Mûcize Bir Gıda


Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Zira size, onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından (gelen), içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir süt içiriyoruz.” (Nahl, 66)
Rasûlullah (sav) buyuruyor:

“Bir kimseye süt ikram edilirse, o kimse şöyle desin: ‘Allâh’ım! Bu sütü bize bereketli kıl, bize daha fazla süt ver.’ Çünkü yiyeceklerin ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren sütten başka gıda yoktur.” (Ebû Dâvud, Eşribe, 20; Tirmîzî, Deavât, 55; İbni Mâce, Et’ime, 35)Rasûlullah Efendimiz, mü’minin sâdece midesini, kâfirin ise yedi bağırsağını birden doldurmak sûretiyle yiyip içtiğini belirterek İslâm ahlâk ve âdâbının bu konudaki ölçüsünü çarpıcı bir tasvirle beyan etmiştir. Ebû Hureyre’nin rivâyetine göre Rasûlullâh (sav)’e bir misâfir gelmişti. Misâfir o esnâda kâfir idi.

Efendimiz onun için bir koyunun sağılmasını istedi. Misâfir getirilen sütü içip bitirdi, tekrar getirildi yine bitirdi, tekrar getirildi yine bitirdi. Böylece tam yedi kap süt içti. Bu misâfir ertesi gün sabahleyin müslüman oldu. Allâh Rasûlü yine ona süt getirilmesini emretti. Misâfir onu içti.

Efendimiz tekrar getirtti, fakat misâfir bu kez bitiremedi. Bu hâdise üzerine Fahr-i Kâinât Efendimiz:

“– Mü’min bir bağırsağı ile kâfir ise yedi bağırsağı ile içer.” buyurdu. (Müslim, Eşribe, 186) ((Ömer Çelik, Dr.Mustafa Öztürk , Murat Kaya, Üsve-i Hasene 1, Erkam Yay.)