Küçük Kalplere Şefkat
Cenâb-ı Hak buyuruyor

“Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır; dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder.”
(Şûrâ, 49)


Rasûlullah (sav) buyurdular


“Küçüklerine şefkat göstermeyen bizden değildir.”
(Ebû Dâvûd, Edeb 68)
Mahmud b. Rebi’ anlatır:
Kendisi henüz beş yaşlarında iken, peygamber efendimizin bir kovadan ağzına su alarak üzerine püskürttüğünü söyler. Bu, Rasûlullah (sav) efendimizin çocuklarla şakalaşmasının bir örneğidir.

Ya’lâ b. Mürre de Rasûlullah (sav) bir davete giderken çocuklarla oynamakta olan torunu Hüseyin’i götürmek istediğini, fakat Hüseyin’in, dedesini görünce kaçmaya başladığını, ve Rasûlullah efendimizin onun arkasından çocuk gibi sağa sola sallanarak koştuğunu anlatır.
(İbni Mâce, Mukaddime 11)