Rebiülevvel ayı Kamerî ayların üçüncüsüdür.Bu ay, adını, Arapça "bahar" demek olan "rebi" kelimesinden almıştır. Çiçeklerin açtığı zamana Rebiul-Evvel denilmekteydi.

Resulullah (sas), bu ayda dünyaya geldiği için, ayların şereflilerindendir.Çoğunluğun kabul ettiği görüşe göre, Resulullah (sas), bu ayın on ikinci gününde doğmuştur.Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bunun için bu gün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir. Bundan dolayı, Resulullah (sas) için yazılan mevlidler ve diğer eserlerde Rebiulevvel ayının bu günü özel bir değere sahiptir. Rebiülevvel ayının böyle bir olayın tarihi olması, müslümanların bu ay içerisinde, bilhassa on ikinci gecesinde ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak, Resulullah (sas)'in hatırasını canlı tutmaya çalışırlar.

Peygamberimizin dünyaya teşrifleri, dünyanın en büyük hadiselerinden birincisini teşkil eder.O’nun geleceği semavi kitaplarda bütün peygamberlere bildirilmiş ve onlardan da Resulullah’ı bildirmek için ahd alınmıştı. O’nun gelmesiyle yeryüzündeki zülmani hisler, batıl duygular zail olmuş, hak hakikat kaim olmuştur.Hakikatı arayıcılar, O’nun ışığı altında
yürümüşler hala da bu ışık devam etmekte, kıyamete kadar da devam edecektir.