"Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler."
Emirdağ Lahikası


Esselamün aleyküm.


Üstad Hazretlerinin bu sözünden de anlıyacağımız gibi konumuz İslamiyet ve İslamiyeti temsil eden müslümanların hayat tarzları hakkında olacak inşaallah.


Yukarıdaki sözden kısaca anladığımız; müslümanlar olarak İslam ahlakını ve Allah'a, meleklerine, kitablarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere inanmadaki mükemmellikleri, her halimizle izhar edebilsek yani gösterebilsek, elbette diğer dinlerin tabileri ve hatta yeryüzünün bazı kıtaları ve devletleri de akın akın islamiyete girecekler.


Evet bizler müslümanlar olarak dinimizin ahlakını ne kadar temsil ediyoruz ?

Elhamdülillah müslümanım sözümüzle müslümanlığın gerekleri olan ibadetler ve diğer fiiliyatlarımız ne kadar uyuşuyor ?

Giydiğimiz elbiseler, tükettiğimiz gıda malzemeleri, kullandığımız eşyalar, okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz tv programları, teknolojinin kullandığımız her yönü, dinlediğimiz müziklere kadar aklımıza her ne gelirse, bunların bir İslami olan yönü var birde batıya ve ecnebiye hizmet eden yönü var şüphesiz. Ya da müslümanlığa fayda vermeyen yönü.

Bu durumda müslümanlar seçici olmak durumunda değil mi ?

Müslümanlar olarak ve İslamiyeti temsil etme durumunda olmanın getirdiği sorumlulukları da gözönünde bulundurarak, bu tür şeylerde ne kadar seçiciyiz ve çoğu zaman gördüğümüz ya da duyduğumuz müslümanların batı ve batıl olan şeylere özentisinin ardında hangi sebepler yatmaktadır ?

Mesela müslümanlar hristiyanların yılbaşısını neden kutlar ?

"Huzur İslamdadır" diyoruz elhamdülillah, müslümanlar olarak bu huzuru ne kadar tebliğ edebiliyoruz ?

Buna benzer birçok soru gündeme getirilebilir. Meseleye hem kendi açımızdan, hem de İslamiyeti tebliğ etme açısından bakalım. Müslüman olmayan birinin gözünden bakarakta ne derece müslümanlığı yaşıyor müslüman kardeşlerimiz ?

Evet kardeşler, bu konu hakkında fikirlerimiz nelerdir ?