3 sonuçtan 1 ile 3 arası

 1. #1
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Bakara Sûresi - Sadaka ve Zekat


  1 ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu kelâmın mâkabliyle nazmını îcab ettiren münasebet ise:

  Namaz عِمَادُ الدِّينِ 2 yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi, zekât da İslâmın kantarası, yani köprüsüdür. Demek, birisi dini, diğeri asayişi muhafaza eden İlâhî iki esastırlar. Bunun için birbiriyle bağlanmışlardır.

  Zekât ile sadakanın lâyık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır:

  1. Sadakayı vermekte israf olmaması.

  2. Başkasından alıp başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malından olması.

  3. Minnetle in’âmın bozulmaması.

  4. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi.

  5. Sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilinmesiyle, ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi.

  6. Sadakayı alan adam, o sadakayı sefahette değil, hâcât-ı zaruriyesinde sarf etmesi lâzımdır.

  Kur’ân-ı Kerim bu şartları, bu nükteleri insanlara sadaka olarak ihsan ve ihsas etmek için يُزَكُّونَ 3 veya يَتَصَدَّقُونَ 4 veyahut يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ 5 gibi îcazlı bir ifadeyi terk edip, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 6 gibi itnablı bir cümleyi ihtiyar etmiştir.

  1. Teb’îzi ifade eden مِنْ israfın reddine;

  2. مِمَّا ’nın takdimi, sadakanın kendi malından olduğuna;  Not
  Dipnot-1 “Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden muhtaçların ihtiyaçlarını giderirler.” Bakara Sûresi, 2:3.
  Dipnot-2 “(Namaz) Dinin direğidir. (Tirmizi, İmân: 8; İbni Mâce, Fiten: 12; Müsned, 5:231, 237; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:76.)
  Dipnot-3 Tezkiye ederler; bir şeyi temizlerler.
  Dipnot-4 Sadaka verirler.
  Dipnot-5 Zekatlarını verirler.
  Dipnot-6 “Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden muhtaçların ihtiyaçlarını giderirler.” Bakara Sûresi, 2:3.  hâcât-ı zaruriye: zorunlu temel ihtiyaçlar; yiyecek, ev gibi ihsan: ikram, bağış
  ihsas etmek: hissettirerek bildirmek ihtiyar etmek: seçmek, tercih etmek
  in’âm: nimetlendirme israf: gereğinden fazla tüketme
  itnab: sözü uzatma; yeni bir fayda için, maksadı alışılmamış şekilde uzun bir söz ile ifade etmek kantara: köprü, geçit
  kelâm: âyet, söz kıvam: dayanak, direk, temel
  minnet: başa kakma muhafaza: koruma
  mâkabl: öncesi münhasır: sınırlı, ait, özel
  nazm: dizme, tertip edip düzenleme; Kur'ân-ı Kerîmin Allahü taâlâ tarafından dizilen mübârek sözleri, ifadeleri nükte: ince ve derin mânâ
  sadaka: Allah rızası için ihtiyaç sahibi kişilere yapılan yardım sarf etmek: harcamak, kullanmak
  sefahet: zevk ve eğlenceye düşkün olma ve malını gereksiz yere harcama; beyinsizlik takdim: öne geçirme, öne alma
  teb’îz: bütünü parçalamak, bölmek, kısımlara ayırmak; bütünden bir parça, kısım îcab ettirmek: gerektirmek
  îcâz: sözü kısaltma; maksadı az sözle açık ve net bir şekilde anlatma


  Benzer Konular
  Zekat borcunu ödemeyen sadaka verebilir mi?
  Zekat borcunu ödemeyen sadaka verebilir mi? Zekat borcunu ödemeyen sadaka verebilir mi? Sadaka, yükümlünün durumuna göre farz, vacib veya nâfile hükmünde olur. Devami...
  Makbul Zekat ve Sadaka nasıl olur ?
  Makbul Zekat ve Sadaka nasıl olur ? 1 ( وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُو
  Zekat ve Sadaka-i Fıtr İle İlgili Merak Edilenler
  Zekat ve Sadaka-i Fıtr İle İlgili Merak Edilenler Zekat nedir? Sözlükte artma, çoğalma, temizlik, bereket, iyi hal ve övgü anlamlarına gelen zekât, dinî bir terim olarak, belirli bir malın bir kısmının Allâh rızası için muayyen kişilere verilmesi demektir. Malî ibad
  Zekat, sadaka, fakir, zengin...
  Zekat, sadaka, fakir, zengin... 311. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Sen, Ehlikitap olan bir topluma gidiyorsun. Onları davet edeceğin ilk şey, Allaha ibadettir. Onu bilip anladıklarında, Allahın günde beş vakit namazı farz kı
  Yazar : Risale Forum

 2. #2
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Sadaka ve Zekat - Sayfa: 73

  3. رَزَقْنَا 1 minnetin olmamasına (çünkü veren Allah’tır, kul ise bir vasıtadır);

  4. Rızkın نَا ’ya olan isnadı, fakirlikten korkulmamasına;

  5. Rızkın âmm ve mutlak olarak zikredilmesi, sadakanın ilim ve fikir gibi şeylere de şâmil olmasına;

  6. نَفَقَ 2 maddesi, alanın sefahete değil, hâcât-ı zaruriyesine sarf etmesine işaretlerdir.

  Bütün muavenet ve yardım nevilerini hâvi olan zekât hakkında, sahih olarak Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan 3 اَلزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ اْلاِسْلاَمِ hadis-i şerifi mervidir. Yani, Müslümanların birbirine yardımları, ancak zekât köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekâttır. İnsanların heyet-i içtimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü, zekâttır. Âlem-i beşerde hayat-ı içtimaiyenin hayatı, muavenetten doğar. İnsanların terakkiyatına engel olan isyanlardan, ihtilâllerden, ihtilâflardan meydana gelen felâketlerin tiryakı, ilâcı, muavenettir.


  Evet, zekâtın vücubu ile ribanın hurmetinde büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniş bir rahmet vardır.

  Evet, eğer tarihî bir nazarla sahife-i âleme bakacak olursan ve o sahifeyi lekelendiren beşerin mesâvisine, hatâlarına dikkat edersen, heyet-i içtimaiyede görünen ihtilâller, fesatlar ve bütün ahlâk-ı rezilenin iki kelimeden doğduğunu görürsün.  Not
  Dipnot-1 Rızık olarak verdik.
  Dipnot-2 Muhtaçlara dağıtırlar.
  Dipnot-3 “Zekât, İslâmın köprüsüdür.” el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 1:517.


  Aleyhissalâtü Vesselâm: Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun Resul-i Ekrem: Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
  ahlâk-ı rezile: alçak, kötü ahlâk fesat: bozgunculuk, bozulma
  hadis/hadis-i şerif: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış hayat-ı içtimaiye: sosyal hayat
  heyet-i içtimaiye: sosyal yapı hikmet: sebep, sır, gaye
  hurmet: haram olma, yasak olma hâcât-ı zaruriye: zorunlu temel ihtiyaçlar, yiyecek ve içecek gibi
  hâvi: kapsayan, içine alan ihtilâf: ayrılık
  ihtilâl: karışıklık, isyan ve ayaklanma, devrim intizam: disiplin, düzen
  isnad: dayandırma maslahat: fayda, yarar
  mervi: rivayet edilen, nakledilen mesâvi: kusurlar, ayıplar, hatalar
  minnet: başa kakma muavenet: yardımlaşma
  mutlak: kayıtsız, sınırsız; teklik, çokluk veya nitelik gibi şeylere bakılmaksızın kullanıldığı mânâya delâlet eden lâfız; kitap kelimesi gibi nazar: bakış
  nevi: tür, çeşit rahmet: İlâhî şefkat ve merhamet
  riba: faiz rızık: Allah’ın ihsan ettiği nimetler, yiyecekler
  sadaka: Allah rızası için ihtiyaç sahibi kişilere yapılan yardım sahife-i âlem: âlem sayfası
  sahih (hadis): Peygamber Efendimize (a.s.m.) ait olduğu kesin olarak bilinen hadis sarf etme: harcama, kullanma
  sefahet: zevk ve eğlenceye düşkün olma ve malını gereksiz yere harcama; beyinsizlik temin etme: sağlama, güvence altına alma
  terakkiyat: ilerlemeler, kalkınmalar tiryak: güçlü ilâç, çare
  vücub: kesinlik, farz olma âlem-i beşer: insanlık âlemi
  âmm: genel; sayısız şeyleri içine alan, aynı cinsten bir çok fertlere birden delâlet eden lâfız; cemaat lâfzı gibi şâmil olma: kapsama, içine alma

  Yazar : Risale Forum

 3. #3
  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Nereden Yer
  Ankara
  Mesajlar Mesajlar
  12.060
  Blog Blog Girişleri
  39
  Tecrube  Tecrübe Puanı: 50 + 210278

  Cevap: Bakara Sûresi - Sadaka ve Zekat - Sayfa: 74


  Birisi: “Ben tok olayım da, başkası açlığından ölürse ölsün, bana ne!”

  İkincisi: “Sen zahmetler içinde boğul ki, ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim.”


  Âlem-i insaniyeti zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmaya yaklaştıran birinci kelimeyi sildiren ancak zekâttır.

  Nev-i beşeri umumî felâketlere sürükleyen ve bolşevikliğe sevk edip terakkiyatı, asayişi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan, hurmet-i ribadır.

  Arkadaş! Heyet-i içtimaiyenin hayatını koruyan intizamın en büyük şartı, insanların tabakaları arasında boşluk kalmamasıdır. Havas kısmı avamdan, zengin kısmı fukaradan hatt-ı muvasalayı kesecek derecede uzaklaşmamaları lâzımdır. Bu tabakalar arasında muvasalayı temin eden zekât ve muavenettir. Halbuki vücub-u zekât ile hurmet-i ribaya müraat etmediklerinden, tabakalar arası gittikçe gerginleşir, hatt-ı muvasala kesilir, sıla-i rahim kalmaz. Bu yüzdendir ki, aşağı tabakadan yukarı tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilâl sadâları, haset bağırtıları, kin ve nefret vâveylâları yükselir. Kezalik, yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm ateşleri, tahakkümler, şimşek gibi tahkirler yağıyor.

  Maalesef, tabaka-i havastaki meziyetler, tevazu ve terahhuma sebep iken, tekebbür ve gurura bâis oluyor. Tabaka-i fukaradaki acz ve fakirlik, ihsan ve merhameti mucip iken, esaret ve sefaleti intaç ediyor. Eğer bu söylediklerime bir şahit istersen âlem-i medeniyete bak, istediğin kadar şahitler mevcuttur.

  Hülâsa, tabakalar arasında musalâhanın temini ve münasebetin tesisi, ancak ve ancak erkân-ı İslâmiyeden olan zekât ve zekâtın yavruları olan sadaka ve teberruatın heyet-i içtimaiyece yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle olur.  acz: çaresizlik, zayıflık avam: sıradan halk; fakirler, ilim sahibi olmayan sıradan halk
  bolşeviklik: (bk. bilgiler – bolşevizm) bâis: sebep, neden
  erkân-ı İslâmiye: İslâmın şartları, esasları esaret: esirlik
  fukara: fakirler haset: kıskançlık
  hatt-ı muvasala: iletişim hattı, iki şey arasındaki bağ havas: seçkinler sınıfı; zenginler ve aydınlar
  heyet-i içtimaiye: sosyal yapı hurmet-i riba: faizin haram olması, yasaklanması
  hülâsa: özetle, kısaca ihsan: iyilik, bağış, yardım
  ihtilâl: karışıklık, isyan ve ayaklanma, devrim ihtiram: saygı
  intaç etmek: netice vermek, doğurmak intizam: disiplin, düzen
  itaat: saygı duymak ittihaz edilme: edinme, kabul edilme
  kezalik: böylece, bunun gibi maalesef: üzülerek, üzüntüyle beraber
  maruz bırakmak: karşı karşıya bırakmak merhamet: acıma, şefkat
  muavenet: yardımlaşma muhabbet: sevgi
  musalâha: barışma, barıştırma muvasala: iletişim, irtibat
  mûcip: gerektiren müraat etme: riayet etme, uygun hareket etme
  nev-i beşer: insanlık, insan sadaka: Allah rızası için ihtiyaç sahibi kişilere yapılan yardım
  sadâ: ses sefalet: perişanlık, yoksulluk
  sevk etme: sürükleme sıla-i rahim: akrabalık bağı; akrabayla ilişkiyi sürdürme, alâkayı devam ettirme
  tabaka-i fukara: fakirler sınıfı tabaka-i havas: zenginler sınıfı
  tahakküm: baskı ve zorbalık tahkir: aşağılama, hakaret etme
  taltif: iyilik ve güzellikle muamele etmek teberruat: bağışlar
  tekebbür: büyüklenme, gururlanma temin etme: sağlama, güvence altına alma
  terahhum: acıma, merhamet etme terakkiyat: yükselme, ilerleme
  tevazu: alçak gönüllülük umumî: umuma ait, genel
  vaveylâ: feryat, çığlık vücub-u zekât: zekâtın farz olması
  zelzele: sarsıntı zulüm: haksızlık, eziyet, işkence
  âlem-i insaniyet: insanlık dünyası âlem-i medeniyet: medeniyet dünyası
  şahit: delil, tanık

  Yazar : Risale Forum

Facebook Yorumları

Facebook Giriş

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Sosyal İmleme

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •