Düşman;

meçhul olduğu zaman daha zararlı olur,
kandırıcı olursa daha habis olur,
aldatıcı olursa fesadı daha şedid olur,
dahilî olursa zararı daha azim olur.


Çünkü, dahilî düşman
kuvveti dağıtır,
cesareti azaltır;

haricî düşman ise,

bilakis,
asabiyeti şiddetlendirir,
salabeti arttırır.

Osmanlıca işarat-ül i'caz/ münafıklar bahsi