Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

4 sonuçtan 1 ile 4 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden Yer
  ANKARA
  Mesajlar Mesajlar
  2.584
  Blog Blog Girişleri
  109
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 584 + 43761


  2 üyeden 2 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Gaflet nedir? Nasıl gaflete düşeriz?

  Gaflet

  Bir Kuran ve Sünnet terimi olarak Gaflet, Cenâbı Hakkı unutmak, dünya telaşı ve meşguliyeti içinde ebedî âlemi, ahireti hatıra getirmemek, madde ve dünya malı içerisinde, nefsî ve şehevî arzular peşinde koşarak manen eriyip gitmektir.

  İşlenen her günah, her haram, her kötülük Peygamberimizin ifadesiyle kalpte siyah bir leke bırakmakta, kalp giderek kararmakta, manevî gerçekleri göremez, duyamaz ve anlayamaz hale gelmektedir.

  Günlük hayatta yaşanan acımasızlık, anlayışsızlık, katı kalplilik, bencillik, kıskançlık, çıkarcılık, yolsuzluk, arsızlık gafletin tezahürleridir.

  Gafil kul, tamamen dünyaya yönelir, mübah zevklerde ve helallerde aşırı gider, ibadet ve kulluk için, hayır ve hizmet için vakit ayıramaz, imkân ve emeğini bu yolda harcayamaz. İyilik yapmak onun için lüks, mümin kardeşinin derdiyle ve problemiyle ilgilenmek ona lüzumsuz bir yük haline gelir. Maddî yönden zenginleştiği halde manen giderek yalnızlaşır, ruhen topluma yabancılaşır, sadece nefsini tatmin eder.

  Halbuki ibadete ve kulluğa önem veren, hayır ve iyiliğe değer veren, ibadete özel vakit ayıran kula, Cenâbı Hak gönül zenginliği ihsan eder, gönül huzuru, aile huzuru ve iş huzuru verir, ihtiyaçlarını giderir, işlerini kolaylaştırır, bu hayırlı kulunu kimseye muhtaç etmez.

  Hadisi Kudsîde Cenâbı Hak şöyle buyuruyor: 'Ey ademoğlu! Bana ibadet için vakit ayır ki, gönlünü zenginlikle doldurayım ve ihtiyaçlarını gidereyim. Bana ibadet için vakit ayırmazsan, gönlünü meşguliyetle doldururum, ihtiyacını da gidermem.' (Tirmizi)

  Benzer Konular
  6 günler orucu nedir? Şevval orucunun fazileti nedir ve nasıl tutulur?
  6 günler orucu nedir? Şevval orucunun fazileti nedir ve nasıl tutulur? 6 günler orucu nedir? Şevval orucunun fazileti nedir ve nasıl tutulur? Halk arasında '6 günler orucu' diye bilinen, Hz. Peygamberin, "Kim ramazanı oruçlu geçirip Şevval ayı
  "Nedir şu tabiat ki, ehl-i dalâlet ve gaflet ona saplanmışlar; küfür ve küfrâna
  "Nedir şu tabiat ki, ehl-i dalâlet ve gaflet ona saplanmışlar; küfür ve küfrâna Devami...
  "Nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? Nedir bu haşmet, nedir bu istiğna, nedir bu
  "Nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? Nedir bu haşmet, nedir bu istiğna, nedir bu Devami...
  Nedir bu gurur ve nedir bu gaflet?
  Nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? Nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? Risale-i Nur dersi... Devamı İçin Tıklayınız... Devami...
  nedir bu gurur ve nedir bu gaflet?
  nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? nedir bu gurur ve nedir bu gaflet? nedir bu haşmet, nedir bu istiğna, nedir bu azamet? elindeki ihtiyar bir kıl kadardır ve iktidarın bir zerre kadardır. ve hayatın söndü, ancak bir şule kaldı. ömrün geçti, şuurun söndü,
  Yazar : Risale Forum

  Kalbini bir mescit yap. Orada, Allah’tan başka hiçbir şeye yer verme.

  Abdulkadir Geylani


 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden Yer
  ANKARA
  Mesajlar Mesajlar
  2.584
  Blog Blog Girişleri
  109
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 584 + 43761


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Gaflet nedir? Nasıl gaflete düşeriz?

  Kuranda 'Gaflet' Kavramı

  Rabbimiz, gaflete düşmemek için sabah akşam kendisine yönelen, ihlas ve samimiyetle dua eden, sessizce Allahı zikreden bir kul olmamızı emretmektedir:

  'Rabbini; içinden, yalvararak, ürpererek, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an. Gafillerden olma.' (Araf 205)

  Kuranda; sorgu ve hesap günü yaklaştığı halde insanların büyük bir kısmının manevî hayattan yüz çevirip sadece arzu ve zevklerini tatmin için gaflet karanlığı içinde yaşadıkları gerçeği vurgulanmakta, Hakka yönelmeleri emredilmektedir.

