Bazen günahların lezzetine kapılıp, günahı hatırlatıldığında, ya da benzer nasihatlerde bulunulduğunda "sonra tövbe ederim" diyen insanlara rastlıyoruz. Bizzat şahit olduğum birisi: "Daha yaşım genç, az daha yaşlanayım, bakarız." gibi şeyler söylemişti. Zaten şeytan günah işleyen herkese, bize de aynı şeyi telkin ediyor. O an için yapılan hatadan vazgeçirmemek için her türlü vesveseyi yapıyor. Nefis zaten dünden razı..Yani vicdanen rahatsızlık dahi olsa "günahı hele bir işle, sonra tövbe edersin, zamanın çok" telkinleri ile şeytan aldatabiliyor.

O zaman ders mahiyetinde soralım:

Hazır zamanın keyfini sürüp, sonra tövbe edilse olmaz mı ?

Cevabın "olmaz" olduğunu biliyorum ama neden olmayacağı üzerinde duralım istiyorum..