Allah Yazdı İse Bozsun


Genellikle halk dilinde olmasini istemedigimiz birsey karsisinda düsünülmeden kullanilan bir söz..


"ALLAH YAZDI İSE BOZSUN"

Mesela bir kıza

- Filanca kimse seninle evlenmek istiyor, dendiğinde eğer o kız kendisine talip olanı istemiyorsa, heyecanla

- Ay ne diyorsun, Allah yazdı ise bozsun, deyiverir.

Misalleri bu şekilde çoğalta bilirsiniz.

Bu şekilde bir çıkış, kişiyi günaha sürüklemiş olur. Çünkü olay kadere
girer. Kadere iman ve rıza müslümana farzdır. Yukarıdaki söylenilme tarzında kadere rızasızlık, isyan ayan-beyan ortadadır. Böyle bir tehlikeye düşmemek lazımdır.

Böyle bir durum da müslümanın söyleyeceği söz şu olmalıdır

- Bu hakkımızda hayırlı ise olsun. Hayırlı değilse Rabbım hayırlısını nasip etsin. O'nun takdirine razıyım...

Bu ifadeler kulun Allah'a teslimiyetinin açık bir belirtisidir. Kula gereken de budur.
Hasılı, imanı tehlike arzeden söz ve fiillerden daima kaçınmak müslümanın müslümanlığının gereğidir...