  'İnsanların hesap günü yaklaştı. Oysa onlar hâlâ gaflet içinde, Hakktan yüz çeviriyorlar.' (Enbiya 1)

  Allahın varlığının, birliğinin, büyüklüğünün, azametinin kâinattaki delilleri gözümüzün önündedir. Varlık âlemi, yaşanan hayat, müspet ilimler, ilmî keşif ve icatlar Yüce Rabbimizin varlığının açık şahitleridirler. Bütün bu hakikatleri görüp yaşadığı halde, insanlığın büyük bir kısmı madde sarhoşluğu içerisinde bu gerçekleri görmek istememektedir: 'İnsanlardan bir çoğu ayetlerimizden cidden gafildirler.' (Yunus 92)

  Allahtan ve Allahın zikrinden habersiz, nefsinin kölesi olan, mubahlarda ve helâllerde haddi aşan, şuursuz, ruhsuz, gayesiz, gafil kimselere uymak bizi gaflete düşürecektir: 'Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, nefsî arzularına uyan, çizgiyi aşan kimselere uyma.' (Kehf 2

  İsmimiz gafiller arasında yazılmasın

  Mümin, Allah nezdinde makbul kul olma azim ve kararlığını taşıyan kuldur. Onun ismi muttakîler, muhlisler, sadıklar, sıddıklar, arasında yer almalıdır. İsmi 'gafiller' arasına kaydedilen kişi, bu lekeden kolay kolay kurtulamayacaktır. İsminin gafiller listesinde yer almaması ibadete devama bağlıdır: 'Kim farz namazları kılmaya özen gösterir, devam ederse gafillerden yazılmaz.' (Hakim)

  Kuranla irtibatı kopan kimsenin kalbi kararır, manevî titizliği kaybolur, ismi gafiller arasında zikredilir. Her gün Allahın kitabına nazar eden kişi bu damgadan kurtulur: 'Kim her gece on âyet okursa, gafillerden yazılmaz.' (Hakim)

  Gafil olan, ilahî rahmeti unutur

  Gaflet, ilâhî lütufları dikkate almamaya ve ilahî rahmeti unutmaya sebep olmaktadır. Namazlardan sonra yapılan tesbihat ilahî rahmete sebep olmakta, gafleti dağıtmaktadır. Tesbihlerimiz, seccademiz, parmaklarımız Cenâbı Hakkın huzurunda bizim için şahit olacaklardır:

  Muhacir hanımlardan Büseyre (r.a.)in rivayetine göre Efendimiz (s.a.v.), onlara şöyle demişti: 'Sübhanallah, Elhamdü lillah, Allahu Ekber demeye devam edin. Parmaklarınızla bunu sayın. Zira parmaklarınız, sorguya tabi tutulacak, bilgi vermeleri istenecektir. Gafil olup da rahmeti unutmayın.' (Tirmizi)

  Şu cümlenin altını çizelim: 'Gafil olup da rahmeti unutmayın.' Zira gaflet sarhoşluğu ilahî lütuf ve rahmeti unutturmakta, hayata benlik, bencillik, şehvet ve şöhret hakim olmaktadır.

  Gafilin duası makbul değildir

  Rabbine dua eden kul, Allah tarafından kabul olacağına inanarak, içtenlikle ve ciddiyetle yalvarıp yalvarmalıdır. Yaptığı duadan habersiz, ilgisiz, şuursuz ve gafil olan kulun duası ciddiye alınmayacaktır. 'Allaha, kabul edeceğine yakînen inanarak dua edin. İyi bilin ki; Allah, şuursuz gafil kalbin duasına icabet etmez.' (Tirmizi)
  Yazar : Risale Forum

  Kalbini bir mescit yap. Orada, Allah’tan başka hiçbir şeye yer verme.

  Abdulkadir Geylani


 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Nereden Yer
  ANKARA
  Mesajlar Mesajlar
  2.584
  Blog Blog Girişleri
  109
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 584 + 43761


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Gaflet nedir? Nasıl gaflete düşeriz?

  Gafletin ilacı


  Gaflet, manevî hayatımızı içten kemiren bir hastalıktır. Gaflet ehli dünyadan bulaşan, manevî hayatta tembellik, ihmalkârlık ve ilgisizliğe sebep olan tehlikeli, müzmin bir hastalıktır.

  Gaflet, psikolojik bir travma olup zaman zaman ruhî bunalım, manevî tatminsizlik, ailevî huzursuzluk, hayattan nefret etme şeklinde tezahür etmektedir. En acı olan da, bu hastalığa yakalanan pek çok kişinin gaflet hasatlığına yakalandığının farkında olmamasıdır.

  Gaflet, tarihte olduğu gibi günümüzde de yaygın manevî bir hastalıktır. Esen gaflet rüzgârlarından hepimiz etkilenmekte, kendi payımıza düşeni almaktayız. Bunun sonucu olarak, doyamayan nefislerimiz, ürpermeyen gönüllerimiz, yaşarmayan gözlerimiz sebebiyle dualarımız kabul edilmemektedir.

  Gafleti, gönlümüzü kaplayan, kalbimizi karartan bir bulut olarak niteleyen Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bu gaflet bulutunun, bu gaflet dumanının dağılması için günde en az yüz defa istiğfar etmeyi tavsiye etmektedir.

  Tembellik arttıkça ihmal; ihmal arttıkça gaflet; gaflet arttıkça ihanet; ihanet arttıkça dalâlet başlar. Dolayısıyla gaflet, mutlaka er geç tedavi edilmelidir. Gafletin tedavisi için ilk adım uyanık ve diri olmak, ihmalkâr ve ilgisiz olmamak gerekir.

  Gafletin ilacı Kuran ve namaz, tevbe ve istiğfar, zikir ve duadır. Gafletin aşısı ilim ve gönül erbabıyla sohbet etmek, Kuranî, nebevî, manevî tavsiyeleri hayata yansıtmaktır.

  Bizim en sinsi düşmanımız; manevî hayatımızı içten kemiren gaflettir. Biz gafil, ihmalkâr, nemelâzımcı, duygusuz ve heyecansız olma yerine; idealist, aksiyoner, uyanık, basiretli ve şuurlu olduğumuz takdirde iç ve dış düşmanlar bize tesir edemeyeceklerdir.

  Gençlerin gaflet hastalığına yakalanmaları geleceğimizi tehdit eden ciddî bir problemdir. Okumayan, çalışmayan ve düşünmeyen; sadece gününü gün eden, gafil gafil eğlenen gençlik; ülke geleceği için hiç de hayırlı değildir.

  Gafletin en kötüsü ve en acısı yöneticilerin gafletidir. Sadece dünyevî ve maddî istikbali düşünen, uhrevî ve ahlakî ölçüleri ön plana almayan ve bu sebebiyle düşmanların oyununa gelen gafil yöneticiler sebebiyle toplumlar zaman zaman ağır bedel ödemek zorunda kalmışlardır.

  Manevî hayatımızı tehdit eden gaflet hastalığına karşı topyekûn seferberlik ilan etmeli, manevî hayatımızın düşmanı olan gaflete, ilim ve irfan silahıyla karşı koymalıyız.

  alinti
  Yazar : Risale Forum
  Konu Livza tarafından (12-05-2013 Saat 20:47 ) değiştirilmiştir.

  Kalbini bir mescit yap. Orada, Allah’tan başka hiçbir şeye yer verme.

  Abdulkadir Geylani


 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2010
  Nereden Yer
  A, A
  Mesajlar Mesajlar
  661
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 122 + 5860


  Cevap: Gaflet nedir? Nasıl gaflete düşeriz?

  Tebrik ederim mubarek kardeşim güzel bir makale olmuş.

  Gafleti bir uyku olarak düşünebiliriz. Bazı uykular kısa sürelidir bazıları ise uzun süreli olduğu ortadadır. Gaflette öyle kısa ve uzun sürelidir. Bazı ulemalar Allah'ı bir an bile hatıra getirmemenin gaflet olduğunu ifade etmektedirler. Ve bu an dediğimiz zaman dilimi ise salise bile değil ondan daha az bir zamanı ifade etmekted. Tabiki bu takva sahibleri için böyledir. Ancak maksadda takva sahibi olmak değil midir? Yoksa akıbetimiz nice olacaktır..

  Bu hususta ulemalar gafletten kurtulmak için evrad ve ezvakın sıkca yapılması gerektiğini ifade etmektedirler. Bununla beraber bir Risale-i Nur okuyucusu olarak şunu ifade edeyim ki Risale-i Nurun bir çok meselesi bu gaflet perdesini yırtıp atmıştır. En uzun gafletler dahi aralanmışlardır. Onun için sıkça hergün hiç yapamasak azda olsa Risale-i Nur eserlerinden okumalıyız. Aklımızın almayacağı meseleler olsa dahi mutlaka o mesele de dahi nasibimizi alırız. Nitekim bu eserler çok akılılara yada az ilim sahiblerine değil herkese hitap ediyor elbette böyle olunca her meseleden nasibimiz kadarını yani ilmimiz kadarını almış oluyoruz..
  Yazar : Risale Forum
  ...küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem-i tasdiktir.

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222