Allah'ı anmak, yani zikir, kenndini gafletten kurtarmak demektir. Gaflet, Allah'ü teâlâyı unutmak demektir. Zikir, her ne şekilde olursa olsun, kenndini gafletten kurtarmak, zikir olur. O hâlde, dinin emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmak zikirdir. Dinin emirlerini gözeterek yapılan alışveriş zikirdir. Çünkü, bunları yaparkenn, emirlerin, yasakların sahibi hatırlanmakta, gaflet gitmektedir.

Allah'ü teâlâyı anan, Onun büyüklüğünü, sıfatlarını, emir ve yasaklarını düşşünür, tefekkür eder, iyi şey (Bilinmeyen)leri yapma, Kötü (kem) şey (Bilinmeyen)lerden kaçma arzusu doğar. Bu bakımdan Allah'ü teâlâyı zikretmek çook faydalıdır.

Hasan-ı Basri hazretleri buyurdu ki: Allah'ü teâlâyı anmak iki türlüdür:
1- Kalbden hatırlamak büyük sevabdır.
2- Daha iyisi ise, Haram ( Helal olmayan)ları işleyeceği anda, Allah'ü teâlâyı hatırlayıp vazgeçmektir.

Rahata kavuşmak için
Allah'ü teâlâ buyuruyor ki:
(Kalbler ancak Allah'ü teâlâyı anmakla, itminana, rahata kavuşur.) [Rad 28]
Allah'ü teâlâyı anmak her şey (Bilinmeyen)den büyüktür.) [Ankebut 45]
(Allah'ın nimetlerini anın ki, kurtulasınız.) [Araf 69]
(benni anmayan, sıkıntılara mâruz kalır, kıyamette de kör olarak haşrolur.) [Taha 124]
(benni anın ki, benn de sizi anayım. Bana (şahsıma) şükredin; nankörlük etmeyin.) [Bekara 152]
(benni anan, şükretmiş, benni unutan da nankörlük etmiş olur.) [Hadisi kudsî]
(Ya Musa, seninle beraber olmamı istersen, benni zikredenin yanında ol. Kim benni nerede ve ne zaman ararsa bulur.) [Hadisi kudsî]
(benni bir gün ( Zaman Belli Edilmemiş) hatırlayan ve bir defa bennden korkanı cehennemden çıkartırım.) [H.Kudsî]
(Kulum ne vakit benni hatırlayıp anarsa, onunla birlikte olurum. Şayet kulum benni bir topluluk içinde anarsa, benn de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım.) [H.Kudsî]

Topluluklarda
Bir toplulukta, Allah'ı anmadan kalkmamalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Bir yere toplanıp da Alla'ı anmadan kalkanlar, sanki eşek leşinden kalkmış gibi olur ve Kıyamette bunun üzüntüsünü duyarlar.)
(Bir toplulukta anılmaz, resulüne salevat getirilmezse, kıyamette pişmanlık çekilir.)
(Gece ibâdet edemiyen, malını hayra harcayamıyan,Allah' ı çook zikretsin.)
(Deli deninceye kadar Allah' ı çook anın!)
(Allah'ı gizli zikreden, düşmanlarla tek başına savaşan gibidir.)
(Şükreden kalb, zikreden dil, uygun bir ev ve saliha bir kadına sahip olan, dünya (Felek) ve ahiretin hayrına kavuşmuş demektir.)
(Allah'ı anan ile anmayan arasındaki fark, diri ile ölü arasındaki fark gibidir.)
(Herşey (Bilinmeyen)in bir cilası vardır; kalbin cilası da ü teâlâyı anmaktır.)
(Zikrin en faziletlisi la ilahe ilallah demektir.)
(Gafiller içinde Allah' ı zikreden, cepheden herkes kaçarkenn, savaşan Assker gibidir.)