İnsan, ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri, ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur-u ebediyededir.
İşaratü'l-İ'caz
Ebed: Sonsuzluk.
Hakiki: Gerçek.
Marifetullah: Allah'ı(cc) tanıma, anlama, bilme.
Muhabbetullah: Allah(cc) sevgisi, Cenâb-ı Hakka karşı duyulan sevgi. *Allahın sevgisi.
Umur-u ebediye: Sonsuz sürecek işler, sürekli ve kalıcı işler.