Abdülkâdir-i Geylânî hazretleri buyurdular:

Hadîs-i şerîfte: “Kul işlediği günah sebebiyle bol rızıktan mahrum olur.” buyurulmuştur.

Geçiminde darlık, rızkında zorluk ve hâlinde dağınıklık gördüğün zaman,

bu hâlin Allâh'ın emrini terk edip nefsinin hevâsına uyduğundan dolayı olduğunu bil.

Sana başkalarının eli ve dili ile saldırdığını,

zâlimlerin âilene ve malına kasd eylediğini gördüğünde,

Allah'ın haram ve yasaklarını işlediğini, üzerine düşen hukuku yerine getirmediğini,

dinin hududunu aştığını bilmelisin.


Kalbinde hüzün, gam, şiddetli sıkıntı ve endişeler toplandığı zaman,

Allâh'ın sana takdir eylediği şeye itiraz üzere bulunduğunu,

senin ve diğer yaratılanlar hakkında Cenâb-ı Hakk’ın tedbîrine razı olmadığını,

Hakka itimadında noksanlık olduğunu muhakkak bilmelisin.

Sen bu hallerden birini kendinde gördüğünde hemen o hâlini düzeltmeğe çalış ve tevbe et.