakkında
  (Onyedinci Lem'anın Onyedinci Nota'sının yedi mes'elesinden Dördüncü Mes'elesi iken, ihlas münasebetiyle Yirminci Lem'anın İkinci Nokta'sı oldu. Nuraniyetine binaen Yirmibirinci Lem'a olarak Lemaat'a girdi.)
  Bu Lem'a lâakal her onbeş günde bir defa okunmalı.

  Lâakal: En azından, hiç olmazsa.

  "İhtilâfa düşmeyin; sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider." Enfâl Sûresi, 46.
  "Allah için kıyamda bulunup Ona kulluk edin." Bakara Sûresi, 2:238.
  "Nefsini günahlardan arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini günaha daldıran ise hüsrana düşmüştür." Şems Sûresi, 91:9-10.
  "Benim âyetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin." Bakara Sûresi, 2:41.


  Ey âhiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz: Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçı, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-ı hakikat, en makbul bir dua-yı manevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet: İhlastır. Madem ihlasta mezkûr hâssalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var.. ve madem bu müdhiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zaîf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı İlahî tarafından konulmuş; elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kudsiye kısmen zayi' olur, devam etmez; hem şiddetli mes'ul oluruz.

  Benim ayetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin.(Bakara: 41.) Ayetin devamı, ''Ve yanlız benden korkun, yasaklarıma karşı gelmekten sakının''
  âyetindeki şiddetli tehdidkârane nehy-i İlahîye mazhar olup, saadet-i ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hodfüruşane, sakil, riyakârane bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi'-i cüz'iyenin hatırı için ihlası kırmakla; hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'aniyenin hizmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz.
  Âhiret: Ölümsüz olan öbür dünya.
  Hizmet-i Kur'aniye: Kur’ana ait hizmet, Kur’anın hizmeti.
  Hususan: Özellikle.
  Uhrevî: Ahirete ait, öbür dünya ile ilgili, ahiretle alakalı.
  Mühim: Önemli.
  Esas: Temel, kök, şart.
  Makbul: Kabul edilen,beğenilen,kabul gören.
  Metin: Sağlam.
  Nokta-i istinad: Dayanma noktası.
  Tarîk-ı hakikat: Hakikat yolu, doğruya ve gerçeğe götüren yol.
  Makbul: Kabul edilen, beğenilen, kabul gören.
  Dua-yı manevî: Manevî dua.
  Keramet: Veli(ermiş) insanlarda görünen Allah(cc) vergisi olağanüstü ve harika durumlar, olaylar ve hareketler.
  Vesile-i makasıd: Maksatların vesilesi, gayelerin elde edilme sebebi, gayelere ulaşma sebebi.
  Haslet: Ahlak, huy.
  Safi: Katışıksız, temiz, duru.
  Ubudiyet: Allah’a(cc) kulluk etmek, Allah’ın emir ve yasaklarına uymak.
  İhlas: İçten, gönülden, samimi, Allah’ın(cc) emirlerini Allah emrettiğinden dolayı ve rızası için yapmak.
  Mezkûr: Zikredilmiş, bahsedilmiş.
  Hâssa: Özellik.
  Mukabil: Karşılık.
  Tazyikat: Sıkıştırmalar, zorlamalar, baskılar.
  Savlet: Saldırma, ani ve şiddetli atılma.
  Bid'a: Dine aykırı olarak sonradan uydurulan adet ve davranışlar, anlayışlar, hareketler.
  Dalalet: Sapıtma, doğru yoldan ayrılma, iman ve İslam yolundan sapmak.
  Umumî: Herkesle ilgili, genel.
  Kudsî: Mukaddes, kutsal, kusursuz.
  Hizmet-i Kur'aniye: Kur’ana ait hizmet, Kur’anın hizmeti.
  İhsan-ı İlahî: Allah’ın(cc) iyiliği.
  Ziyade: Fazla, çok.
  Mükellef: Vazifeli, görevli, yükümlü.
  Hizmet-i kudsiye: Kutsal hizmet.
  Zayi': Kayıp, elden çıkan.
  Mes'ul: Sorumlu.
  Tehdidkârane: Tehdit edercesine, korkuturcasına.
  Nehy-i İlahî: Allah’ın(cc) yasaklaması.
  Saadet-i ebediye: Bitmez ve tükenmez sonsuz mutluluk.
  Hodfüruşane: Kendini beğendirmeye çalışırcasına, öğünür şekilde.
  Sakil: Ağır, can sıkıcı, çirkin.
  Riyakârane: Gösteriş yaparcasına, iki yüzlülük eder şekilde.
  Hissiyat-ı süfliye: Aşağılık duygular.
  Menafi'-i cüz'iye: Sınırlı, az ve küçük faydalar, cüz’i menfaatler.
  Taarruz: Saldırma, saldırı.
  Hakaik-i imaniye: İmana ait hakikatlar, inançla ilgili gerçekler.
  Kudsiyet: Mukaddeslik, kutsallık.

  Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umûr-u hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı, ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbabdan; yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazret-i Yusuf Aleyhisselâm

  ("Şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder-ancak Rabbim rahmet ederse o başka." Yusuf Sûresi, 12:53.)
  demesiyle, nefs-i emmareye itimad edilmez. Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri defetmek için, gelecek düsturlar rehberiniz olsun. ...
  Mühim: Önemli.
  Umûr-u Hayriye: Hayırlı işler, iyi ve güzel işler.
  Muzır: Zararlı, zarar veren.
  Hâdim: Hizmetçi, hizmet eden.
  Mani: Engel.
  Esbab: Sebepler.
  Nefs-i emare: Kötü istek ve düşünceleri uyandırıp yapmaya kuvvetli şekilde zorlayan nefis.
  İtimad: Güvenmek.
  Enaniyet: Benlik, kendine güvenmek ve kendine dayanmak. Kişinin üzerinde görünen iyi ve güzel sıfatları kendinden bilmesi.


  Said Nursi

  Benzer Konular
  Yirmibirinci Lema'dan (İhlas hakkında)
  Yirmibirinci Lema'dan (İhlas hakkında) Bu Lem'a lâakal(en azından) her onbeş günde bir defa okunmalı. ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْ
  Yirmibirinci Lema'dan (İhlas hakkında)
  Yirmibirinci Lema'dan (İhlas hakkında) Bu Lem'a lâakal(en azından) her onbeş günde bir defa okunmalı. ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْ
  İhlas Hatmi. "Arefe günü Besmele ile bin İhlas okuyalım"
  İhlas Hatmi. "Arefe günü Besmele ile bin İhlas okuyalım" "Arefe günü Besmele ile bin İhlas okuyalım" Pek çok selâm... Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif okurduk. Ben, şimdi bir gün evvel beş yüz ve arefede dahi beş yüz okuyabilirim. Kendine güven
  İhlas Hakkında Risale-i Nur ne Diyor?
  İhlas Hakkında Risale-i Nur ne Diyor? İhlâsın Tarifi: 1- «İhlâsı kazandıran, harekâtındaki sebebi sırf bir emr-i İlâhî ve neticesi rıza-yı İlâhî olduğunu düşünmeli ve vazife-i İlâhiyeye karışmamalı.» (Lem’alar sh: 133) 2- İbadetin ruhu, ihlâstır. İhl
  YİRMİNCİ LEM'A İhlâs hakkında
  YİRMİNCİ LEM'A İhlâs hakkında Bismillahirrahmanirrahim Bu Lem'a lâakal her on beş günde bir defa okunmalı EY ÂHİRET KARDEŞLERİM ve ey hizmet-i Kur'âniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz: Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar Mesajlar
  6.731
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 344 + 2712


  Cevap: İhlas Hakkında ..

  BİRİNCİ DÜSTURUNUZ:
  Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksad yapmak gerektir.
  Rıza-yı İlahî: Allah’ın(cc) rızası, Allah’ın memnunluğu ve hoşnutluğu.
  Razı: Hoşnut.
  Küssse: Darılsa.
  Ehemmiyeti: önemi.
  Hikmet: Gözetilen fayda ve gaye.
  İktiza: Gerekme, lazım gelme.
  Cenab-ı Hakk: Allah(cc)
  Rıza: Memnunluk, razı olma, hoşnut olma, kabul etme.
  Maksad: Gaye, amaç.


  Said Nursi
  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222