3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar Mesajlar
  1.396
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 132 + 1378

  kizble alakalı bir soru...

  Münâfıkların azaplarının, mezkûr cinayetleri arasında yalnız kizb ile vasıflandırılması, kizbin şiddet-i kubh ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi, kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahid-i sadıktır. Zira kizb, küfrün esasıdır. Kizb, nifâkın birinci alâmetidir. Kizb, kudret-i İlâhiyeye bir iftiradır. Kizb, hikmet-i Rabbaniyeye zıttır. Ahlâk-ı âliyeyi tahrip eden, kizbdir. Âlem-i İslâmı zehirlendiren, ancak kizbdir. Âlem-i beşerin ahvâlini fesada veren, kizbdir. Nev-i beşeri kemalâttan geri bırakan, kizbdir. Müseylime-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ve rüsvây eden, kizbdir.


  ''Kizb, kudret-i İlâhiyeye bir iftiradır'' Bu ifade ne manaya geliyor?her yalan bu kategoriye girer mi? birde neden kuıdret?


  Benzer Konular
  Hazret-i İsâ Aleyhisselâm ile alakalı bir soru
  Hazret-i İsâ Aleyhisselâm ile alakalı bir soru Hazret-i İsâ Aleyhisselâm ile alakalı bir soru Günün Risale-i Nur dersi Devami...
  mü'min le alakalı bir kaç özellik....
  mü'min le alakalı bir kaç özellik.... Mümin, mümine şifadır, rahmettir. Onun için, hastanın en büyük ihtiyacı bir mümini görmektir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki: (Mahşerde, herkes buram buram güneş altında yanarken, elli bin sene orada terlerken, yedi s
  ucb ve alakalı nükteler....
  ucb ve alakalı nükteler.... kalb hastalığı: "Ucb" Arkadaş! Ye'se düşen adam, azaptan kurtulmak için, istinad edecek bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki, bir miktar hasenat ve kemâlâtı var. Hemen o kemâlâtına bel bağlar. Güvenerek der ki
  üyeliğimle alakalı
  üyeliğimle alakalı sayın saygıdeğer yöneticilerimiz bu yeni üye özel üye nedemek biz ne zaman yeni üyelikten terfi edeceğiz ne yapmamız lazım bilelim ... tevhid üyesi yazıyor bazılarında girer girmez o ne demek açıklayabilimisiniz saygıyla
  Forum stili ile alakalı
  Forum stili ile alakalı Oncelikler Selamun Aleykum, Daha yeni farkettim ki forum acılmıs. Ben acizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum... Forum sitili olarak kullanıcı isimleri bilgileri vs sol tarafta olsa bence konuların takipleri daha
  Yazar : Risale Forum
  [color=#c400ff][size=11pt][b]Ya Rasulullah,nasıl olur ki Ashab-ı&nbsp; kehfin köpeği,senin ashabınla beraber cenete girsin?<br />O cennette ben cehennemde reva mıdır bu?<br />Oysa ki o ashab-ı kehfin köpeği,bense senin ashabının...

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar Mesajlar
  927
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 108 + 808

  kizble alakalı bir soru...

