İyilik Yapmanıza Engel Olmayın!


Cenâb-ı Hak buyuruyor:

“Yemînlerinizden dolayı Allah’ı (O’nun adını), iyilik etmenize, O’ndan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah işitir ve bilir.” (Bakara, 224)
Rasûlullah (sav) buyurdular:


“Bir şey hakkında yemin edip başkasını daha hayırlı gören kişi yemîninin keffâretini versin ve daha hayırlı gördüğü şeyi yapsın.” (Müslim, Eymân, 12; Tirmizî, Nüzûr, 5)
Rivâyet edilir ki: Beşîr b. Nûmân el-Ensârî, Abdullah b. Revâha’nın kız kardeşi olan hanımını boşadı. Sonra onunla yeniden evlenmek istedi. Bu sırada Abdullah b. Revâha ise Beşîr’in yanına gitmemeye, onunla konuşmamaya ve kız kardeşi ile onun arasını ıslah etmemeye yemin etmişti. Kendisine Beşîr’in yeniden evlenme teklifi bildirilince: “Ben şöyle şöyle yapmamaya Allah adına yemin ettim. Dediğiniz şeyi yapmam için yeminimi bozmam gerekir.” dedi. Bu olay üzerine: “Yemînlerinizden dolayı Allah’ı (O’nun adını), iyilik etmenize, O’ndan sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah işitir ve bilir.” (Bakara, 224) âyeti nâzil oldu. (İsmail Hakkı Bursevî, Ruhu’l-Beyân, 2.Cilt 347.Sayfa, Erkam Yay.)
Her Güne Bir Esma-ül Hüsna (Allah’ın En Güzel İsimleri)

el-Hakk: Varlığı ve ulûhiyeti kesin olan, inkârı mümkün olmayan, ezelî ve ebedî olan ve değişmeksizin var olan nihâî gerçek, kimseye muhtaç olmayan, sözü en doğru olan, eşyayı hikmetin gereğine göre icad eden demektir.
Kısa Günün Kârı

İyilik, takvâ ve ıslah gibi hayırlı işleri yapmama konusunda edilen yemîni bozmak, bozmamaktan daha hayırlıdır.