Sonuçlar: Insanimizin okumama sebepleri nelerdir?

Katılımcı sayısı
77. Sizin bu Ankette oy kullanma yetkiniz bulunmuyor
 • Kitap okuma alışkanlığının olmaması:

  43 55,84%
 • Yeterince zaman bulunamaması

  0 0%
 • Boş zamanlarında yoğun olması

  0 0%
 • Tv, video ve sinemanın tercih edilmesi

  25 32,47%
 • Kitap fiyatlarının yüksek olması

  1 1,30%
 • Dersleri sebebiyle okuyamama

  2 2,60%
 • Diğer sebepler

  5 6,49%
 • cevap yok

  1 1,30%
Sayfa 1/6 12345 ... SonSon
51 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1634 + 126040

  Insanimizin okumama sebepleri nelerdir?

  Okuma Alışkanlığı ve Toplumumuz


  Toplumumuz okuyan bir toplum mu? Bu soruyu üç aşamalı olarak cevaplandırmak istiyoruz:

  1- İslâmiyet'i kabul edinceye kadar (10. yüzyıla kadar).
  2- 10. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar.
  3- 17. yüzyıldan günümüze kadar.

  1- İslâmiyet'i kabul etmeden önce (10. yüzyıla kadar):
  Bu devirde Türk toplumunun okuyan, okumayı seven bir toplum olduğunu söylemek epeyce zordur. Maalesef, İslâmiyet'i kitleler hâlinde kabul ettiğimiz 10. yüzyıla kadar Türkçe bir bilim, tefekkür ve edebiyat dili olma fırsatını bulamamıştır. 10. yüzyıla kadar, m.s. 732-735 yıllarında dikilmiş Orhun Âbideleri ve Budizm'e âit bazı dinî metinlerden başka elimizde yazılı eser yoktur. Bu durum, Orta Çağ bilginlerinin de dikkatini çekmiştir. 11. yüzyılın Endülüslü bilgini İbni Said'in Tabakatü'l-Ümem adlı kitabında dünya milletleri ikiye ayrılır:
  a- Bilimle uğraşan milletler (Hintliler, İranlılar, Yunanlılar, Romalılar, Araplar)
  b- Bilimle uğraşmayan milletler (Türkler, Moğollar, Çinliler)

  İbni Said Türkleri, bilimle uğraşmayan milletler arasında sayar. Aynı eserde müellif, bilimle uğraşmayan milletlerden kulağına herhangi bir fikir veya felsefe ulaşmadığına da özellikle işaret eder.1

  2- İslâmiyet'i kabulden (10. yüzyıldan) 17. yüzyıla kadar:
  Bu devirde nispeten okuyan, düşünen bir toplumla karşılaşıyoruz. Kitaba, ilme, âlime büyük değer veriliyor. Ülkemiz medreselerle ve hemen yanlarına açılan kütüphanelerle doluyor.

  Nizamü'l-Mülk, Fatih, Yavuz Sultan Selim gibi devlet büyüklerinin en önemli özellikleri bazen günde 8 saate kadar okumaları. Bu devirde Mevlâna Celâleddin-i Rumî, Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi gibi çok okuyan aydınlarımız yetişiyor.

  Devrin sosyal şartları içinde okuma-yazma oranı çok yüksek değilse de, kulağa dayalı, yani dinlemeye dayalı gelişmiş bir kültür var.

  3- 17. yüzyıldan günümüze kadar:
  17. yüzyıldan sonra ise durum yavaş yavaş değişir. Türk toplumu tekrar okumayan, fazlaca düşünmeyen, bilgi üretmeyen bir toplum hâline gelir.

  Matbaanın Türkiye'ye girişinden (1727) 19. yüzyılın sonlarına kadar, basılan kitap sayısı beş bin civarındadır. Bu sayı ancak 20. yüzyılın başlarında 35-40 bini bulmuştur.2 Osmanlı'nın kitap mirası budur.

  Cumhuriyet devrinde ise durum şöyledir:
  1930-1932 yıllarında bir kitap üç yüz adet basılırsa sevinilirdi. Devrin ünlü gazetecisi Ziyad Ebuzziya 1933'te bir kitaptan beş yüz adet bastığında, bunun hayretle karşılandığını anlatır.

  1933'te Semih Lutfi küçük cep kitapları çıkarmaya başlayınca baskılar bine doğru yükselmiştir.3

  1940-1946 yılları arasında Türkiye'de gazetelerin bile toplam tirajı II. Dünya Savaşı gibi toplumu ilgilendiren çok önemli bir hâdise olduğu hâlde 30 bin civarındadır. Bu tiraj ancak 1947'de 70 bine doğru çıkar.

  Son yıllarda durum:
  Son yıllarda yapılan araştırmalar, Türk toplumunun sosyal, ekonomik ve siyasî şartlarında önemli değişiklikler olmasına rağmen, kitap, gazete, dergi ile arasının iyi olmadığını, toplumumuzun okumayı bir alışkanlık ve hayat tarzı hâline getirmediğini göstermektedir. Meselâ, Millî Eğitim Bakanlığı'nın 1993 yılında yaptırdığı bir ankete göre, gençlerin % 61'inin son bir ayda hiç kitap okumadığı, % 13,4'ünün ise bir kitap okuduğu ortaya çıkmıştır.4

  Yine yapılan bir araştırmaya göre, ülkemizde okumaya aday ilk grubu oluşturan üniversite gençliğinde okuma oranı % 37,1'dir.5

  1993 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre ise, yaz aylarında nüfusu üç yüz binin üzerine çıkan Bodrum'da:
  127 kahvehane
  230 içkili restoran
  103 kafe-bar
  12 disko
  3 gazino
  2 kumarhane
  2 kitapçı var.

  Açıkça görüldüğü gibi Bodrum'da her şey var, ama kitap yok, kitap okuyan yoktur.

  Enteresan, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu da 1973-1975 yılları arasında Türkiye'de 30 bin kitapçı var.

  1993 yılında ise üçbin beşyüz. Onlar da, kaset, oyuncak, kırtasiye satarak ayakta kalmaya çalışıyorlar.

  Bir başka ilginç durum ise, 1983'te Türkiye'de 7.180 çeşit kitap basıldığı hâlde, bu 1992'de 6.151'e düşüyor. Aynı yıl, yani 1992'de çeşitli ülkelerde basılan kitap sayısı (çeşit olarak) ise şöyledir:
  Fransa'da 37.308
  İngiltere'de 48.069
  Almanya'da 64.761
  Japonya'da 42.217
  ABD'de 85.121

  Günlük gazete satışlarında da, Türkiye ile diğer gelişmiş ülkeler arasında benzer uçurumlar dikkati çekiyor.
  Türkiye'de verilen bütün hediyelere, yapılan bütün promosyonlara rağmen gazetelerin toplam tirajı üç milyonu bir türlü geçmiyor. Toplam tiraj Japonya'da 68 milyonu, ABD'de ise 63 milyonu geçiyor.

  Bir Japon, yılda 25 kitap okuyor,

  Bir İsveçli, yılda 10 kitap okuyor,

  Bir Fransız, yılda 7 kitap okuyor.

  Türkiye'de ise 6 Türk, yılda 1 kitap okuyor.

  Hâlen ülkemizde 95 kişiye bir kahvehane, ama 65 bin kişiye bir kütüphane düşüyor.

  Ayrıca Japonya'da, ayakta kitap okuma alışkanlığı bile 'taşiyomi' adıyla sözlüğe geçtiği hâlde, bizim ülkemizde bırakın ayakta kitap okumayı, evlerde kitapların yüzüne bile bakılmamakta ve kitaplar genellikle vitrinleri süsleyen bir aksesuar olarak kullanılmaktadır.6

  Neden az okuyoruz?:
  Millî Eğitim Bakanlığı'nın 1993 yılında yaptırdığı bir ankete göre insanımızın okumama sebepleri oran olarak şöyledir:

  1-Kitap okuma alışkanlığının olmaması: % 50,2
  2-Yeterince zaman bulunamaması: % 16,6
  3-Boş zamanlarında yoğun olması: % 10,6
  4-Tv, video ve sinemanın tercih edilmesi: % 10,5
  5-Kitap fiyatlarının yüksek olması: % 4,6
  6-Dersleri sebebiyle okuyamama: % 3,4
  7-Diğer sebepler: % 1,9
  8-Cevap yok: % 2,27 7

  Görülüyor ki az okumamızın en önemli sebepleri okuma alışkanlığının olmaması, tv, video ve sinemanın kitap okumaya tercih edilmesi. Fakat bu konuda Türkiye'de özellikle belirli kesimler, yıllarca daha çok, kitap fiyatlarının ülkemizde yüksek olmasını en önemli sebep olarak ileri sürmüşlerdir. Halbuki yapılan araştırmalar bunun doğru olmadığını ortaya koymaktadır. Hem yukarıdaki ankette kitap okumama sebepleri içinde sayılan, kitap fiyatlarının yüksek olması % 4,6 gibi küçük bir oran teşkil etmekte, hem de TÜYAP'ın 1992 Kasım'ında İstanbul'da düzenlediği kitap fuarını gezenlerin % 56'sının aylık gelirinin iki milyon TL civarında olması, aylık geliri 12-14 milyon lira olanların oranının ise yüzde değil binde sekiz civarında olması bu görüşü çürütmektedir.

  Ayrıca yapılan bir başka araştırmaya göre 1993 yılında Bodrum'da içilen yerli içki 1 milyon 428.572 şişe, yabancı içki 55 bin 715 şişedir.

  Yine aynı araştırmaya göre, Bodrum'da 1993 yılında 6 milyon 100 bin paket yerli sigara 2 milyon 400 bin paket yabancı sigara tüketilmiştir. Yani içki için para var, sigara için para var, fakat kitap için yoktur. Kitap, içki ve sigaradan çok mu pahalıdır?

  Bizce toplumumuzun az okumasının gerçek sebepleri şunlardır:
  1-Okuma alışkanlığımızın olmaması. Okuma ise büyük ölçüde bir alışkanlık gerektiriyor. Eğitim sistemimiz kitap okumayı teşvik edici, bunu bir alışkanlık hâline getirici nitelikte değildir.

  2-Tv, video, sinema bizi engelliyor. İnsanlar gece boyunca hiçbir seçim yapmaksızın 4-5-6 saat durmadan tv seyrediyor.

  3-İnsanların derd-i maişetle meşgul olması. Başka hiçbir şey düşünememesi.

  4-Okuyan, düşünen insanlara karşı yıllardan beri takındığımız olumsuz tavır.

  5-(Gazeteler için ise) Basına karşı duyulan güvensizliktir.

  Halbuki 21. yüzyıla, bilgi çağına girerken, eğer Türk toplumu dünya üzerinde iyi, güzel bir yer edinmek istiyorsa, okumak, düşünmek ve buna bağlı olarak tartışmak, sorgulamak ve eleştirmek ve bilim üretmek zorundadır. Ancak bunları gerçekleştirdiği zaman gelişecek, çağdaşlaşacak ve yer yüzünde tekrar ecdadına lâyık olduğu yeri alacaktır.o

  SIZINTI-Dipnotlar
  1. Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İst., 1977, s. 223,224.
  2. İlber Ortaylı, İstanbul'dan Sayfalar, İst. 1993, s. 174.
  3. Ziyad Ebuzziya, "Zaman", 10 Şubat 1992.
  4. "Milliyet", 31 Temmuz 1993; "Zaman", 9 Ağustos 1993.
  5. 1990 Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı (Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları), Ankara, 1990.
  6. Bedri Katipoğlu, Niçin Az Okuyoruz?, "Zaman", 21 Şubat 1998.
  7. "Milliyet", 31 Temmuz 1993.

  Benzer Konular
  Said Nursi, depremin manevi sebepleri nelerdir sorularını cevapladı
  Said Nursi, depremin manevi sebepleri nelerdir sorularını cevapladı https://www.risalehaber.com/d/news/245367.jpg Said Nursi, depremin manevi sebepleri nelerdir sorularını cevapladı 17 Ağustos depreminin yıldönümü vesilesiyle yayınlıyoruz Devami...
  Bela ve Musibetlerin Ana Sebepleri nelerdir?
  Bela ve Musibetlerin Ana Sebepleri nelerdir? Sel felaketleri için, elbette ilk akla gelen sebepler; ?Dere yatağına, heyelan ve çığ bölgesine, Deprem felaketleri için, bilinen deprem kuşağına ev yapılırsa, eninde sonunda bir bela ve musibet ile karşılaşılır? ..denil
  Çocuklarda erken ergenliğin sebepleri nelerdir?
  Çocuklarda erken ergenliğin sebepleri nelerdir? Çocuklarda erken ergenliğin sebepleri nelerdir? Çocuğun ruhsal olarak hazırlıklı olmadığı çok erken yaşlarda ergenliğe girmesi; ?erken ergenlik? olarak adlandırılır. Son on yıld
  Başımıza Gelen Musibetlerin Sebepleri Nelerdir?
  Başımıza Gelen Musibetlerin Sebepleri Nelerdir? Peygamberler tarihine baktığımızda Allah (c.c.) ın emirlerine uymayan kavimlerin helak oldukları görülür. Bu durum Müslümanlar için Felake
  ruhun daralmasının sebepleri nelerdir?
  ruhun daralmasının sebepleri nelerdir? ruhun daralmasının sebepleri nelerdir? muhtelif sebeblerinden biriside ebed için yaratılan kalb ve ruhun fena ve faniler ile tatmin olmamasıdır. İKİNCİ İKAZ: Ey şikem-perver nefsim! Acaba: Hergün hergün ekm
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  854
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 143 + 4996

  Cevap: Insanimizin okumama sebepleri nelerdir?

  milletçe okuma alışkanlığı edinebilmiş olsaydık eğer;
  diğer sebeplerin hiçbiri bizim için bağlayıcı bir unsur olamazdı,
  yazı için teşekkür ettim hocam sağolasınız
  Yazar : Risale Forum
  "La Tehzen.. İnnellahe meena....."

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1634 + 126040

  Cevap: Insanimizin okumama sebepleri nelerdir?

  Alıntı huve Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  milletçe okuma alışkanlığı edinebilmiş olsaydık eğer;
  diğer sebeplerin hiçbiri bizim için bağlayıcı bir unsur olamazdı,
  yazı için teşekkür ettim hocam sağolasınız
  rica ettim hocam,
  kitap fiyatlari cokmu yukseldi acaba ?yoksa benmi cimrilesiyorum gitgide
  Yazar : Risale Forum

 4. #4
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  854
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 143 + 4996

  Cevap: Insanimizin okumama sebepleri nelerdir?

  Alıntı Fezapilotu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  rica ettim hocam,
  kitap fiyatlari cokmu yukseldi acaba ?yoksa benmi cimrilesiyorum gitgide
  hmm doğru orantı maalesef..
  hem biz cimrileşiyoruz hem de fiyatlar aldı başını gidiyor fezaya..
  yani eskisi kadar çok kitap almıyorum, yavaş yavaş akrep giriyor cebime sanırım.. bunun yaşı mı var ne..
  Yazar : Risale Forum
  "La Tehzen.. İnnellahe meena....."

 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1634 + 126040

  Cevap: Insanimizin okumama sebepleri nelerdir?

  Alıntı huve Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  hmm doğru orantı maalesef..
  hem biz cimrileşiyoruz hem de fiyatlar aldı başını gidiyor fezaya..
  yani eskisi kadar çok kitap almıyorum, yavaş yavaş akrep giriyor cebime sanırım.. bunun yaşı mı var ne..
  haklisin yasla alakasi var galiba,
  onceden anne babaya aldirtabiliyoduk simdi ise kurus koklatmiyolar,
  birde farkindaysaniz ,eskiye oranla daha az kitap hediye ediyoruz veya aliyoruz,kac sene oldu bana kitap hediye eden olmadi,

  ey forum sakinleri,saygideger yonetici abilerim hediyelerinizi eksik etmeyin, hediyelesmek sunnettirkitap gonderin bizlere=)
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Nereden Yer
  İstanbul
  Mesajlar Mesajlar
  854
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 143 + 4996

  Cevap: Insanimizin okumama sebepleri nelerdir?

  Alıntı Fezapilotu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  haklisin yasla alakasi var galiba,
  onceden anne babaya aldirtabiliyoduk simdi ise kurus koklatmiyolar,
  birde farkindaysaniz ,eskiye oranla daha az kitap hediye ediyoruz veya aliyoruz,kac sene oldu bana kitap hediye eden olmadi,

  ey forum sakinleri,saygideger yonetici abilerim hediyelerinizi eksik etmeyin, hediyelesmek sunnettirkitap gonderin bizlere=)
  en çok kitabı öğrenciyken hediye ettim, ve hediye ettiler bana..
  ilginçtir bu evet.. şimdi daha çok hediye etmek gerekmez mi.. ?
  öğrenciyken daha çulsuzduk halbuki.. işte öğrenciliğn ve o yılların bereketine, mübarekliğine bir kere daha amenna dedim şimdi.. o yıllar siz de, çevreniz de farklı oluyor.. sonra her şey cılız.. her ne kadar her şeye devam etsenz de..

  şimdiii gelelim hediye kitap meselesine.. vardır hala hediye eden, akrebi henüz cebine yerleştirmemiş olan mübarek abiler..
  herkes biz mi feza.. bekliyoruz mübarek abilerden mübarek kitaplar..
  Yazar : Risale Forum
  "La Tehzen.. İnnellahe meena....."

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar Mesajlar
  6.597
  Blog Blog Girişleri
  1
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1244 + 91788

  Cevap: Insanimizin okumama sebepleri nelerdir?

  Alıntı huve Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  hmm doğru orantı maalesef..
  hem biz cimrileşiyoruz hem de fiyatlar aldı başını gidiyor fezaya..
  yani eskisi kadar çok kitap almıyorum, yavaş yavaş akrep giriyor cebime sanırım.. bunun yaşı mı var ne..
  huve fiyatlar diyince aklıma geldi...izmirde bir kitap evi çok çok ucuza kitap satıyor korsana yol vermemek için neredeyse maliyetine satış yapıyormuş...izmirde oturan forum üyesi varmı bir faydası olsun bize parayı gönderelim kitap yollasın...
  Yazar : Risale Forum
  çocukken, ne önemi vardı yalnızlığın
  nasılsa oyuncaklarımız vardı oyunlarımız.
  bilmezdik beş para etmezlere; oyuncak olduğunu insanların.
  nasıl acıttığını bilmezdik ağlamanın
  ne kadar zalim olduğunu ağlatanların...
  çocuktuk sadece ve hep masumiyet kokardık....


 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar Mesajlar
  4.207
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 620 + 39360

  Cevap: Insanimizin okumama sebepleri nelerdir?

  Alıntı huve Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  en çok kitabı öğrenciyken hediye ettim, ve hediye ettiler bana..
  ilginçtir bu evet.. şimdi daha çok hediye etmek gerekmez mi.. ?
  öğrenciyken daha çulsuzduk halbuki.. işte öğrenciliğn ve o yılların bereketine, mübarekliğine bir kere daha amenna dedim şimdi.. o yıllar siz de, çevreniz de farklı oluyor.. sonra her şey cılız.. her ne kadar her şeye devam etsenz de..

  şimdiii gelelim hediye kitap meselesine.. vardır hala hediye eden, akrebi henüz cebine yerleştirmemiş olan mübarek abiler..
  herkes biz mi feza.. bekliyoruz mübarek abilerden mübarek kitaplar..  HIMMMM KAN KIRMIZI RENGİNDEKİ ABİLER BİZE KIRMIZI KİTAP HEDİYE ETSİNLER KAMPANYASI BAŞLATALIM  isteyene farklı renkte de kitap gönderebilirler de
  Yazar : Risale Forum
  EY NEFSİM;
  KALBİM GİBİ AĞLA VE BAĞIR VE DE Kİ:
  FANİYİM FANİ OLANI İSTEMEM,
  ACİZİM;ACİZ OLANI İSTEMEM,
  RUHUMU RAHMAN'A TESLİM EYLEDİM GAYRİ İSTEMEM.
  İSTERİM FAKAT BİR YAR-I BAKİ İSTERİM.
  ZERREYİM;FAKAT BİR ŞEMS-İ SERMED İSTERİM,
  HİÇENDER HİÇİM FAKAT BU MEVCUDADI UMUMEN İSTERİM.
  BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Nereden Yer
  konya
  Mesajlar Mesajlar
  102
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 69 + 710

  Cevap: Insanimizin okumama sebepleri nelerdir?

  eskiden para kazanmıyordum baba parasıyLa bir kitap alıyordum... HİÇ ZOR OLMUYORDU...külliyatımı teker teker tamamladım .... şimdi ekonomik özgürlüğü kısmen de olsa olan biriyim ama KİTAP ALAMIYORUM EN SON KİTAPÇIDA AĞLIYORDU SANA NOLDU NEDEN KİTAP ALMIYORSUN ARTIK DİE
  Yazar : Risale Forum

 10. #10
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Nereden Yer
  .......................
  Mesajlar Mesajlar
  7.786
  Blog Blog Girişleri
  4
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1634 + 126040

  Cevap: Insanimizin okumama sebepleri nelerdir?

  Alıntı nurhadimi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  HIMMMM KAN KIRMIZI RENGİNDEKİ ABİLER BİZE KIRMIZI KİTAP HEDİYE ETSİNLER KAMPANYASI BAŞLATALIM  isteyene farklı renkte de kitap gönderebilirler de
  evt evt aynen katiliyorum, burdada kitap kampanyasi baslatsin abiler
  Yazar : Risale Forum

Sayfa 1/6 12345 ... SonSon

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •