Ölümün hakikatini gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler.
Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler.

Sözler