+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
Sayfa 1/2 12 SonSon
12 sonuçtan 1 ile 10 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  İşaratü'l-İ'caz 2. Ders - Kur'an-ı Kerim'în Mükemmel Tarifi

  Esselamün aleyküm kardeşlerim.


  Yüce kitabımız, en büyük rehberlerimizden olan Kur'an-ı Kerim'in, bu mükemmel tarifini birlikte anlamaya çalışalım ve anladığımız kadarını paylaşalım inşaallah. Derse katılan ve katılmayan tüm kardeşlere selam olsun. Cumanız bereketli ve hayırlı olsun. Dua ile. Amin..


  Bilgi
  Kur’ân Nedir, Tarifi Nasıldır?

  Kur’ân;

  • Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,

  • ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi,

  • ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,

  • ve zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşâfı,

  • ve sutûr-u hâdisâtın altında muzmer hakaikın miftahı,

  • ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı,

  • ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan ve âlem-i gayb cihetinden gelen iltifâtât-ı ebediye-i Rahmâniye ve hitâbât-ı ezeliye-i Sübhaniyenin hazinesi,

  • ve şu İslâmiyet âlem-i mânevîsinin güneşi, temeli, hendesesi,

  • ve avâlim-i uhreviyenin mukaddes haritası,

  • ve zat ve sıfât ve esmâ ve şuûn-u İlâhiyenin kavl-i şârihi, tefsir-i vâzıhı, bürhan-ı kàtıı, tercüman-ı sâtıı,

  • ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyâsı,

  • ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi,

  • ve insaniyeti saadete sevk eden hakikî mürşidi ve hâdîsi,

  • ve insanlara

  hem bir kitab-ı şeriat,

  hem bir kitab-ı dua,

  hem bir kitab-ı hikmet,

  hem bir kitab-ı ubudiyet,

  hem bir kitab-ı emir ve dâvet,

  hem bir kitab-ı zikir,

  hem bir kitab-ı fikir,

  • hem insanın bütün hâcât-ı mâneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, câmi bir kitâb-ı mukaddes,

  • hem bütün evliya ve sıddîkînin ve urefa ve muhakkıkînin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine, herbirindeki meşrebin mezâkına lâyık ve o meşrebi tenvir edecek ve herbir mesleğin mesâkına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitâb-ı semavîdir.

  Kur’ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından geldiği için, On İkinci Sözde beyan ve ispat edildiği gibi, Kur’ân, bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah’ın kelâmıdır.


  • Hem bütün mevcudatın İlâhı ünvanıyla Allah’ın fermanıdır.

  • Hem bütün semavât ve arzın Hâlıkı namına bir hitaptır.

  • Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir.

  • Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir.

  • Hem rahmet-i vâsia-i muhîta nokta-i nazarında bir defter-i iltifâtât-ı Rahmâniyedir.

  • Hem ulûhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır.

  • Hem İsm-i Âzamın muhîtinden nüzul ile Arş-ı Âzamın bütün muhâtına bakan ve teftiş eden hikmet-feşan bir kitab-ı mukaddestir.

  • Ve şu sırdandır ki, Kelâmullah ünvanı, kemâl-i liyakatle Kur’ân’a verilmiş ve daima da veriliyor.

  Kur’ân’dan sonra, sair enbiyanın kütüp ve suhufları derecesi gelir. Sair nihayetsiz kelimât-ı İlâhiyenin ise, bir kısmı dahi, has bir itibarla, cüz’î bir ünvan ile, hususî bir tecellî ile, cüz’î bir isimle ve has bir rububiyetle ve mahsus bir saltanatla ve hususî bir rahmetle zahir olan ilhamat suretinde bir mükâlemedir. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibarıyla çok muhteliftir.

  Kur’ân, asırları muhtelif bütün enbiyanın kitaplarını ve meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihât-ı sittesi parlak ve evham ve şübehatın zulümatından musaffâ; ve nokta-i istinadı, bilyakîn vahy-i semavî ve kelâm-ı ezelî; ve hedefi ve gayesi bilmüşahede saadet-i ebediye; içi bilbedahe hâlis hidayet; üstü bizzarure envar-ı iman; altı biilmelyakîn delil ve burhan; sağı bittecrübe teslim-i kalb ve vicdan; solu biaynelyakîn teshir-i akıl ve iz’an; meyvesi bihakkalyakîn rahmet-i Rahmân ve dâr-ı cinân; makamı ve revacı, bi’l-hadsi’s-sadık makbul-ü melek ve ins ve cân bir kitab-ı semavîdir.

  Said Nursî

  İşaratü'l-i'caz  Tavsiye
  Daha önceki derslerimize gitmek için linki tıklayın. Risale Açıklamalı
  Benzer Konular
  İşaratü'l-İcâz 8. Ders - İman ve Dalâletin Bir Mukayesesi
  İşaratü'l-İcâz 8. Ders - İman ve Dalâletin Bir Mukayesesi بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
  İşaratü'l-İ'caz 4. Ders - Hamdin En Meşhur Mânâsı...
  İşaratü'l-İ'caz 4. Ders - Hamdin En Meşhur Mânâsı... بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
  İşaratü'l-İ'caz 3. Ders - Kur'an'ın Takip Ettiği Dört Maksad
  İşaratü'l-İ'caz 3. Ders - Kur'an'ın Takip Ettiği Dört Maksad بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم
  Risale Açıklamalı 15 - Kur'an-ı Kerim'în Mükemmel Tarifi
  Risale Açıklamalı 15 - Kur'an-ı Kerim'în Mükemmel Tarifi Esselamün aleyküm kardeşlerim. Yüce kitabımız, en büyük rehberlerimizden olan Kur'an-ı Kerim'in, bu mükemmel tarifini birlikte anlamaya çalışalım ve anladığımız kadarını pa
  İşaratü'l-İ'caz 1. Ders - Kur'an-ı Tefsir Etmek
  İşaratü'l-İ'caz 1. Ders - Kur'an-ı Tefsir Etmek selamün Aleyküm degerli kardeslerim... Bu haftaki Risale-i Nur Açıklamalı dersimizin konusu Kur'an-ı Tefs
  Yazar : Risale Forum
  Konu Huseyni tarafından (28-01-2013 Saat 19:39 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 473 + 32164

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 27 - Kur'an-ı Kerim'în Mükemmel Tarifi

  Kur’ân Nedir, Tarifi Nasıldır?

  Kur'an: Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi.. ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi.. ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri..

  ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerinin keşşafı.. ve sutûr-u hâdisatın altında muzmer hakaikin miftahı.. ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı..

  Kur'an bir sevdadır ..Davadır ,yoldur ,nizamdır,şeriattır,yasadır kanundur..

  Vel hasılı kelam öte alemi kazanmanın vesikasırdır elimize..Beraatimizin anahtarıdır ....
  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 27 - Kur'an-ı Kerim'în Mükemmel Tarifi

  Not
  Kur’ân;

  • Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,  Kur'an, küçük harflerle yazılmış kainat; kainatta büyük harflerle yazılmış Kur'an gibi. Her ikiside birbirinden haber veriyor, birbirini tefsir ediyor. Kainatta, alemlerde ne varsa, ne yazılmışsa ayettende bildiğimiz gibi, Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur.
  وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِى كِتَابٍ مُبِينٍ "Yaş ve kuru ne varsa, hepsi ap açık bir kitapta yazılmıştır." (En'âm Sûresi, 6:59).

  Beşer aklının ihata etmekte zorlandığı, anlamaktan aciz kaldığı gördüğümüz alemleri tercüme ettiği gibi, görmediğimiz alemleri de tercüme ediyor Kur'an.


  Not
  • ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi,


  Bir ilaç firması, ilacın ne mahiyette olduğunu, hangi hastalıklara iyi geldiğini, yan etkilerini, doz aşımı halinde olabilecekleri ve bunun gibi birçok bilgiyi ilaçla birlikte veriyor ki bilmeyenler rasgele kullanmasın. İlaç hakkında hiç bir bilgi olmasaydı hasta hangi ilacın ne işe yaradığını nerden bilebilirdi ?

  İnsanlar tarafından yapılan, kullandığımız hemen herşeyin bir kullanma kılavuzu var. Bunun gibi Allah'ın yarattığı yüzbinlerce çeşit varlığın, ölümün, hayatın, aklın, gözün, kulağın, musibetlerin ve aklımıza gelen herşeyin de bir manası, bir gayesi, bir hikmeti var. Hiçbirşey başıboş değil. Bütün bunları bize tarif eden bir tercüman olmazsa bunları nasıl anlayabiliriz ? Bir karınca neden yaratılmıştır nerden bilebiliriz ?

  Kur'an-ı Kerim bize mevcudatın dilini öğretiyor. Onların olmasındaki gaye ve hikmetler nelerdir, anlatıyor. Kur'an-ın nuru olmazsa, onda izah edilen gayeler ve hikmetler olmazsa, tabiat bilimcilerin verdiği en derin bilgiler dahi insana huzur vermiyor. Çünkü onlar maddeyi sadece maddesi itibariyle değerlendirebiliyorlar. Bu da insan ruhuna huzurdan ziyade sıkıntı veriyor. Kur'an ise maddenin iç yüzünü akla havale edip, ondaki asıl gayeleri nazara veriyor. İnsan ruhunun ihtiyaç duyduğu bilgi de zaten bu.
  Yazar : Risale Forum

 4. #4

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 27 - Kur'an-ı Kerim'în Mükemmel Tarifi

  Ve aleyküm selam
  Allah c.c razı olsun hocam,
  çok güzel ve önemli bir derstir
  Rabb"im kur"an-ın hakkını veren kullardan eylesin inşl...
  kainat kitabının belki her sahifesi bir alem....
  bu alemlerin hakimi her zamanda ve her alemde hazır bulunuyor... ve bu alemlerin ifade ettikleri manaları bize bildirmiş...

  Şu kainat başlı başına sani'ini tanıtan muazzam bir mektup olmasına rağmen okumasını bilmeyenler,
  beceremeyenler için bu manaları mucizevi bir şekilde ifade eden Kur'an gönderilmiştir.
  Kur’ân;

  • Şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi,
  Tercüme ; bir sözü bir dilden başka bir dile çevirme manasına gelir.
  Yani insan dilini bilmediği dolayısıyla okuduğunda yazarın meramını anlayamayacağı bir kitabın tercümesini alır ,
  okur ve anlar.
  işte beşer ; kainattan maksat gayeleri , hikmetleri kısacası her bir satırında yatan binlerce tılsımı bir Tercüme olmadan çözemez dolayısıyla Kuran kelam sıfatının tecellisi ile kitab-ı kainatın beşer diline indirgenmiş bir tercümesidir.
  kainat kitabının örneğin bahar sayfasında yazılan hakikatleri , o hakikatlerden mesela bir ağacın gaye-i hilkatini , sırr-ı hikmetini anlayacağı dil ile Zat-ı Zülcelal Kuranda tercüme etmiştir yoksa O Tercüme-i ezeliye olmasa idi beşer sadece kendi aklı ile sırf kitab - ı kainata muhatab olarak onu anlayamazd?...
  Allahu alem
  Yazar : Risale Forum


 5. #5
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 27 - Kur'an-ı Kerim'în Mükemmel Tarifi

  Not
  • ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,


  Kur'an-ı Kerim gayb alemlerinden yani bilmediğimiz alemlerden o kadar net bilgiler veriyor ki; Mesela bilimin ve teknolojinin henüz erişemediği uzayın derinliklerindeki faaliyetlerden, sistemlerden, gezegenlerden bahsediyor. İnmesinden asırlar sonra olacak olayları, bazen bir işaretle, bazen sarahat derecesinde haber veriyor. Kendinden binlerce yıl önce yaşamış peygamberleri ve kavimlerini şeksiz, şüphesiz anlatıyor ve araştırmacılar anlatılan aynı vukuları asırlar sonra buldukları delillerle doğruluyor. Ahirettten, kabirden, cennet ve cehennemden bahsederken anlatımında en ufak bir şüphe göremiyoruz. Bebeğin daha dünyaya gelmeden önce, anne karnındaki aşamalarını haber veriyor. Daha bunun gibi sayısız gaybi ilimleri Kur'andan öğreniyoruz.

  Bu bakımdan Kur'an tüm zamanlara ve mekanlara hakim bir kitap olduğunu bizlere ispatlamış oluyor. Yani zamanla hükmü geçmiş bir kitap değil. Hala da verdiği gaybi bilgileri devam eden canlı bir kitap Kur'an-ı Kerim.
  Yazar : Risale Forum

 6. #6
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 27 - Kur'an-ı Kerim'în Mükemmel Tarifi

  Not
  • ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri,

  • ve zeminde ve gökte gizli esmâ-i İlâhiyenin mânevî hazinelerinin keşşâfı,  Kur'an aynı zamanda şehadet alemini, yani gözümüz önündeki alemleride tefsir ediyor. Dağlar ne işe yarar, şems ve kamerin hikmeti nedir, gece-gündüz ve mevsimlerin değişmesindeki hikmetleri bir bir haber veriyor ve haber verdiği gibi doğruluğuna şahit oluyoruz.

  Ve bunları yaparken hangi celali veya cemali isimleri tecelli etmişse onları nazara veriyor. Bu şekilde de Allah'ın esmaü'l Hüsnasını talim etmiş oluyoruz.
  Yazar : Risale Forum

 7. #7
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2010
  Nereden Yer
  Şark..
  Mesajlar Mesajlar
  2.557
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 473 + 32164

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 27 - Kur'an-ı Kerim'în Mükemmel Tarifi

  Bir sorum olacak;

  Kur'anı Kerim sadece bol bol okumamız için mi semalardan nüzul oldu sizce ???
  Yazar : Risale Forum
  Biz ise hem insancasina,Hem muslumancasina yaşamak istiyoruz.Bediuzzaman..

 8. #8
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 27 - Kur'an-ı Kerim'în Mükemmel Tarifi

  Alıntı tebliğ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bir sorum olacak;

  Kur'anı Kerim sadece bol bol okumamız için mi semalardan nüzul oldu sizce ???

  Elbetteki sadece bu maksatla inmedi. Okunması, Onun inmesinin sayısız hikmetlerinden sadece biri olabilir. Ki Üstadın yapmış olduğu tarifte bu hikmetlerin birçoğuna değiniyor. Mesela Kur'an bir şeriat kitabı, dua kitabı, zikir kitabı, ibadet kitabı, emir ve davet kitabı. Okuyup kenara konmak için gelmiş bir kitap değil. Muhataplık derecesinde yaşamaya gayret gösterilmeli.
  Yazar : Risale Forum

 9. #9
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Feb 2009
  Nereden Yer
  biryerde sabit kalmıyorumki her yerden
  Mesajlar Mesajlar
  6.192
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 1462 + 115872

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 27 - Kur'an-ı Kerim'în Mükemmel Tarifi

  Alıntı tebliğ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bir sorum olacak;

  Kur'anı Kerim sadece bol bol okumamız için mi semalardan nüzul oldu sizce ???
  Yüce kitabımızı elbette çokça okuycaz ama bize asıl gereken onun içinde neler var anlamaya çalışmak.
  Efendimiz (as) O’nu şöyle buyurmuştur:
  “Allah’ın kitabı olan Kur’an’da sizden öncekilerin kıssaları, sizden sonrakilerin haberleri, kendi aranızda olanların hükümleri vardır. O, doğruyu eğriden ayıran kitaptır.
  O, hiçbir zaman anlamsız konuşmaz.
  O, Allah’ın sağlam ipidir.
  O, zikr-i hakimdir. O, dosdoğru yoldur.
  Kötü arzular asla O’nu hedefinden saptıramaz.
  Diller O’nu karıştırıp bozamaz. Âlimler O’na doyamaz.
  Müttakîler O’ndan usanmaz. O tekrar tekrar okunmakla eskimez.
  O, cinlerin işitir işitmez: “Biz acayip bir Kur’an işittik ki, doğruya iletir.
  Derhal ona inandık.”
  (Cin Suresi, 72/1-2) dedikleri kitaptır.
  O’nun ölçülerine göre konuşan doğruyu söyler.
  O’na göre davranan sevap kazanır. O’nunla hükmeden âdil olur.
  O’na çağıran doğru yola çağırmış olur."
  (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 14; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’an, 1)

  demekki Kur'an evrensel bir kanun kitabı insanların hayatını düzene koyacak huzur kitabıdır.
  Yazar : Risale Forum
  İnsanın Cenab-ı Haktan hiçbir hakkı talep etmeye hakkı yoktur.
  Bilâkis dâima şükretmeye medyundur. Çünkü, mülk Onundur, insan Onun memluküdür.
  Eğer Mâlik-i Mülke memlûk isen, Onun mülkü senindir, gör.

  Bizi düşmanın attığı taş değil
  Dostun attığı gül yaralar


 10. #10

  Cevap: Açıklamalı Risale Dersleri 27 - Kur'an-ı Kerim'în Mükemmel Tarifi

  Dikkat
  ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri..  Şu görünen alem-i şehadet bir perdedir.Hakikati ve aslı alem-i gaybdır.Şu görünen alem- şahadet bir rüya ise rüyadan hakikate uyanacağımız yer alem-i gaybdır.

  Ve Kur'an bu bir kitab gibi nitelendirebileceğimiz her iki alemin tercümanıdır.

  Alem-i gayb ise,her şeyin mazi ve mustakbel yani geçmiş ve gelecek bütün intizam ,mizan,Taayyün,teşahhus ,nesil ve asıl gibi noktaları içine alıyor.

  Ve kur'an ezeli ve ebedi bir zatın kelamı olması cihetiyle Mahiyeti itibariyle Bütünün kainat ile bağlantısı olan ve kapsayıcı içine alan bir özelliğe sahibtir.

  Beşeri kelamlar gibi değildir.Hangi ayeti dikkatlice incelesek ve şumulune baksak kainatı ihata eden hakikatler olduğu görünecek ve o ayetin ağaçtan süzülen hemen nurlanıverecek kıymettar bir yağ olduğu görünecektir.

  Ve bu noktada şu ayet
  ''
  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
  İnkâr edenler, "Kıyâmet başımıza gelmez" derler. Sen de ki: Evet gaybı bilen Rabbime yemin olsun ki başınıza gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şey Ondan uzak kalamaz; bundan küçük veya büyük ne varsa hepsi ap açık bir kitapta yazılmıştır. (Sebe' Sûresi: 3.)


  Bu ifadeden başka bir nokta olarak düşündüğüm bir cihete nazarlarınızı sevk etmek istiyorum.İnşaallah muaffak olabilirim.

  Kur'an ise bütün kelam-ı ezeli olması cihetiyle kitab-ı mübin ve imam-ı mübin denilen her iki kitabla bağıntılı ve içine alır bir mahiyeti vardır.

  Nasılki

  '' imam-ı mübinİmâm-ı Mübîn, mâzi ve müstakbelin ve âlem-i gaybın etrafında dal budak salan şecere-i hilkatin bir programı, bir fihristesi hükmündedir. Şu mânâdaki İmâm-ı Mübîn, kader-i İlâhînin bir defteri, bir mecmûa-i desâtiridir. O desâtirin imlâsıyla ve hükmüyle, zerrât, vücud-u eşyadaki hidemâtına ve harekâtına sevk edilir. ''30. söz.

  Kur'an imam-ı mübünle irtibatlıdır.

  Ve nasılki

  ''Ammâ Kitâb-ı Mübîn ise, âlem-i gaybdan ziyâde âlem-i şehâdete bakar. Yani, mâzi ve müstakbelden ziyâde zaman-ı hazıra nazar eder. Ve ilim ve emirden ziyâde, kudret ve irâde-i İlâhiyenin bir ünvânı, bir defteri, bir kitâbıdır. İmâm-ı Mübîn kader defteri ise, Kitâb-ı Mübîn kudret defteridir. Yani herşey, vücudunda, mahiyetinde ve sıfât ve şuûnâtında kemâl-i san'at ve intizamları gösteriyor ki, bir kudret-i kâmilenin desâtiriyle ve bir irâde-i nâfizenin kavânîniyle vücud giydiriliyor; sûretleri tâyin, teşhis edilip birer miktar-ı muayyen, birer şekl-i mahsus veriliyor''

  Bu cihettende Kur'an kitab-ı mübinle irtibatlıdır.

  Dolayısı ile bu kelam öyle bir noktadan sudur ediyorki kur'an ile çok iştiğal edenler bu sonsuz nurla irtibatlı olan o alemlere muttali oluyorlar.

  Bir ayetin içine girmekle ,Ve ruhlarının inbisatıyla her iki aleminde mazi ve müstakbel cihetlerine vakıf olabilecek bir sır ve ilim bazılarına açılabiliyor.Yaş ve kuru ne varsa zerre kadarda olsa onun içinde bulabiliyorlar.
  Yazar : Risale Forum


Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •