Bu konudaki en beğenilen mesaja bak. Tıklayınız.

Sayfa 1/23 1234511 ... SonSon
227 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 817 + 40638


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Hâce Musa Topbaş (Sâdık Dânâ) Efendiden İnciler

  Tasavvuf böyle anlaşılır

  Tasavvufu yaşadığını zanneden birtakım liyâkatsiz veya kötü niyetli insanların tatbikâtına bakarak onu anlamak imkânsızdır. Zîrâ Tasavvuf, her kantarın çekebileceği bir yük olmadığından, ehil olmayan kimselerin davranışlarında ortaya çıkan muhtevâ ile işin aslı arasındaki muazzam fark, insaf ve mantık ölçüleriyle bakıldığında sathî bir nazarla bile kavranabilir.

  Tasavvufu, kaba ölçülerle anlamak imkânsızdır. Zîrâ Tasavvuf, gönül ufkuna âit bir hâdise olup temel harcı aşk ve muhabbettir. Muhabbetten nasîbsiz kimselere o ne kadar anlatılsa fayda vermez. Bu, tıpkı doğuştan gözleri görmeyen bir insana renk târif etmek gibi faydasız bir çaba olur.

  İnsan, ne kadar kendi iç âleminin tefekküründen uzaklaşırsa, o nisbette otomat ve taklitçi olmaya mahkûmdur. İçindeki rûhânî âleme güçlü olarak dalamayan, onu tanımayan ve feyz mahrûmu bir insan, etrâfındakileri taklîd eder. Umûmî cereyâna kendini kaptırır. Bir şahsiyet ve karakter vaz edemez.

  İlâhî vuslata nâiliyet, gönlü servet, şöhret ve dünyevî endişelerden vazgeçirebilmekle mümkündür.

  Tasavvufun hedefi ise, kemâl sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh ve müteâl olan Allâh'ı kalben de tanıyabilmek, yâni mârifetullâhtır.
  musa topbaş

  Benzer Konular
  Hz. Musa?nın (as) mucizelerinden olan Asa-yı Musa hakkında bilgi verebilir misiniz?
  Hz. Musa?nın (as) mucizelerinden olan Asa-yı Musa hakkında bilgi verebilir misiniz? Devami...
  Osman nuri topbaş hoca efendiden sohbetler..
  Osman nuri topbaş hoca efendiden sohbetler.. Kur'an ve Tefekkür Cenâb-ı Hakk’ın ilâhî sıfatlarının bu âlemde kâmil mânâda üç tecellî mekânı vardır: İnsan, Kur’ân ve kâinât... İnsan, bütün esmâ tecellîlerinden nasîb almış bir varlık olarak âl
  Allah(c.c.) Hz. Musa'ya: "Ya Musa, Bana günahsız bir ağız,dil ile dua et" b
  Allah(c.c.) Hz. Musa'ya: "Ya Musa, Bana günahsız bir ağız,dil ile dua et" b Allah(c.c.) Hz. Musa'ya: "Ya Musa, Bana günahsız bir ağız,dil ile dua et" buyurdu. Musa (a.s.) "Ya Rabbi, nasıl günahsız bir dil,ağızla dua edeyim, benim öyle günahsız bir ağzım yok ki" dedi.
  Üstad'lardan İnciLer..
  Üstad'lardan İnciLer.. Üstad'lardan İnciLer.. ... Dua, dua, eller karıncalanmış; Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış.
  Necmi Abiden İnciler...
  Necmi Abiden İnciler... Beyaz esya pazarlamacisi kamyondan iner. Beyaz esya satan dukkana girer.Dukkanda dini bir konuda sohbet yapilmaktadir. Satici sohbet esnasinda kafasini uzatarak: -Merhaba, b
  Yazar : Risale Forum
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


 2. #2
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 817 + 40638


  Cevap: Hâce Musa Topbaş (Sâdık Dânâ) Efendiden İnciler

  tasavvufun gayesi

  Tasavvuf, dünyanın süsünden yüz çevirmek, insanların meyil edegeldiği geçici lezzetlerden korunmak, halk ile beraber, Hakk‘a yönelmektir.
  Tasavvufun gayesi Hakk’ın rızâsını kazanmak için nefisleri temizlemekten, güzel ahlâk sahibi olmaya çalışmaktan, kısaca Allah ve Resûlü’nün ahlâkiyle ahlâklanmaktan ibarettir.

  Önceleri tasavvufun zuhûrunden maksat, ahlâkı güzelleştirmek, nefsi terbiye etmek, yani nefsi dine râm, dini nefs için vicdan kılmak, nefsi dinin hükmü altına sokmak, sâlih ameller ve güzel ahlâk ile süslenmekti.

  Hazret-i Peygamber Efendimiz hâtemü’l-enbiyâ olarak gönderilmelerinin sebebini kendileri bizzat şöyle buyurmuşlardır: “Ben mekârim-i ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, “Hüsnü’l-Huluk”, 8 )

  Binâenaleyh tasavvufun ulaşmak istediği gaye, ahlâkın kemâl mertebesine varmak için her hususta Peygamberimizin gittiği ve gösterdiği yoldan yürüyüp, iç ve dış olgunluğu itibariyle insanlığın kemâline en güzel örnek olan Fahr-i Kâinat‘ın hakikî vârisi olmaktır

  Devamı var
  Yazar : Risale Forum
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


 3. #3
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 817 + 40638


  Cevap: Hâce Musa Topbaş (Sâdık Dânâ) Efendiden İnciler

  tasavvufun gayesi (devamı)

  Yine tasavvufta gâye, istîdâdı olanları zühd ve takvâ yolunda istîdâdları nisbetinde tekâmül ettirerek insan-ı kâmil, mükerrem insan, kendini ve Rabbini hakkıyla bilen, Hakk'a yakınlık neşvesini tadan, nefsin düşmanlıklarına mukâvemetle Rabb'e dost olan insan olma yolunda merhaleler kat etmeye teşvik etmektir.

  Kur'ân-ı Kerîm'de:
  "Biz emâneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (mes'ûliyetinden) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o, çok zâlim ve çok câhildir." (el-Ahzâb, 72) âyetinde buyurulduğu üzere fısk içinde bocalayan insanı "zulm" ve "cehâlet" sıfatından kurtarıp kâmil insan hüviyetine kavuşturmaktır. "Zulm"ün zıddı "adl"dir. Yâni kulun amelinin sâlih olmasıdır. "Cehl"in zıddı ise "ilim"dir. Gerçek âlim olabilmek için zâhirî ilme olduğu kadar, bâtınî ilme de sâhib olmak gerekir.

  İmam Gazâlî -rahmetullâhi aleyh-:
  "Veresetü'l-enbiyâ, zâhir ve bâtın (kalbî) ilme sâhip olanlardır." buyurmuştur.
  devamı var
  Yazar : Risale Forum
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


 4. #4
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 817 + 40638


  Cevap: Hâce Musa Topbaş (Sâdık Dânâ) Efendiden İnciler

  tasavvufun gayesi (devamı)

  İnsanın kurtuluşa ermesi, nefsindeki kötü sıfatlardan arınmasına, böylece amellerinin "amel-i sâlih"e, ilminin de şahsiyet kazanmasına, yâni "irfan"a dönüşmesine bağlıdır. İşte tasavvuf, bunu temin edebilecek âdâb ve erkânın kavranıp yaşanmasını gâye edinir.

  Bu gâyeyi gerçekleştiren evliyâ, yani Cenâb-ı Hakk'ın kendisine dost edindiği velîleri, îmân ve takvâda kemâli yaşayan müstesnâ insanlardır. Cenâb-ı Hak onlardan şöyle bahseder:

  أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ

  "Bilesiniz ki, Allâh'ın dostlarına korku yoktur. Onlar, mahzun da olmayacaklardır. Onlar îmân edip de takvâya ermiş olanlardır." (Yûnus, 62-63)

  Kalbde tezâhür eden îmân, kulu bütün bâtıl inançlardan kurtarıp Hakk'a yaklaştırırken, takvâ da kalbi mâsivâdan arındırır. Böyle bir kulun kalbi artık bir nazargâh-ı ilâhî vasfını kazanır. İlâhî hikmet ve esrârın tecellî mekânı olur.
  musa topbaş
  Yazar : Risale Forum
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


 5. #5
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 817 + 40638


  Cevap: Hâce Musa Topbaş (Sâdık Dânâ) Efendiden İnciler

  TEVBE ZAMANI ..:: 1 ::..

  Allah Teâlâ ve tekaddes hazretleri buyurur:
  -Ey mü'minler! Hepiniz Allah'a tevbe edeniz ki, felâh bulasınız. (Nûr 31)
  -Ey mü'minler! Bir daha dönmeyecek tevbe ile Allah'a tevbe ediniz. (Tahrim, 8)
  -Eğer yasak edildiğiniz büyük günahlardan kaçınırsanız sizin öbür kabahatlerinizi de örter ve sizi şerefli bir mevkie sokarız. (Nisa, 31)
  -O, kullarının tevbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayan, ne işlerseniz bilendir. (Şûra, 25)

  Resûlü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdular:
  -Kalbime öyle şeyler gelir ki, her gün ve gece yetmiş def'a Allah'a istiğfar ederim.
  Ashab-ı Kiram:
  -Bizim en büyük derdimiz nedir? dediler.
  -Derdiniz günah derdidir, buyurdular. Ashab-ı Kiram:
  -Bunun ilâcı nedir?dediler.

  Resûlü Ekrem efendimiz:
  -Günah işleyenin gece karanlığında dili ile istiğfar etmesidir, buyurdular. (Riyâzü'n-Nasihîn)

  -İblis tard edildiği zaman, "izzetine yemin ederim ki, insanların canı bedenlerinde durdukça kalblerinden çıkmam," dedi. Allah Teâlâ da buna karşılık "canları bedenlerinde bulundukça, izzetime yemin ederim ki, tevbe kapısını onlara kapamam" buyurdu.

  devamı var
  Yazar : Risale Forum
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


 6. #6
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 817 + 40638


  Cevap: Hâce Musa Topbaş (Sâdık Dânâ) Efendiden İnciler

  TEVBE ZAMANI ..:: 1 ::.. (devamı)

  Bir hadis-i şerifde:
  -Kul vardır ki günah sebebi ile cennete girer, buyurdu.
  -Bu nasıl olur ey Allah'ın Rasûlü? dediler.
  Buyurdular:

  -Günah işler ve sonra pişman olur ve onu hep gözünün önünde tutar, nihayet cennete girer, o zaman şeytan, keşke onu bu günaha sokmasaydım, der. (Kimya-yı Saadet'den)

  -Kul günahından tevbe etdiği zaman, Cenâb-ı Hak bu günahı, kiramen kâtibin meleklerine, kulun günah işlediği azalarına ve kulun günah işlediği mekâna ve o zamana unutturur ve böylece de kıyamet gününde o tevbe eden kulun işlediği günah için bir şahid bulunmaz.
  -İstiğfar mü'minin sahife-i amâlinde nur gibi parlar. (Ramuz)

  Gene buyurdular: (Ebu Hureyre radıyallahu anh'den)
  -Bir kimse herhangi bir suretle günah işlemiş duruma düşer fakat hemen peşinden nâdim olub tevbe ve istiğfar eder ve bir daha işlememeğe azmederek "Ya Rabbi, ben bir günah işledim. Beni mağfiret eyle!" derse Allah da şöyle buyurur:

  -Kulum bir günah işledi. Hemen peşinden, kendisinin bu günahını afvedebilecek bir Rabbı bulunduğunu düşünerek işlemiş olduğu günahdan dolayı pişmanlık duydu. Tevbe ve istiğfar etdi. Ve bir daha işlememeğe azmetdi. Ben de bu kulumu mağfiret eyledim.

  Resûlü ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: (Hazreti Ali radıyallahu anh'den)
  -Mahlûkat yaratılmazdan dört bin sene önce, Arş'ın etrafına şöyle yazılmıştır: Ben (Allah) günahlarına tevbe edib imân eden ve salih ameller işleyen, sonra da istikamete gelen kullarımın günahlarını çok mağfiret ediciyim.
  devamı var
  Yazar : Risale Forum
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


 7. #7
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 817 + 40638


  Cevap: Hâce Musa Topbaş (Sâdık Dânâ) Efendiden İnciler

  TEVBE ZAMANI ..:: 1 ::.. (devamı)

  -Göklere kadar yükselen günahı işleseniz de sonra nedâmet etseniz Allah Teâlâ tevbelerimizi kabul eder. (İbn Mâce)

  -Gündüz günah işleyenin tevbe etmesi için, Allah geceleyin elini açar (tevbeyi kabul eder) gece günahkâr olanların tevbe etmeleri için de gündüzün elini açar, bu hal güneş batdığı yerden doğuncaya kadar (yani kıyamete kadar) devam eder. (Müslim)

  Rasûlü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur:
  -Kul, Allah Teâlâya itaat etdiği zaman Allah ona marifetullahı bahşeder. Taatı terkedince, daha önce vermiş bulunduğu bu marifetullahı geri almaz. Bilakis kıyamet gününde, aleyhinde bir delil olarak kullanmak üzere kalbinde bırakır. Kıyamet günü olunca da kendisine der ki:

  -Seni marifetullah ile mümtaz kılmış onu sana bahşetmiştim. Bildiğinle niçin amel etmedin? İlminle niçin âmil olmadın?

  -Günahdan tevbe eden kimse günah işlememiş gibi olur. Fakat bir taraftan istiğfar diğer taraftan da günahda ısrar eder ise el-iyazü billah Cenâb-ı Hakk ile istihza eden kimse gibi olur. (Müslim)
  devamı var
  Yazar : Risale Forum
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


 8. #8
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 817 + 40638


  Cevap: Hâce Musa Topbaş (Sâdık Dânâ) Efendiden İnciler

  TEVBE ZAMANI ..:: 1 ::.. (devamı)

  -Mü'min; günahlarını, bir dağ altında oturup da üzerine dağın hemen çöküvereceğinden korkan bir kimse gibi görür. Fâcir ise günahlarını burnunun üzerine konub uçmuş bir sinek gibi görür.

  Yahya İbni Muaz kuddise sirruh buyurmuşdur ki:
  -Samimi bir tevbenin alâmeti üçdür:
  Oruç tutmak için az yemek.
  Namaz kılmak için az uyumak.
  Hak Teâlâ'yı zikretmek için az konuşmak.

  Gene buyurdular:
  -Tevbe, günahların hepsini yok eder. Tevbe bunu yaparsa, acaba onun rızası ne yapar? Rızası bunu yaparsa, sevgisi ne yapmaz ki, sevgisi akılları dehşete düşürür, sevgisi bunu yaparsa, dostluğu ne yapmaz ki. Dostluğu ondan gayrı her şeyi unutturur. Dostluğu bunu yaparsa, lütfu ne yazmaz ki?

  Cüneyd Bağdâdî kuddise sirruh buyurdular:
  -Tevbenin üç mânâsı ve merhalesi vardır:
  İlk olarak peşimânlık duymak, ikinci olarak yapılan kötü işi tekrar etmemeye azmetmek. Üçüncü olarak da yapılan haksızlıkları (kul haklarını) helâl etdirib husûmetden arınmaktır.
  musa topbaş
  Yazar : Risale Forum
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


 9. #9
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 817 + 40638


  Cevap: Hâce Musa Topbaş (Sâdık Dânâ) Efendiden İnciler

  Asıl Olan Gönül Terbiyesi

  Bir bayram günü ahbab ziyaretleri arasında Aksaray’daki kardeşimiz Oğuz Aydınol Bey’in pederleri Ali Haydar Aydınol Bey’e uğranıldı.
  Misafir odasına girdiğimizde odanın tabandan tavana kadar resimlerle dolu olduğunu gördük.
  Bunlar, muhtelif zamanlarda çekilmiş yüzlerce insan sureti idi.

  Muhterem Üstazımız-kuddise sirruh– Hazretleri, orada mutad sohbetlerinden birinin açıklamasını yaptılar. Sohbet çok verimli ve huzurlu oldu. Ne duvardaki resimlerden bahsedildi, ne de Muhterem Üstazımızın nurlu yüzlerinde bir neşesizlik, huzursuzluk müşahede edildi.
  O muhterem insân-ı kâmil; kalb, gönül mevzuları üzerinde titizlikle dururlardı.

  Oradan ayrıldıktan sonra devlethaneye dönünceye kadar da, o mevzu ile alâkalı bir kelâm etmediler. O büyük Allah dostu bilirdi ki, kalb-i selime vasıl olan her şeye vasıl olmuştur. Her şeye kavuşan da, Allah’ın izniyle, her hatalı halini kolaylıkla terk eder. Ve her işi Rabbısının izniyle yerli yerinde olur. Nitekim, bir sene sonra aynı şahıs ziyaret edildiğinde, o duvardaki yüzlerce resmin kaldırıldığını ve onların yerinin Beytullah ve Türbe-i Saadet resimleri ile tezyin edildiğini gördük.

  Denilirse ki muhterem üstaz hazretleri, şeriata muhalif bu vaziyeti gördüğü halde niçin emr bi’l ma’ruf, nehy ani’l münker yapmadı?

  Cevaben deriz ki: Yüksek derecedeki mürşid-i kâmillerde Allah’ın izniyle tasarruf etme selâhiyetleri vardır. Bu, Cenab-ı Hakk’ın kendilerine bir lütf u ihsanıdır. Onlar, muhatablarının kabiliyetlerini bildikleri için sessizce Cenab-ı Hakk’ın zikrini ilka ederler, yani onunla ihya ederler, diriltirler. Bu sayede sâlik hatasını görür ve tashih etme yoluna gider.
  devamı var
  Yazar : Risale Forum
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


 10. #10
  ABDULLAH çevrimdışı Forum Yöneticisi
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2010
  Nereden Yer
  Gurbet eller
  Mesajlar Mesajlar
  9.245
  Blog Blog Girişleri
  61
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 817 + 40638


  1 üyeden 1 kişi bu mesajı faydalı buldu.

  Cevap: Hâce Musa Topbaş (Sâdık Dânâ) Efendiden İnciler

  Asıl Olan Gönül Terbiyesi (devamı)

  Sultanü’l-Ârifîn Muhterem Üstazımız herhangi bir evlâdına;
  – Niçin sakal bırakmadın? Yahud sarık sarmadın? Yahud şu başındaki lengeri niye hâlâ taşıyorsun? Gravat takmanın ne lüzumu var? gibi sualler sormazlardı. Çünkü bilirlerdi ki ihlâslı, çalışkan salikler, manevi derslerini yerine getirdikçe, letâiflerinde inkişaf olur. Görüş ve sezişlerinde değişiklikler görülür. Evvelce çok sevdikleri,

  ehemmiyet verdikleri şeyler, gözlerinden silinir ve mühim olanları mühim olarak görüp nefislerinde seve seve tatbik ederler. Gururlanarak sakal bırakmazlar, sünnet-i se-niyye olduğunu bilerek, engin bir tevazu ve mahviyet içindedirler. Sakal bırakmayanlara karşı düşmanlık beslemezler.
  Hulâsa bilerek yapılanla gâfilâne yapılan bir olur mu?
  devamı var
  Yazar : Risale Forum
  “Müslüman, Müslüman’ın elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Riyâzu’s-Sâlihîn, 211)


Sayfa 1/23 1234511 ... SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

134, 145, 147, 152, 153, 155, 157, 159, 160, 161, 162, 176, 177, 183, 191, 198, 205, aaa, adalettir, affetme, ahlâkımı, akli, aklı, akıllara, aldıkları, âlemi, alınmış, amelin, amellerin, andan, araf, arkadaşı, arpa, arınmış, atmak, aya, âyetlerden, azlığı, ağlayarak, ağzı, bağlamış, bağırarak, bağışlar, başlayan, başındaki, benzetiyorum, beraberlik, beslemek, beter, beşer, bildirir, bilesin, bilinen, bilmesi, binaenaleyh, bir adam, birdir, birlik, bizimle, bizleri, bozan, boşa, budur, bulamaz, buldum, bulunmak, cahillerden, camide, çarşı, cehennemlik, çekerse, cevaben, çoktur, cömertlik, çörek, cümlemizi, çıkan, dadır, dane, darda, davranışları, dağlar, dedikodu, dediler, delalet, demişler, derdimiz, derece, deyince, değildi, değilim, değiştirme, dikkatle, direksiyona, dirili, diz, dökmek, doktora, dünyadan, duruma, duyan, duymamak, düzenli, düşmanı, dış, dışında, eceli, edebdir, edenleri, eder, edilirse, edilsin, ediyorlar, efes turları, eksiksiz, eksiltmez, elimizden, eliyle, ellerinde, emrini, engeller, etmekteyiz, etmemesi, etrafındaki, etsek, etsem, ettir, ettiren, ettirir, evden, evladı, eyleme, farzlarını, fazilet, fedakarlığı, felakete, ferâset, fethur, fikirleri, fırsatları, gaflete, galebe, ganimet, gayret, geçmesi, gelmiş, gerçekleri, gibi, gidiyorsunuz, gidiyoruz, girdim, gitmez, gitmiş, gitti, gökte, göreceksin, görmeye, görmeyi, görseler, görüyorum, görüşleri, gösterme, gümüş, gururu, güzelliği, hâdise, halet, halka, hallere, hallerini, harbi, hastalıktan, hatası, hayatım, hazinedir, hazretlerini, hazırlığı, herşeye, hitaben, hükümet, huylu, huşû, ibarettir, ihtiras, ilham, ilimle, imran, insanin, insanlığı, isen, isimli, istekleri, istikbaldeki, iyilikle, izale, işaret, işlere, iştir, kabrin, kadar, kalacak, kalbe, kalbimde, kalblerine, kalmamalı, kalmamış, kalsı, kamer, kapında, kardeşi, kardeşimiz, kardeşlerimiz, kardeşlerimizi, katilmak, kavme, kazancı, kederi, kemalin, kendilerini, kendisinde, kesmeyi, keyfini, kilmak, kimsede, konuşmak, kullar, kullukla, kulumun, kuvvetle, kısmı, kıyamete, kıymetini, lâkin, lisanı, lütuf, lüzumu, maddeten, mahalli, mahlukat, mahza, malımı, manen, mantık, maraz, mazlumlar, mağfiret, mağlub, medarı, mescidler, mevcudat, meşhurdur, milleti, muazzam, mücahede, muhabbettir, muhakkak, muhterem, mükerrem, mümkü, münafıklar, mürüvvet, müslü, müslümana, müstehak, müş, nail, nasib, nden, neden, nefret, nefsânî, nezâket, nezaketi, nihayet, niyetle, nurdur, odası, öfkeyi, okumaktan, okuyunuz, olan, olana, olduk, olduğuna, öleceksin, olgun, olmadı, olmaktan, olmamak, olmayı, olmazlar, olup, omuzuna, onbeş, onlardan, oradan, peygamberlere, rabbı, rahm, rezil, sabredebilir, sabırda, sâdık, sahibidir, sakı, sakınmak, sana, sarih, sayan, sayılan, sebebsiz, sekiz, selleme, selma, semeresi, senâ, seniyyesi, servet, seslendi, seslenir, seviyesi, sevmez, sizde, sizlere, sohbette, sordukları, sordular, sormuşlar, söylemez, söyleyerek, söylüyorum, süfyan, sultana, sünnetleri, suretle, sıhhat, sığı, takdim, takdiri, taksim, takvaya, tanımayan, tasavvuf, tasavvur, tealaya, tecavüz, teenni, terakki, terki, teyze, titizlik, toplamak, toplumdan, tükenmez, uhrevî, uludağ, ümid, ümidinizi, umma, üstü, vazgeç, verdiği, verildi, verilsin, yapabilme, yapması, yaratılanlar, yardımı, yarım, yarışı, yasağı, yayı, yazdığı, yemeni, yerden, yolcusu, yüzleri, yıldızları, ışıkları, zahmet, zamanları, zarif, zata, zelzele, zengini, zira, zulmet, şahsî, şahsiyet, şerifi, şevk, şeye, şeylerle, şifası, şöhret, şükürle, şüpheli

Etiket Bulutu Ana Sayfası

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222