  Ahlâk-ı âliyeyi tahrip eden, kizbdi r.
  ahlakı aliye kemal manada efendimiz a.s de kendini bulmuştur..
  ve ALLAH efendimizi edeplendirmiş efendimizde bu edebi zirvede taşımıştır
  hz.aişeye sorduklarında efendimizi
  hz.aişenin onun ahlakı kuran ahlakı idi diye cevap vermesi
  ALLAHIN istediği model insanın hz.muhammedi kureyşi olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır
  ahlakı aliye dediğimiz zaman bu gerçeklerle..
  ahlakı aliye...1..ALLAHIN edeplendirmesi edebi..
  2.hz.muhammedin edebi ve hayasını ifade eder
  ve üstadımız lemalarda sünneti seniyye edeptir diyor ayrıca hz.muhammedin hayatının edebinden bahsediyor
  hz.peygamberin hayatının bir edebi olduğu gibi edebininde bir hayatı vardır
  yaşayan her zaman teyakkuz halinde dimdik bir zihayat edep..
  ialhi bir edep
  ilahi bir edep
  burdan bakacak olursak..üstadımızı imanı anlatırken diyor ki
  iman bir intisaptır..
  intisap ise müntesibin hilkat hükümetinden gelecek herşeye başgöz üstüne demesi be neden niçin sormadan kabul etmesidir..bağlılıktır.
  şimdi intisap edip bağlandığımız zatın edplendirmesiyle kemal manada kendisini bulan model insanın bütün hayatı boyunca takip ettiği yol olan doğruluk yoluna kizb zıttır
  1.ALLAHA isyan yolunu açar
  2.efendimize aykırılık yolunu açar
  3.1400 yıldır süre gelen islam medeniyetinin sıddıkiyetini tartışma mevzusu haline getirir
  çünkü ayeti celilede EĞER ALLAHA İMANINIZ VARSA HABİBULLAHA İTAAT EDİLECEK
  diyor üstadımız bunu anlatırken diyor ki..eğer ALLAHA imanınız varsa habibullaha itaat edilecek
  ta siz habibullaha itaat ederseniz netice verir ki
  siz ALLAHI seviyorsunuz
  ki ona ittibada onun gibi olmaktır,sünneti seniyyesine gör eyaşamaktır
  zaten siz ALLAHI seversiniz ALLAHTA sizi sever...
  şimdi insanı RAHMAN götürecen en müessir yol tarıkı muhammeddir..asm.yani efendimizin yolu olan sünneti seniyye yoludur ki..bu yolu birinci planda gündeme taşıyan ana madde AHLAKI ALİYEDİR..
  ve kizb AHLAKI ALİYENİN köküne ateş atar
  yakar yıkar...
  ve anlattığımız bütün neticelerin yok olmasına vesile olur..

  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar Mesajlar
  1.396
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 132 + 1378

  kizble alakalı bir soru...

  Evet anlaşılan bu soruya burda cevap verecekler yok ama Allahtan başka siteyede sormuştum gelen cevapları aynen kopyalıyorum;
  Yalanın (kizbin) Mahiyeti
  1.Kizb(yalan) ne kadar tesirli bir zehirdir.
  2.Kizb, küfrün esasıdır.
  3.Kizb, nifâkın birinci alâmetidir.
  4.Kizb, kudret-i İlâhiyeye bir iftiradır.
  5.Kizb, hikmet-i Rabbaniyeye zıttır.
  6.Ahlâk-ı âliyeyi tahrip eden, kizbdir.
  7.Âlem-i İslâmı zehirlendiren, ancak kizbdir.
  8.Âlem-i beşerin ahvâlini fesada veren, kizbdir.
  9.Nev-i beşeri kemalâttan geri bırakan, kizbdir.
  10.Müseylime-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ve rüsvây eden, kizbdir.
  İşte bu sebeplerden dolayıdır ki, bütün cinayetler içinde tel'ine, tehdide tahsis edilen, kizbdir


  Yalan bir lâfz-ı kâfirdir.
  (Lemaat)

  Bazı risalelerde ve sabık işaretlerde ispat edildiği gibi, küfür ve dalâlet, müthiş bir tecavüzdür ve umum mevcudatı alâkadar edecek bir cinayettir. Çünkü hilkat-i kâinatın bir netice-i âzamı, ubudiyet-i insaniyedir ve rububiyet-i İlâhiyeye karşı iman ve itaatle mukabeledir. Halbuki ehl-i küfür ve dalâlet ise, küfürdeki inkârıyla, mevcudatın ille-i gayeleri ve sebeb-i bekaları olan o netice-i âzamı reddettikleri için, umum mahlûkatın hukukuna bir nevi tecavüz olduğu gibi, umum masnuatın aynalarında cilveleri tezahür eden ve masnuatın kıymetlerini aynadarlık cihetinde âli eden esmâ-i İlâhiyenin cilvelerini inkâr ettikleri için, o esmâ-i kudsiyeye karşı bir tezyif olduğu gibi, umum masnuatın kıymetini tenzil ile, o masnuata karşı bir tahkir-i azîmdir. Hem umum mevcudatın herbiri birer vazife-i âliye ile muvazzaf birer memur-u Rabbânî derecesinde iken, küfür vasıtasıyla sukut ettirip, câmid, fâni, mânâsız bir mahlûk menzilesinde gösterdiğinden, umum mahlûkatın hukukuna karşı bir nevi tahkirdir.
  Küfür ve dalâlet cinayeti, nihayetsiz bir cinayettir ve hadsiz bir hukuka tecavüzdür.(On Üçüncü Lem'a)

  S - Küfür, cehildir. Halbuki kâfirler, Hazret-i Muhammed'i (a.s.m.) evlâtları kadar tanıyorlardı.
  C - Küfür iki kısımdır. Bir kısmı, bilmediği için inkâr eder; ikincisi, bildiği halde inkâr eder. Bu da, birkaç şubedir. Birincisi, bilir, lâkin kabul etmez. İkincisi, yakîni var, lâkin itikadı yoktur. Üçüncüsü, tasdiki var, lâkin vicdanî iz'ânı yoktur.(İşârâtü'l-İ'câz)

  Küfür ve dalâlet iki kısımdır. Bir kısmı, amelî ve fer'î olmakla beraber, iman hükümlerini nefyetmek ve inkâr etmektir ki, bu tarz dalâlet kolaydır. Hakkı kabul etmemektir; bir terktir, bir ademdir, bir adem-i kabuldür. İşte bu kısımdır ki, risalelerde kolay gösterilmiş.
  İkinci kısım ise, amelî ve fer'î olmayıp, belki itikadî ve fikrî bir hükümdür. Yalnız imanın nefyini değil, belki imanın zıddına gidip bir yol açmaktır. Bu ise bâtılı kabuldür, hakkın aksini ispattır. Bu kısım, imanın yalnız nefyi ve nakîzi değil, imanın zıddıdır. Adem-i kabul değil ki kolay olsun. Belki kabul-ü ademdir. Ve o ademi ispat etmekle kabul edilebilir. El-ademü lâ yüsbetü kaidesiyle, ademin ispatı elbette kolay değildir.(On Üçüncü Lem'a)


  soru:Abi peki küfür kizbe giriyor,bu cihetten kudrete iftiradır.(gerci bununda kudretle alakasını pek kuramadım ama)Peki küfre girmeyen sıradan yalanlarlada mı biz kudrete iftira etmiş oluyoruz?


  Muhterem kardeşim,bir insan kizb ile yani (Allahı inkar sadedindeki kizb) Allahın kainataki tecelilerini ve kudretinden tezahur eden masnuatı yalanlayarak tabiata,sebeplere havale ediyor.Ya da kendi kendine teşekkül ettiğini iddia ediyor.

  İşte kizb ile insan kudret-i ilahiyeyi inkar ederek Allahın yarattığı mahlukatın yaratılışını yalanlıyor.Güya bu mahlukatı haşa Allah yaratamaz gibi bir itikata saparak Kudret-i Rabbniyeyi acizlikle ve güçsüzlükle itham ediyor.

  Böylece kizb bir lafz-ı kafir sıfat oluyor.Halbuki zerrelerden kürelere kadar bütün mahlukat sınırsız lisanlarla bizim yaratıcımız bir olan Allahtır diye haykırıyor.Kizb ile insan bütün bu şahitleri yalanlıyor.Böylece sınırsız marifetullah delilleri olan mevcudatı kudreti ile icat eden zatı insan kizb ile yalanlayarak ''kizb,kudret-i ilahiyeye iftiradır'' hakikatinin manası daha net anlaşılıyor diye düşünüyorum.

  İkincisi "Abi peki küfür kizbe giriyor,bu cihetten kudrete iftiradır.(gerci bununda kudretle alakasını pek kuramadım ama)Peki küfre girmeyen sıradan yalanlarlada mı biz kudrete iftira etmiş oluyoruz?" sorunuz için ise vereceğim linki inceleyiniz.
  linki vermem kusura bakmayın
  Yazar : Risale Forum
  [color=#c400ff][size=11pt][b]Ya Rasulullah,nasıl olur ki Ashab-ı&nbsp; kehfin köpeği,senin ashabınla beraber cenete girsin?<br />O cennette ben cehennemde reva mıdır bu?<br />Oysa ki o ashab-ı kehfin köpeği,bense senin ashabının...

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •